Comunicat de presă. Ședința din data de 18.02.2016

18.02.2016


envoyer l'article par mail title=

Întrunit în şedinţă publică, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare întocmite de direcţia de specialitate, ca urmare a reclamațiilor primite, și a decis să emită decizii privind intrarea în legalitate în privința spoturilor publicitare aferente unor campanii de promovare la posturile de televiziune a produselor : Pest Repeller - pentru încălcarea prevederilor art. 93 din Codul de reglementare a conținutului audiovizual (monitorizare : decembrie 2015 – februarie 2016) și Maybeline - pentru încălcarea dispozițiilor art. 94 lit. a) din Codul audiovizualului (monitorizare : ianuarie 2016).

Biroul Comunicare și Relații cu Publicul

Prevederile legislației audiovizualului la care facem referire :

Decizia CNA nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conținutului audiovizual

ART. 93 Comunicările comerciale audiovizuale trebuie să respecte, indiferent de formă şi de durată, principiile de protecţie a minorului, de informare corectă a publicului, de respectare a demnităţii umane, de asigurare a unei concurenţe loiale.

ART. 94 În scopul unei informări corecte, orice informaţie sau avertizare conţinută într-o comunicare comercială audiovizuală se difuzează astfel încât aceasta să fie clar percepută de public, în special prin asigurarea următoarelor măsuri : a) să fie prezentată static, lizibil şi pe o durată suficientă, în cazul informaţiei difuzate sub formă de videotext ; dimensiunea caracterelor trebuie să fie de minimum 17 puncte în format SD, definiţie standard, respectiv 32 în format HD, înaltă definiţie.