Comunicat de presă - Ședința din 04.02.2014 - sancțiuni

04.02.2014


envoyer l'article par mail title=

Întrunit în şedinţă publică, după analiza rapoartelor de monitorizare întocmite de Serviciul Inspecţie ca urmare a sesizărilor primite, Consiliul Naţional al Audiovizualului a decis aplicarea următoarelor sancţiuni pentru posturile din teritoriu :

- Amendă în cuantum de 10.000 de lei postului eMaramureş Baia Mare, deoarece în cadrul ediţiei din data de 16.12.2013 a emisiunii „Dezbaterea zilei” nu au fost respectate prevederile art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002 şi nici cele ale art. 40 alin. (1), (2) şi (3), art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) din Codul audiovizualului. [Art. 3 alin. (2) : „Toţi furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să asigure informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze libera formare a opiniilor.”, art. 40 „(1) În virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care în programele audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate au dreptul să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere ; dacă acuzaţiile sunt aduse de furnizorul de servicii media audiovizuale, acesta trebuie să respecte principiul audiatur et altera pars ; în situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere, trebuie să se precizeze acest fapt. (2) Moderatorii programelor au obligaţia să solicite ferm interlocutorilor să probeze afirmaţiile acuzatoare sau să indice, cel puţin, probele care le susţin, pentru a permite publicului să evalueze cât de justificate sunt acuzaţiile. (3) Moderatorii programelor au obligaţia să nu folosească şi să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios sau să instige la violenţă.” ; art. 64 „(1) În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii : a) asigurarea unei distincţii clare între fapte şi opinii ; b) informarea cu privire la un fapt sau un eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă.”]

- Amendă în cuantum de 10.000 de lei postului TV Cozia Vâlcea, pentru că emisiunile de dezbatere transmise în zilele de 24.10.2013 şi 7.11.2013 au fost transmise cu încălcarea dispoziţiilor art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului şi ale art. 40 alin. (1), art. 66 alin. (1) lit. a) şi art. 65 lit.a) din Codul audiovizualului [art. 66 „(1) În programele de ştiri şi dezbateri informarea în probleme de interes public, de natură politică, economică, socială sau culturală, trebuie să respecte următoarele principii : a) asigurarea imparţialităţii, echilibrului şi favorizarea liberei formări a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, în perioada în care problemele sunt în dezbatere publică” ; art. 65 : „În emisiunile de ştiri şi dezbateri, radiodifuzorii trebuie să respecte următoarele reguli : a) rigoare şi acurateţe în redactarea şi prezentarea ştirilor”].

- Somaţie publică postului Tele Europa Nova Timişoara pentru emisiunea „Liga de vest”, ediţia din data de 06.01.2014, pentru încălcarea prevederilor art. 33 alin. (2) din Codul audiovizualului, conform cărora : „Informaţiile privind adresa unei persoane sau a familiei sale şi numerele lor de telefon nu pot fi dezvăluite fără permisiunea acestora ; utilizarea datelor cu caracter personal este permisă în condiţiile legii speciale” ;

- Somaţie publică postului Columna TV Târgovişte, deoarece emisiunea „Viaţa şi sănătatea”, ediţia din 07.11.2013 a fost transmisă cu încălcarea prevederilor art. 71 alin. (4) din Cod [„Comunicarea în cadrul unui program a numerelor de apel ale serviciilor de telefonie trebuie să respecte dispoziţiile alin. (1) lit. a) şi c) şi alin. (2) şi (3) ale art. 92, precum şi dispoziţiile art. 94”].

De asemenea, CNA a sancţionat cu somaţie publică postul Plus TV pentru nerespectarea dispoziţiilor art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului, potrivit cărora : „Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să solicite Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în documentele şi în datele declarate, prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. b) şi e)”.

Biroul Comunicare şi Relaţii cu Publicul