Comunicat de presă. Ședința publică a CNA din 12.04.2016

12.04.2016


envoyer l'article par mail title=

Întrunit în şedinţă publică, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat rapoartele întocmite de Serviciul Inspecție ca urmare a reclamațiilor primite pentru posturile din teritoriu și a decis să aplice o amendă în cuantum de 10.000 de lei postului de televiziune MDI TV din Târgoviște. La stabilirea acestei sancțiuni s-au avut în vedere încălcarea dispozițiilor art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului, art. 40 alin. (1) și art. 64 alin. (1) lit. a) din Codul audiovizualului la difuzarea ediției din 28.01.2016 a emisiunii „Dosarele MDI”, precum și încălcarea prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului, art. 64 alin. (1) lit. b) și art. 67 din Codul audiovizualului la difuzarea emisiunilor „Fețele puterii” și „Dosarele MDI” (raportul a cuprins diferite ediții ale emisiunilor difuzate în perioada 16 – 28.01.2016).

În aceeași ședință, în urma analizării solicitărilor privind unele modificări ale licențelor audiovizuale, respectiv după analizarea situației autorizărilor pentru radio/TV și programe transmise prin rețele de comunicații, constatând nerespectarea legislației audiovizualului, Consiliul a decis să aplice câte o somație publică societăților : TELEMOLD ROMAN SRL pentru postul Telemold din Piatra Neamţ și PRO GOLDRADIO SRL pentru One FM din Sebiş [art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului], respectiv REALITATEA MEDIA SA pentru postul Realitatea FM din Curtea de Argeș și Sibiu [art. 12 alin. (2) lit. a) din Decizia CNA nr. 277/2011].

Totodată, CNA a aprobat solicitările de licență audiovizuală prin rețele de comunicații electronice pentru societățile CETATEA ALBĂ CAROLINA SRL Alba Iulia pentru postul Alba TV Carolina din Alba Iulia, TV ADLER TRADING RL Târnăveni, jud. Mureş pentru postul TV-AS (tematic folclor) şi postul TV-AS Info (exclusiv videotext) din Târnăveni, jud. Mureş.

De asemenea, în baza art. 57 alin. (1) lit. b), Consiliul a decis retragerea licenței acordate societății News Media Company SRL pentru postul V24 FM din Vaslui.

Biroul Comunicare și Relații cu Publicul


Prevederile legislației audiovizualului la care facem referire :

Legea audiovizualului nr. 504/2002 cu modificările și completările ulterioare

Art. 3 (2) Toţi furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să asigure informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze libera formare a opiniilor.

Art. 54 (2) Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să solicite Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în documentele şi în datele declarate, prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. b) şi e).

Art. 57 (1) Licenţa audiovizuală analogică se retrage de Consiliu în următoarele situaţii : (…) titularul încetează să difuzeze serviciul de programe pentru care i s-a acordat licenţa audiovizuală mai mult de 90 de zile, pentru motive de natură tehnică, şi mai mult de 96 de ore, pentru orice alte motive imputabile titularului.

Decizia CNA nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conținutului audiovizual

Art. 40 (1) În virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care în programele audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate au dreptul să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere ; dacă acuzaţiile sunt aduse de furnizorul de servicii media audiovizuale, acesta trebuie să respecte principiul audiatur et altera pars ; în situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere, trebuie să se precizeze acest fapt. (…)

Art. 64 (1) În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii : a) asigurarea unei distincţii clare între fapte şi opinii ; b) informarea cu privire la un fapt sau un eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă.

Art. 67 În exercitarea dreptului lor de a-şi exprima opinii sau puncte de vedere în legătură cu subiecte de interes public, prezentatorii şi moderatorii trebuie să asigure o separare clară a opiniilor de fapte şi nu trebuie să profite de apariţia lor constantă în programe într-un mod care să contravină exigenţelor de asigurare a imparţialităţii.

Decizia CNA nr. 277 / 2011 privind procedura de acordare, de modificare, de prelungire a valabilităţii şi de cedare a licenţei şi a deciziei de autorizare audiovizuală, cu excepţia celor pentru difuzare în sistem digital terestru, precum şi condiţiile privind difuzarea de programe locale, retransmiterea sau preluarea de programe ale altor radiodifuzori

Art. 12 (2) Titularul licenţei audiovizuale are obligaţia să solicite CNA eliberarea/modificarea deciziei de autorizare, conform formularului-tip prevăzut în anexa nr. 1, în următoarele condiţii : a) în termen de maximum 60 de zile de la obţinerea autorizaţiei tehnice de funcţionare acordate de ANCOM, în cazul difuzării pe cale radioelectrică terestră.