Comunicat de presă - Ședința din 22.05.2014 - sancțiuni

22.05.2014


envoyer l'article par mail title=

Întrunit în şedinţă publică, Consiliul Naţional al Audiovizualului a decis să aplice următoarele sancţiuni :

- amendă în cuantum de 10.000 de lei postului B1 TV pentru anumite emisiuni transmise în perioada 16 – 28.04.2014 fără a ţine cont de prevederile art. 40 alin. (1) şi art. 66 alin. (1) lit. a) şi alin. 2 din Codul de reglementare a conţinutului audiovizual. Emisiunile au fost monitorizate ca urmare a sesizărilor făcute de dl. Radu Mazăre, Primar al Municipiului Constanţa, şi de dl. Nicuşor Constantinescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa ;

- amendă în cuantum de 6.000 de lei postului Realitatea TV, pentru că nu au fost respectate prevederile art. 30 şi art. 32 alin. (1) din Codul audiovizualului la difuzarea mai multor emisiuni monitorizate în perioada 27.04 – 06.05.2014 ca urmare a sesizărilor primite ;

- somaţie publică postului B1 TV, pentru că în data de 04.05.2014 a fost difuzată o emisiune de promovare electorală a PMP (Partidul Mişcarea Populară) cu încălcarea dispoziţiilor art. 13 lit. c) din Decizia 185/2014 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European.

De asemenea, Consiliul a hotărât să emită o decizie privind intrarea în legalitate în privinţa spoturilor electorale „USL trăieşte”, difuzate de posturile de televiziune, deoarece s-a constatat că nu sunt respectate prevederile art. 93 din Codul de reglementare a conţinutului audiovizual.

Articolele mai sus invocate :

Codul audiovizualului : art. 30 „Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, viaţa privată, onoarea şi reputaţia, precum şi dreptul la propria imagine.” ; art. 32 (1) „Niciun drept conferit prin lege nu poate fi exercitat într-un mod excesiv şi nerezonabil, contrar bunei-credinţe, în scopul de a vătăma sau de a păgubi pe altul ori profitând de ignoranţa sau de buna-credinţă a persoanelor.” ; art. 40 (1) „În virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care în programele audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate au dreptul să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere ; dacă acuzaţiile sunt aduse de furnizorul de servicii media audiovizuale, acesta trebuie să respecte principiul audiatur et altera pars ; în situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere, trebuie să se precizeze acest fapt.” ; art. 66 „(1) În programele de ştiri şi dezbateri informarea în probleme de interes public, de natură politică, economică, socială sau culturală, trebuie să respecte următoarele principii : a) asigurarea imparţialităţii, echilibrului şi favorizarea liberei formări a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, în perioada în care problemele sunt în dezbatere publică ; (...) (2) Prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie se asigură, de regulă, în cadrul aceleiaşi emisiuni, iar în mod excepţional, în emisiunile următoare ; în cazul în care cei solicitaţi refuză să participe sau să îşi precizeze punctul de vedere, acest fapt trebuie menţionat pe post ; absenţa punctului de vedere al uneia dintre părţi nu exonerează realizatorul/moderatorul de asigurarea imparţialităţii.” art. 93 „Comunicările comerciale audiovizuale trebuie să respecte, indiferent de formă şi de durată, principiile de protecţie a minorului, de informare corectă a publicului, de respectare a demnităţii umane, de asigurare a unei concurenţe loiale.”

Decizia 185/2014 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European : art. 13 „Radiodifuzorii au obligaţia să se asigure că în cadrul emisiunilor de promovare electorală, precum şi în conţinutul spoturilor şi al celorlalte materiale audiovizuale puse la dispoziţia acestora de către competitorii electorali sunt respectate următoarele condiţii : (…) c) nu conţin acuzaţii cu incidenţă penală sau morală la adresa altor candidaţi sau competitori electorali, fără a fi însoţite de dovezi pertinente prezentate în mod explicit.”


Biroul Comunicare şi Relaţii cu Publicul