Comunicat de presă. Ședința publică a CNA din 10.05.2016

10.05.2016


envoyer l'article par mail title=

Întrunit în şedinţă publică, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat rapoartele întocmite de Serviciul Inspecție pentru posturile din teritoriu și a hotărât să aplice - pentru nerespectarea dispozițiilor Legii audiovizualului nr. 504/2002 - câte o somație publică următoarelor societăți :

- Dragoliv Service SRL/Canal M Sascut-Bacău [art. 35 alin. (1) și art. 54 alin. (2)] ;
- Radio Metronom SRL/Radio Metronom FM Rm. Vâlcea [art. 54 alin. (2)] ;
- Cable SRL/Cablex TV Cireșoaia-Bistrița Năsăud [art. 74 alin. (3)].

De asemenea, membrii Consiliului au vizionat spoturile aferente campaniei de informare desfășurată de Ministerul Afacerilor Interne cu mesajul „Tu votezi. MAI te informează” și au decis că acestea pot fi difuzate doar cu respectarea prevederilor legale în vigoare. În acest sens, în cadrul ședinței, Consiliul a apreciat că două dintre spoturi nu respectă în totalitate dispozițiile legale, putând fi difuzate numai după ce intră în legalitate.

În aceeași ședință, în urma analizării solicitărilor de prelungire a licențelor audiovizuale, constatând nerespectarea art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului, Consiliul a decis intrarea în legalitate pentru societatea CANET RADIO SRL pentru postul Rock FM. 

Totodată, în baza art. 57 alin. (1) lit. b), CNA a decis retragerea licenței audiovizuale pentru societățile Fastpromo SRL /TVS Brașov, STAR IMPULS SRL pentru postul STAR IMPULS TV Baia-jud. Suceava, OPTIC MEDIA TV SRL pentru postul TELEVIZIUNEA SUCEAVA Şcheia-jud. Suceava și VON SCHONBERG SERV-PROD-COM SRL pentru VON SCHONBERG din Iacobeni-jud. Suceava și, respectiv, din Ilişeşti-jud. Suceava.

Biroul Comunicare și Relații cu Publicul


Prevederile legislației audiovizualului la care facem referire :

Legea audiovizualului nr. 504/2002 cu modificările și completările ulterioare

Art. 35 (1) Proporţia de spoturi publicitare televizate şi spoturi de teleshopping dintr-un interval de o oră nu poate depăşi 20%, respectiv 12 minute ; în cazul televiziunii publice durata acestora nu poate depăşi 8 minute din timpul oricărei ore date.

Art. 54 (2) Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să solicite Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în documentele şi în datele declarate, prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. b) şi e).

Art. 57 (1) Licenţa audiovizuală analogică se retrage de Consiliu în următoarele situaţii : (…) b) titularul încetează să difuzeze serviciul de programe pentru care i s-a acordat licenţa audiovizuală mai mult de 90 de zile, pentru motive de natură tehnică, şi mai mult de 96 de ore, pentru orice alte motive imputabile titularului.

Art. 74 (3) Distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.