Comunicat de presă - Ședința din 13.03.2014 - sancțiuni

13.03.2014


envoyer l'article par mail title=

Întrunit în şedinţă publică, după analiza rapoartelor de monitorizare întocmite de Direcţia Monitorizare şi de Serviciul Inspecţie ca urmare a sesizărilor primite, Consiliul Naţional al Audiovizualului a decis aplicarea următoarelor sancţiuni :

- Amendă în cuantum de 20.000 de lei postului Realitatea TV pentru emisiunea „Jocuri de putere”, ediţiile din 03 şi 10.03.2014, deoarece au fost încălcate prevederile art. 40 Legea audiovizualului nr. 504/2002 [„Este interzisă difuzarea de programe care conţin orice formă de incitare la ură pe considerente de rasă, religie, naţionalitate, sex sau orientare sexuală”.] şi cele ale art. 66 alin. (1) lit. a) şi art. 70 din Codul audiovizualului [art. 66 - „În programele de ştiri şi dezbateri informarea în probleme de interes public, de natură politică, economică, socială sau culturală, trebuie să respecte următoarele principii : a) asigurarea imparţialităţii, echilibrului şi favorizarea liberei formări a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, în perioada în care problemele sunt în dezbatere publică”, art. 70 – „În cadrul programelor de ştiri şi dezbateri care abordează probleme de interes public privind minorităţile etnice, religioase sau sexuale se va prezenta şi un punct de vedere al acestora”] ;

- Somaţie publică postului Galaxy TV, pentru nerespectarea dispoziţiilor art. 34 alin. (1) din Codul audiovizualului în ediţia din data de 20.01.2014 a emisiunii „Tribuna societăţii civile”. Conform prevederilor art. 34 alin. (1) : „Orice persoană are dreptul la propria imagine”.

Biroul Comunicare şi Relaţii cu Publicul