Comunicat de presă - Ședința din 20.05.2014 - sancțiuni

20.05.2014


envoyer l'article par mail title=

Întrunit în şedinţă publică, după analiza monitorizărilor făcute de către direcţia de specialitate a CNA pentru emisiunile „În gura presei” (Antena 3), „Lumea lui Banciu” (B1 TV) şi „Starea naţiei” (România TV), difuzate în luna martie a.c., membrii Consiliului Naţional al Audiovizualului au constatat că nu au fost respectate prevederile art. 34 alin. (1) şi 40 alin. (3), (4), (5) din Codul de reglementare a conţinutului audiovizual şi au decis aplicarea următoarelor sancţiuni :

- amendă în cuantum de 20.000 de lei postului Antena 3 ;

- amendă în cuantum de 15.000 de lei postului România TV ;

- amendă în cuantum de 10.000 de lei postului B1 TV.

La stabilirea sancţiunilor s-a avut în vedere gravitatea abaterilor de la legislaţia audiovizualului la fiecare post în parte şi s-a ţinut cont şi de aspectele sesizate Consiliului (în perioada monitorizată, precum şi în câteva ediţii difuzate în lunile aprilie şi mai a.c.). Pentru postul România TV au fost reţinute şi încălcări ale art. 30, art. 32 alin. (1) şi art. 47 alin. (2) din Codul audiovizualului.

După analiza rapoartelor întocmite de Direcţia Monitorizare şi de Serviciul Inspecţie ca urmare a sesizărilor primite, CNA a hotărât să aplice următoarele sancţiuni :

- amendă în cuantum de 20.000 de lei postului Antena 3 pentru o serie de emisiuni transmise în luna ianuarie 2014. Membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu a respectat prevederile art. 30, art. 34 alin. (1), art. 40 alin. (1) şi (2) şi art. 67 din Codul audiovizualului ;

- amendă în cuantum de 20.000 de lei postului Tele 2 /Drobeta Turnu Severin pentru depăşirea duratei orare alocate publicităţii în data de 04.04.2014, pentru emisiunea „Revista presei” (21.02 şi 31.03.2014) şi pentru ediţii informative transmise în zilele de 13.01 și 26.03.2014. Radiodifuzorul a încălcat dispoziţiile art. 35 alin. (1) din Legea audiovizualului, precum şi cele ale art. 30, art. 40 alin. (1) şi (3), art. 46 alin. (1) şi art. 52 alin. (2) din Codul de reglementare a conţinutului audiovizual ;

- amendă în cuantum de 20.000 de lei postului de radio Ardeleanul FM / Alba Iulia pentru emisiunea „Ora adevărului” (ediţii din martie 2014), care a fost transmisă fără a se ţine cont de prevederile art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului şi de cele ale art. 34 alin. (1) din Codul audiovizualului ;

- amendă în cuantum de 10.000 de lei postului Neptun TV/ Constanţa, deoarece emisiuni difuzate în data de 19.03.2014 au fost transmise cu încălcarea art. 66 alin. (1) lit. a) din Codul audiovizualului.

De asemenea, Consiliul a hotărât să emită o decizie de acordare a dreptului la replică Primăriei Comunei Rediu, de către postul Iaşi TV Life pentru emisiunea „Reporter special” din 07.04.2014, în condiţiile precizate în Decizia CNA nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, art. 62 (Titlul IV Dreptul la replică şi la rectificare).

Articolele mai sus invocate :
Legea audiovizualului  : art. 35 alin. (1) „Proporţia de spoturi publicitare televizate şi spoturi de teleshopping dintr-un interval de o oră nu poate depăşi 20%, respectiv 12 minute ; în cazul televiziunii publice durata acestora nu poate depăşi 8 minute din timpul oricărei ore date”, art. 39 alin. (2) „Difuzarea în serviciile de televiziune şi de radiodifuziune a programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare, prin codare sau ca efect al altor sisteme de acces condiţionat, se asigură faptul că minorii din zona de transmisie, în situaţii normale, nu pot auzi sau vedea emisiunile respective”.
Codul de reglementare a conţinutului audiovizual :
art. 30 „Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, viaţa privată, onoarea şi reputaţia, precum şi dreptul la propria imagine”, art. 34 (1) „Orice persoană are dreptul la propria imagine”, art. 40 „(1) În virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care în programele audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate au dreptul să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere ; dacă acuzaţiile sunt aduse de furnizorul de servicii media audiovizuale, acesta trebuie să respecte principiul audiatur et altera pars ; în situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere, trebuie să se precizeze acest fapt. (2) Moderatorii programelor au obligaţia să solicite ferm interlocutorilor să probeze afirmaţiile acuzatoare sau să indice, cel puţin, probele care le susţin, pentru a permite publicului să evalueze cât de justificate sunt acuzaţiile. (3) Moderatorii, prezentatorii şi realizatorii programelor au obligaţia să nu folosească şi să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios sau să instige la violenţă. (4) Este interzisă utilizarea cu rea-credinţă a numelui, imaginii, vocii sau asemănării cu o altă persoană în programele audiovizuale. (5) Orice referire peiorativă la adresa persoanelor în vârstă sau cu dizabilităţi, precum şi punerea acestora în situaţii ridicole ori umilitoare sunt interzise în cadrul programelor audiovizuale”, art. 46 (1) „Difuzarea informaţiilor şi/sau imaginilor persoanelor aflate sub tratament în unităţile de asistenţă medicală, precum şi a datelor cu caracter personal privind starea de sănătate este permisă numai cu acordul persoanei sau, în cazul în care persoana este fără discernământ ori decedată, cu acordul familiei sau al aparţinătorilor”, art. 47 (2) „Este interzisă în programele audiovizuale orice discriminare pe considerente de rasă, religie, naţionalitate, sex, orientare sexuală sau etnie”, art. 52 (2) „Radiodifuzorul are obligaţia de a asigura accesul la revizionarea ori la reaudierea programului în termen de 24 de ore de la data primirii unei solicitări scrise, fie direct, la sediul radiodifuzorului, fie indirect, prin înmânarea unei copii video sau audio, după caz”, art. 66 (1) „În programele de ştiri şi dezbateri informarea în probleme de interes public, de natură politică, economică, socială sau culturală, trebuie să respecte următoarele principii : a) asigurarea imparţialităţii, echilibrului şi favorizarea liberei formări a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, în perioada în care problemele sunt în dezbatere”, art. 67 „În exercitarea dreptului lor de a-şi exprima opinii sau puncte de vedere în legătură cu subiecte de interes public, prezentatorii şi moderatorii trebuie să asigure o separare clară a opiniilor de fapte şi nu trebuie să profite de apariţia lor constantă în programe într-un mod care să contravină exigenţelor de asigurare a imparţialităţii”.


Biroul Comunicare şi Relaţii cu Publicul