Comunicat de presă - Ședința din 15.05.2014 - sancțiuni

15.05.2014


envoyer l'article par mail title=

Întrunit în şedinţă publică, după analiza rapoartelor de monitorizare întocmite ca urmare a sesizărilor primite, Consiliul Naţional al Audiovizualului a decis să aplice următoarele sancţiuni :

- somaţie publică postului România TV pentru emisiunea „Ediţia de seară”, transmisă în data de 24.04.2014 fără a ţine cont de prevederile art. 66 alin. (1) lit. a) din Codul de reglementare a conţinutului audiovizual conform cărora „(1) În programele de ştiri şi dezbateri informarea în probleme de interes public, de natură politică, economică, socială sau culturală, trebuie să respecte următoarele principii : a) asigurarea imparţialităţii, echilibrului şi favorizarea liberei formări a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, în perioada în care problemele sunt în dezbatere publică”.

- somaţie publică postului B1 TV, deoarece în emisiunea „Evenimentul Zilei”, ediţia din data de 01.05.2014, nu au fost respectate dispoziţiile art. 40 alin. (2) din Codul audiovizualului [„Moderatorii programelor au obligaţia să solicite ferm interlocutorilor să probeze afirmaţiile acuzatoare sau să indice, cel puţin, probele care le susţin, pentru a permite publicului să evalueze cât de justificate sunt acuzaţiile”].

De asemenea, Consiliul a hotărât să emită decizii de acordare a dreptului la replică d-lui Radu Mazăre, Primar al Municipiului Constanţa, şi d-lui Nicuşor Constantinescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa, de către postul B1 TV pentru anumite emisiuni transmise în perioada 16 – 28.04.2014, în condiţiile precizate în Decizia CNA nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, art. 62 (Titlul IV Dreptul la replică şi la rectificare).

Pe baza rapoartelor de monitorizare întocmite de Serviciul de Inspecţie pentru posturile din teritoriu cu privire la reflectarea campaniei electorale pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European, Consiliul a hotărât să aplice o somaţie publică postului Radio Transilvania pentru emsiunea „Ediţie specială” din data de 06.05.2014, deoarece radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 10 din Decizia nr. 185/20.03.2014, potrivit cărora : „Radiodifuzorii privaţi pot difuza contra cost numai acele producţii audiovizuale de promovare electorală care sunt realizate de către competitorii electorali şi la care radiodifuzorii nu au niciun fel de contribuţie editorială.”


Biroul Comunicare şi Relaţii cu Publicul