Comunicat de presă, Ședința din 27.03.2014 - sancțiuni

27.03.2014


envoyer l'article par mail title=

Întrunit în şedinţă publică, după analiza rapoartelor de monitorizare întocmite de Direcţia Monitorizare ca urmare a sesizărilor primite, Consiliul Naţional al Audiovizualului a decis aplicarea următoarelor sancţiuni :
- Amendă în cuantum de 70.000 de lei postului Pro TV, pentru emisiunea „La Măruţă”, deoarece în ediţiile din 25, 26.02.2014 şi 12.03.2014 nu au fost respectate dispoziţiile art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului [„Difuzarea în serviciile de televiziune şi de radiodifuziune a programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare, prin codare sau ca efect al altor sisteme de acces condiţionat, se asigură faptul că minorii din zona de transmisie, în situaţii normale, nu pot auzi sau vedea emisiunile respective”], raportat la prevederile art. 19 lit. a), b), c), f) şi g) din Codul audiovizualului [art. 19 „(2) Responsabilitatea clasificării programelor revine radiodifuzorilor şi furnizorilor de servicii media la cerere, în conformitate cu următoarele criterii : a) numărul şi natura scenelor violente, precum şi caracterul gratuit sau indispensabil al acestora, raportat la genul şi subiectul programului ; b) utilizarea violenţei şi rolul acesteia în rezolvarea problemelor ; c) modalitatea de tratare prin imagini a scenelor de violenţă, tipul de plan utilizat, realismul reprezentării, rolul coloanei sonore în a genera frică ori angoasă ; (...) f) psihologia personajelor şi reperele morale pe care acestea le oferă copiilor sau adolescenţilor ; g) tipologia eroilor, scopul acţiunii acestora, gradul de recurgere la violenţă”]. De asemenea, s-a reţinut şi încălcarea prevederilor art. 18 lit. a) potrivit cărora „Nu pot fi difuzate în intervalul orar 6,00 - 23,00 producţii care prezintă : a) violenţă fizică, psihică sau de limbaj, în mod repetat” ;
- Amendă în cuantum de 20.000 de lei postului România TV pentru emisiunea „Ediţie specială” din data de 01.01.2014, care l-a avut ca invitat, printre alţii, pe domnul Corneliu Vadim Tudor, europarlamentar. Consiliul a constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 18 lit. a), art. 19 alin. (2) lit. k) şi art. 40 alin. (3) din Codul de reglementare a conţinutului audiovizual [art. 40 „(3) Moderatorii programelor au obligaţia să nu folosească şi să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios sau să instige la violenţă] ;
- Somaţie publică postului Prima TV pentru ediţia din 19.02.2014 a emisiunii „Cireaşa de pe tort”, deoarece nu au fost respectate dispoziţiile art. 18 lit. b) din Codul audiovizualului, conform cărora : „Nu pot fi difuzate în intervalul orar 6,00 - 23,00 producţii care prezintă : (...) b) scene de sex, limbaj sau comportament obscen”.

Biroul Comunicare şi Relaţii cu Publicul