Comunicat de presă - Ședința din 04.03.2014 - sancțiune

04.03.2014


envoyer l'article par mail title=

Întrunit în şedinţă publică, Consiliul Naţional al Audiovizualului a decis să sancţioneze cu amendă în cuantum de 70.000 de lei Societatea Română de Televiziune (SRTv) pentru nerespectarea prevederillor art. 2 din Decizia CNA nr. 412/10.05.2007 privind obligaţiile ce le revin radiodifuzorilor la înregistrarea programelor de radio si de televiziune şi pentru încălcarea dispoziţiilor art. 3, art. 66 alin. 1 lit. a), art. 67 şi art. 81 din Codul de reglementare a conţinutului audiovizual. Membrii Consiliului au avut în vedere rapoartele de monitorizare întocmite ca urmare a reclamaţiilor primite pentru întreruperea de la difuzarea pe TVR Internaţional, grila TVR Moldova, a documentarului „Moştenirea clandestină” (realizator Monica Ghiurco, data programării - 7.02.2014), precum şi pentru emisiunile „Ora regelui”, ediţia din 16.11.2013, şi „Preţuieşte viaţa”, ediţiile din 20 şi 27.10.2013.

Articolele mai sus-menţionate stipulează :

- art. 2 „Radiodifuzorii sunt obligaţi să pună la dispoziţie Consiliului Naţional al Audiovizualului, la cerere, înregistrările în următoarele formate : a) pentru programele de televiziune, înregistrare analogică pe casete VHS, cu viteză normală sau „longplay”, sau înregistrare digitală pe suport CD/DVD, într-un format uzual cum ar fi AVI, MPEG-2, MPEG-4 ;”

- art
. 3 „(1) Minorul are dreptul la protejarea imaginii şi a vieţii sale intime, private şi familiale. (2) Condiţiile de participare a minorului la un program audiovizual trebuie să ţină seama de sensibilitatea şi vulnerabilitatea specifice vârstei, în general, şi de personalitatea minorului, în particular. (3) Dreptul minorului la respectarea vieţii private şi la propria imagine prevalează în faţa necesităţii de informare, cu atât mai mult în cazul minorului aflat în situaţii dificile. (4) În producţiile audiovizuale minorul nu poate fi folosit sau expus de către părinţi, rude, reprezentanţi legali, avocaţi sau alte persoane responsabile de creşterea şi îngrijirea lui, în scopul de a obţine pentru ei avantaje de orice fel sau de a influenţa deciziile autorităţilor publice” ;

-
art. 66 „(1) În programele de ştiri şi dezbateri informarea în probleme de interes public, de natură politică, economică, socială sau culturală, trebuie să respecte următoarele principii : a) asigurarea imparţialităţii, echilibrului şi favorizarea liberei formări a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, în perioada în care problemele sunt în dezbatere publică” ;

-
art. 67 „În exercitarea dreptului lor de a-şi exprima opinii sau puncte de vedere în legătură cu subiecte de interes public, prezentatorii şi moderatorii trebuie să asigure o separare clară a opiniilor de fapte şi nu trebuie să profite de apariţia lor constantă în programe într-un mod care să contravină exigenţelor de asigurare a imparţialităţii” ;

-
art. 81 „Radiodifuzorii au obligaţia de a respecta programul anunţat ; fac excepţie situaţiile de forţă majoră”.


Biroul Comunicare şi Relaţii cu Publicul