Comunicat de presă. Ședința publică a CNA din 07.04.2016

07.04.2016


envoyer l'article par mail title=

Sancțiuni :
Amendă 20.000 lei – Antena 3
Amendă 5.000 lei – România TV
Somație publică - Radio România, Kanal D

Întrunit în şedinţă publică, după rediscutarea încadrării juridice a somației publice aplicată de CNA în ședința publică anterioară Societății Române de Radiodifuziune pentru programele audiovizuale ce au avut ca temă proiectul de modificare a Legii nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, Consiliul Naţional al Audiovizualului a decis ca somația publică să fie aplicată pentru încălcarea prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002 și a dispozițiilor art. 64 alin. (1) lit a) din Codul audiovizualului. La stabilirea acestei sancțiunii s-au avut în vedere atât emisiunile de știri și dezbateri difuzate în perioada 23 – 28.02.2016 de posturile Radio România Actualități și Radio România Cultural, în care s-au abordat subiecte legate de tema mai sus-menționată, cât și spoturile aferente campaniei SRR derulate cu mesajul „Nu distrugeți Radioul public !” (Somația anterioară aplicată pentru nerespectarea art. 66 alin. (1) lit. a) și ale art. 67 din Codul audiovizualului a fost revocată.)

Ca urmare a analizării rapoartelor de monitorizare întocmite de direcția de specialitate, Consiliul a decis aplicarea următoarelor sancțiuni :

- amendă în cuantum de 20.000 de lei postului Antena 3, deoarece au fost încălcate dispozițiile art. 40 alin. (1) și (3) din Codul de reglementare a conținutului audiovizual la difuzarea ediției din 21.02.2016 a emisiunii „Punctul de întâlnire”, în care s-a discutat pe marginea unor articole ale jurnaliștilor Mălin Bot și Dan Tăpălagă referitoare la întâlnirea din Piața Constituției a reprezentanților trustului Antena Group cu telespectatorii. Sancțiunea a cuprins și diferite ediții ale unor emisiuni informative din data de 22.02.2016, în care subiectul a fost reluat ;

- amendă în cuantum de 5.000 de lei postului de televiziune România TV, pentru emisiunea „Ediția de seară” din data de 10.02.2016, în care i s-au adus acuzații domnului Lucian Isar, fost ministru, fără a se ține cont de prevederile art. 40 alin. (1) și ale art. 67 din Codul audiovizualului ;

- somație publică postului de televiziune Kanal D, pentru că la difuzarea emisiunilor „Ochii din umbră” (ediția din 18.10.2015) și „Pe banii părinților” (ediția din 16.10.2015) au fost încălcate dispozițiile art. 18 lit. a) și b) din Codul audiovizualului.

În aceeași ședință, în urma analizării solicitărilor privind unele modificări ale licențelor audiovizuale, constatând încălcări ale legislației audiovizualului, Consiliul a decis să aplice câte o somație publică societăților : COMIND GORJ SRL pentru postul Radio Târgu Jiu [art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului], NEWS MEDIA SRL pentru postul Ardeleanul FM din Alba Iulia și ŞTIREA SRL pentru postul Radio Partium din Oradea [art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului și art. 12 alin. (2) lit. a) din Decizia CNA nr. 277/2011].

Totodată, CNA a aprobat solicitarea de licență audiovizuală prin rețele de comunicații electronice a societății ZONA PROMEDIA SRL Sângeorgiu de Pădure, jud. Mureş pentru postul Zona TV din Sângeorgiu de Pădure. Menționăm că în ședința publică din data de 05.04.2016 Consiliul a aprobat solicitările de licențe audiovizuale prin rețele de comunicații electronice ale societății TELEKOM ROMÂNIA COMUNNICATIONS SA pentru posturile Dolce Sport 5 şi Dolce Sport 6.

Biroul Comunicare și Relații cu Publicul


Prevederile legislației audiovizualului la care facem referire :

Legea audiovizualului nr. 504/2002 cu modificările și completările ulterioare

Art. 3 (2) Toţi furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să asigure informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze libera formare a opiniilor.

Art. 54 (2) Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să solicite Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în documentele şi în datele declarate, prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. b) şi e).

Decizia CNA nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conținutului audiovizual

Art. 18 Nu pot fi difuzate în intervalul orar 6,00 - 23,00 producţii care prezintă :
a) violenţă fizică, psihică sau de limbaj, în mod repetat ;
b) scene de sex, limbaj sau comportament obscen.

Art. 40 (1) În virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care în programele audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate au dreptul să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere ; dacă acuzaţiile sunt aduse de furnizorul de servicii media audiovizuale, acesta trebuie să respecte principiul audiatur et altera pars ; în situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere, trebuie să se precizeze acest fapt. (…)
(3) Moderatorii, prezentatorii şi realizatorii programelor au obligaţia să nu folosească şi să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios sau să instige la violenţă.

Art. 64 (1) În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii : a) asigurarea unei distincţii clare între fapte şi opinii.

Decizia CNA nr. 277 / 2011 privind procedura de acordare, de modificare, de prelungire a valabilităţii şi de cedare a licenţei şi a deciziei de autorizare audiovizuală, cu excepţia celor pentru difuzare în sistem digital terestru, precum şi condiţiile privind difuzarea de programe locale, retransmiterea sau preluarea de programe ale altor radiodifuzori

Art. 12 (2) Titularul licenţei audiovizuale are obligaţia să solicite CNA eliberarea/modificarea deciziei de autorizare, conform formularului-tip prevăzut în anexa nr. 1, în următoarele condiţii : a) în termen de maximum 60 de zile de la obţinerea autorizaţiei tehnice de funcţionare acordate de ANCOM, în cazul difuzării pe cale radioelectrică terestră.