Comunicat de presă, Ședința din 08.04.2014 - sancțiuni

08.04.2014


envoyer l'article par mail title=

Întrunit în şedinţă publică, după analiza rapoartelor de monitorizare întocmite de Direcţia Monitorizare ca urmare a sesizărilor primite, Consiliul Naţional al Audiovizualului a decis aplicarea următoarelor sancţiuni :

- Amendă în cuantum de 20.000 de lei postului B1 TV pentru emisunea „Sub semnul întrebării”, ediţiile din 18, 24 şi 27.03.2014. Membrii Consiliului au constatat că au fost încălcate prevederile art. 30, art. 33 alin (1) şi (2), art. 64 alin. (1) lit. a) şi b), art. 67 din Codul de reglementare a conţinutului audiovizual. [art. 30 „Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, viaţa privată, onoarea şi reputaţia, precum şi dreptul la propria imagine”, art. 33 „(1) Orice persoană are dreptul la respectarea vieţii private şi de familie, a domiciliului şi a corespondenţei. (2) Informaţiile privind adresa unei persoane sau a familiei sale şi numerele lor de telefon nu pot fi dezvăluite fără permisiunea acestora ; utilizarea datelor cu caracter personal este permisă în condiţiile legii speciale”, art. 64 „(1) În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii : a) asigurarea unei distincţii clare între fapte şi opinii ; b) informarea cu privire la un fapt sau un eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă”, art. 67 „În exercitarea dreptului lor de a-şi exprima opinii sau puncte de vedere în legătură cu subiecte de interes public, prezentatorii şi moderatorii trebuie să asigure o separare clară a opiniilor de fapte şi nu trebuie să profite de apariţia lor constantă în programe într-un mod care să contravină exigenţelor de asigurare a imparţialităţii”] ;

- Amendă în cuantum de 20.000 de lei postului Naşul TV pentru emisiunea „Istoria medicinei”, din 21.02.2014 şi 01.03.2014, deoarece nu au fost respectate prevederile art. 66 alin. (1) lit. a) şi art. 73 din Codul audiovizualului, conform cărora : „(1) În programele de ştiri şi dezbateri informarea în probleme de interes public, de natură politică, economică, socială sau culturală, trebuie să respecte următoarele principii : a) asigurarea imparţialităţii, echilibrului şi favorizarea liberei formări a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, în perioada în care problemele sunt în dezbatere publică”, respectiv „Este interzisă difuzarea de producţii audiovizuale în care sunt promovate cazuri de vindecare a unor boli grave cu ajutorul tratamentelor convenţionale sau neconvenţionale, dacă diagnosticul şi actele medicale care îl atestă nu au fost certificate de Colegiul Medicilor din România ori de instituţii similare din străinătate”.

Biroul Comunicare şi Relaţii cu Publicul