Comunicat de presă. Ședința din data de 16.02.2016

16.02.2016


envoyer l'article par mail title=

Kanal D – somație publică pentru “WOWBiz”

Întrunit în şedinţă publică, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare, întocmite de direcţia de specialitate ca urmare a sesizărilor primite și a decis să aplice o somație publică postului de televiziune Kanal D pentru emisiunea de divertisment “WOWBiz” (transmisă cu marcaj 12 până la ora 23.00, respectiv 15 după ora 23.00). Radiodifuzorul nu a respectat prevederile art. 40 alin. (3) din Codul de reglementare a conținutului audiovizual la difuzarea în perioada septembrie – noiembrie 2015 a mai multor ediții ale emisiunii. Raportul de monitorizare a cuprins 19 ediții ale emisiunii “WOWBiz”, sancțiunea fiind aplicată pentru 8 dintre acestea.

În urma analizării rapoartelor de monitorizare întocmite de Serviciul Inspecție, Consiliul a decis să aplice somații publice următoarelor posturi locale :
- Mix 2 din Brașov pentru că emisiunea “Momentul adevărului” , ediția din 19.11.2015, a fost transmisă fără a se ține cont de dispozițiile art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului și nici de prevederile art. 66 alin. (1) lit. a) din Codul audiovizualului ;
- Radio Someș din Sângeorz Băi, pentru că la difuzarea emisiunii „Direct în problemă” din 10.12.2015 nu au fost respectate dispozițiile art. 40 alin. (2) din Codul de reglementare a conținutului audiovizual ;
- Radio Someș din Cluj Napoca pentru încălcarea prevederilor art. 58 alin. (1) din Legea audiovizualului raportate la art. 12 din Decizia CNA nr. 277/2013.

Constatând încălcări ale dispozițiilor art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului, Consiliul a decis să aplice :
- o amendă în cuantum de 10.000 de lei Bisericii Penticostale „Sfânta Treime” Bistriţa pentru Radio Bistriţa și
- o somație publică S.C. Akcent Info Trust SRL Feteşti-Gară/Ialomiţa pentru Radio Orion din Feteşti.

În aceeași ședință, Consiliul a aprobat solicitarea S.C. Telekom România Communications SA referitoare la acordarea licenţelor audiovizuale pentru difuzarea pe satelit a serviciilor de programe Dolce Sport 3, Dolce Sport 4, Dolce Sport 5 şi Dolce Sport 6.

Biroul Comunicare și Relații cu Publicul


Prevederile legislației audiovizualului la care facem referire :

Legea audiovizualului nr. 504/2002 cu modificările și completările ulterioare

Art. 3 (2) Toţi furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să asigure informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze libera formare a opiniilor.

Art. 54 (2) Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să solicite Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în documentele şi în datele declarate, prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. b) şi e).

Art. 58 (1) Difuzarea serviciului de programe poate începe după obţinerea deciziei de autorizare audiovizuală.

Decizia CNA nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conținutului audiovizual

Art. 40 (2) Moderatorii programelor au obligaţia să solicite ferm interlocutorilor să probeze afirmaţiile acuzatoare sau să indice, cel puţin, probele care le susţin, pentru a permite publicului să evalueze cât de justificate sunt acuzaţiile.
(3) Moderatorii, prezentatorii şi realizatorii programelor au obligaţia să nu folosească şi să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios sau să instige la violenţă.

Art. 66 (1) În programele de ştiri şi dezbateri informarea în probleme de interes public, de natură politică, economică, socială sau culturală, trebuie să respecte următoarele principii :
a) asigurarea imparţialităţii, echilibrului şi favorizarea liberei formări a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, în perioada în care problemele sunt în dezbatere publică.

Decizia CNA nr. 277 / 2013 privind procedura de acordare, de modificare, de prelungire a valabilităţii şi de cedare a licenţei şi a deciziei de autorizare audiovizuală, cu excepţia celor pentru difuzare în sistem digital terestru, precum şi condiţiile privind difuzarea de programe locale, retransmiterea sau preluarea de programe ale altor radiodifuzori

Art. 12 (1) Difuzarea serviciului de programe audiovizuale poate începe numai după obţinerea deciziei de autorizare audiovizuală şi în condiţiile stabilite în licenţa audiovizuală.
(2) Titularul licenţei audiovizuale are obligaţia să solicite CNA eliberarea/modificarea deciziei de autorizare, conform formularului-tip prevăzut în anexa nr. 1, în următoarele condiţii :
a) în termen de maximum 60 de zile de la obţinerea autorizaţiei tehnice de funcţionare acordate de ANCOM, în cazul difuzării pe cale radioelectrică terestră ;
b) cu cel puţin 30 de zile înainte de data împlinirii termenului de retragere a licenţei prevăzut la art. 57 alin. (1) lit. a) din Legea audiovizualului, în cazul difuzării prin reţele de comunicaţii electronice.
(3) În situaţii justificate, titularul unei licenţe audiovizuale poate solicita prelungirea termenului de 12 luni prevăzut la art. 57 alin. (1) lit. a) din Legea audiovizualului, în condiţiile prevăzute în acelaşi articol. Cererea de prelungire va fi însoţită de documente care să susţină solicitarea şi trebuie transmisă în termenul prevăzut la alin. (2) lit. b).