Comunicat de presă. Ședința din 16.12.2014 - sancțiuni

16.12.2014


envoyer l'article par mail title=

Întrunit în şedinţă publică, Consiliul Naţional al Audiovizualului a decis aplicarea următoarelor sancţiuni :

- somaţie publică postului Media Sud TV din Alexandria, pentru că emisiunea „În centrul atenţiei” din data de 04.11.2014 a fost transmisă fără respectarea prevederilor art. 66 alin. 1 lit. a) din Codul de reglementare a conţinutului audiovizual [„În programele de ştiri şi dezbateri informarea în probleme de interes public, de natură politică, economică, socială sau culturală, trebuie să respecte următoarele principii : a) asigurarea imparţialităţii, echilibrului şi favorizarea liberei formări a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, în perioada în care problemele sunt în dezbatere publică”] ;

- somaţie publică postului Televiziunea Prahova din Ploieşti, deoarece în cadrul emisiunii „Atitudine” difuzată în direct în data de 27.10.2014 începând cu ora 22.00 nu s-a ţinut cont de prevederile art. 9 alin. (2) din Codul audiovizualului, potrivit cărora „După ora 22,00 este interzisă difuzarea în direct de programe audiovizuale la care participă minori în vârstă de până la 14 ani, cu excepţia evenimentelor culturale şi a competiţiilor sportive” ;

- somaţie publică postului Olt TV din Slatina. În zilele de 01, 15 şi 16.11.2014, radiodifuzorul nu a respectat dispoziţiile art. 8 din Decizia CNA nr. 528 / 2014 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României, conform cărora „Cu 24 de ore înainte de începerea votării şi până la închiderea urnelor sunt interzise difuzarea oricăror mesaje şi comentarii cu conţinut electoral, a emisiunilor şi spoturilor electorale, precum şi invitarea sau prezentarea în programe a candidaţilor şi a reprezentanţilor acestora şi ai partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale care susţin candidaţi, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 9” ;

- somaţie publică postului RTT Braşov. Consiliul a analizat rapoartele de monitorizare întocmite ca urmare a mai multor reclamaţii primite în timpul campaniei electorale şi a constatat că există dezechilibre în ceea ce priveşte emisiunile de dezbatere electorală, ceea ce contravine prevederilor art. 3 alin. (1) lit. c) din Decizia CNA nr. 528 / 2014 [„Radiodifuzorii sunt obligaţi să asigure, în cadrul emisiunilor prevăzute în prezenta decizie, reflectarea desfăşurării campaniei electorale, cu respectarea următoarelor principii : (…) c) imparţialitate - tratarea tuturor candidaţilor în mod obiectiv şi echidistant”] ;

- somaţii publice societăţilor Estrada TV SRL şi Profimusic SRL pentru încălcarea prevederilor art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, conform cărora „(2) Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să solicite Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în documentele şi în datele declarate, prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. b) şi e)”.

Biroul Comunicare şi Relaţii cu Publicul