Comunicat de presă. Ședința publică a CNA din 19.05.2016

19.05.2016


envoyer l'article par mail title=

Întrunit în şedinţă publică, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat rapoartele întocmite de direcțiile Monitorizare și Control - Digitalizare cu privire la modul de desfășurare în spațiul audiovizual a primei săptămâni din campania electorală pentru alegerile locale din acest an. Rapoartele de monitorizare au cuprins 19 posturi de televiziune și 5 posturi de radio centrale, precum și 81 de posturi locale, dintre care 71 de televiziune și 10 de radio. Constatând abateri de la prevederile legale în vigoare, Consiliul a hotărât să aplice câte o somație publică posturilor eSTRADA TV – Televiziunea zonei metropolitane București (post cu acoperire națională) și Antena 1 din Deva.

Pentru eSTRADA TV s-a reținut încălcarea dispozițiilor art. 5 alin. (1) lit. c) și art. 8 alin. (3) din Decizia CNA nr. 244 din 12 aprilie 2016 privind regulile de desfășurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerile locale din anul 2016 la difuzarea unor emisiuni din perioada 06 - 12 mai 2016. De asemenea, sancțiunea a cuprins și emisiunile „Avocatul Diavolului” și „Românica mea”, edițiile din 09 mai 2016, respectiv din 10 mai 2016, la difuzarea cărora radiodifuzorul nu a respectat prevederile art. 40 alin. (1, 2) din Codul de reglementare a conținutului audiovizual.

Pentru Antena 1/Deva s-a reținut încălcarea prevederilor art. 6 alin. (1) din Decizia CNA nr. 244/2016 la difuzarea emisiunii „Ora exactă”, ediția din 12.05.2016, precum și nerespectarea dispozițiilor art. 40 alin. (2) din Codul audiovizualului la difuzarea emisiunii „Angajăm primar”, ediția din 09.05.2016.

Biroul Comunicare și Relații cu Publicul


Prevederile legislației audiovizualului la care facem referire :

Decizia CNA nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conținutului audiovizual

Art. 40 (1) În virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care în programele audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate au dreptul să intervină pentru a- şi exprima punctul de vedere ; dacă acuzaţiile sunt aduse de furnizorul de servicii media audiovizuale, acesta trebuie să respecte principiul audiatur et altera pars ; în situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere, trebuie să se precizeze acest fapt.

(2) Moderatorii programelor au obligaţia să solicite ferm interlocutorilor să probeze afirmaţiile acuzatoare sau să indice, cel puţin, probele care le susţin, pentru a permite publicului să evalueze cât de justificate sunt acuzaţiile.

Decizia CNA nr. 244 din 12 aprilie 2016 privind regulile de desfășurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerile locale din anul 2016

Art. 5. - (1) Pentru reflectarea campaniei electorale, radiodifuzorii pot realiza și difuza numai următoarele tipuri de emisiuni cu caracter electoral : (…)
c) de dezbatere electorală, prevăzute la art. 67 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 115/2015, în care radiodifuzorii pun în discuție programele electorale și temele de interes public legate de campania electorală, cu participarea a cel puțin doi candidați sau reprezentanții lor ; în cazul neparticipării unui candidat sau al unui reprezentant al acestuia, acest fapt este menționat ; emisiunile vor fi identificate ca atare la începutul emisiunii, în cazul posturilor de radio, și, respectiv, vor fi semnalate prin marcajul „emisiune de dezbatere electorală”, afișat în mod vizibil pe toată durata difuzării, în cazul posturilor de televiziune ; emisiunile de dezbateri electorale pot fi difuzate în zilele de luni până duminică.

Art. 6 - (1) În perioada campaniei electorale candidații și reprezentanții competitorilor electorali au acces numai în emisiunile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b) și c) difuzate de posturile de radio și televiziune, publice și private, inclusiv la cele prin cablu, implicate în campania electorală.

Art. 8 (3) Radiodifuzorii sunt obligați să precizeze calitatea în care se exprimă persoanele invitate în emisiuni, cum ar fi cea de candidat sau de reprezentant al acestuia ; în cazul posturilor de televiziune numele și calitatea persoanelor invitate vor fi vizibile pe ecran la momentul intervenției acestora.