Comunicat de presă. Ședința publică a CNA din 24.05.2016

24.05.2016


envoyer l'article par mail title=

Întrunit în şedinţă publică, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat rapoartele întocmite de Direcția Monitorizare cu privire la modul de desfășurare în spațiul audiovizual a celei de a doua săptămâni din campania electorală pentru alegerile locale din acest an. Rapoartele de monitorizare au cuprins 16 posturi de televiziune și 5 posturi de radio centrale.

Constatând abateri de la prevederile legale în vigoare, Consiliul a hotărât să aplice o somație publică postului eSTRADA TV – Televiziunea zonei metropolitane București (post cu acoperire națională) pentru încălcarea dispozițiilor art. 5 alin. (1) lit. c) și art. 8 alin. (3) din Decizia CNA nr. 244 din 12 aprilie 2016 privind regulile de desfășurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerile locale din anul 2016 la difuzarea emisiunii „Informat și implicat” (edițiile din 16 și 17.05.2016). Sancțiunea a cuprins și emisiunea „Avocatul Diavolului” (ediția din 16 mai 2016), la difuzarea căreia radiodifuzorul nu a respectat prevederile art. 40 alin. (1, 2) din Codul de reglementare a conținutului audiovizual.

De asemenea, Direcția Control și Digitalizare a prezentat situația emisiunilor destinate campaniei electorale, monitorizările referindu-se la 81 de posturi din teritoriu, dintre care 71 de televiziune și 10 de radio.

Consiliul a decis să aplice câte o somație publică posturilor :

- Media TV din Medgidia pentru că la difuzarea emisiunilor „Audiența TV” (ediția din 11.05.2016) și „E dreptul tău” (ediția din 17.05.2016) a încălcat dispozițiile art. 6 alin. (2) din Decizia CNA nr. 244/2016. La stabilirea sancțiunii s-a ținut cont și de încălcarea dispozițiilor art. 139 din Codul audiovizualului la difuzarea ediției din data de 30.03.2016 a emisiunii „Audiența TV” ;

- TV Buzău – pentru încălcarea prevederilor art. 72 lit. a), c), d) e) din Legea nr. 115 din 19 mai 2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale la difuzarea emisiunii „Cu cărțile pe față” (edițiile din 11 și 12 mai 2016). Sancțiunea a fost aplicată de CNA în temeiul art. 78 din aceeași lege [„(1) Nerespectarea dispoziţiilor art. 66 - 77 atrage aplicarea sancţiunilor prevăzute de Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Faptele se constată şi sancţiunile se aplică de Consiliul Naţional al Audiovizualului, care se autosesizează sau poate fi sesizat de către cei interesaţi”].

Totodată, CNA a decis sancționarea cu amendă în cuantum de 10.000 de lei a postului Taraf TV pentru încălcarea prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului referitoare la protecția minorilor. Raportul a cuprins mai multe videoclipuri (gen muzical : manele), difuzate de postul de televiziune în perioada 20 – 27.01.2016.

Biroul Comunicare și Relații cu Publicul


Prevederile legislației audiovizualului la care facem referire :

Legea audiovizualului nr. 504/2002 cu modificările și completările ulterioare

Art. 39 (2) Difuzarea în serviciile de televiziune şi de radiodifuziune a programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare, prin codare sau ca efect al altor sisteme de acces condiţionat, se asigură faptul că minorii din zona de transmisie, în situaţii normale, nu pot auzi sau vedea emisiunile respective.

Legea nr. 115 din 19 mai 2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale

Art. 72 Realizatorii şi moderatorii emisiunilor şi dezbaterilor electorale au următoarele obligaţii :
a) să fie imparţiali ; (...)
c) să formuleze clar întrebările, fără a fi tendenţioase sau părtinitoare ;
d) să asigure menţinerea dezbaterii în sfera de interes a campaniei electorale şi a tematicii stabilite ;
e) să intervină atunci când, prin comportamente sau exprimări, invitaţii încalcă dispoziţiile art. 71 alin. (2) ; în cazul în care invitaţii nu se conformează solicitărilor, moderatorul poate decide întreruperea microfonului acestuia sau oprirea emisiunii, după caz.

Decizia CNA nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conținutului audiovizual

Art. 40 (1) În virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care în programele audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate au dreptul să intervină pentru a- şi exprima punctul de vedere ; dacă acuzaţiile sunt aduse de furnizorul de servicii media audiovizuale, acesta trebuie să respecte principiul audiatur et altera pars ; în situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere, trebuie să se precizeze acest fapt.
(2) Moderatorii programelor au obligaţia să solicite ferm interlocutorilor să probeze afirmaţiile acuzatoare sau să indice, cel puţin, probele care le susţin, pentru a permite publicului să evalueze cât de justificate sunt acuzaţiile.

Art. 139 Publicitatea, pozitivă sau negativă, în legătură cu partide politice, oameni politici, mesaje politice este interzisă, cu excepţia perioadelor de campanie electorală.

Decizia CNA nr. 244 din 12 aprilie 2016 privind regulile de desfășurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerile locale din anul 2016

Art. 5. - (1) Pentru reflectarea campaniei electorale, radiodifuzorii pot realiza și difuza numai următoarele tipuri de emisiuni cu caracter electoral : (…)
c) de dezbatere electorală, prevăzute la art. 67 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 115/2015, în care radiodifuzorii pun în discuție programele electorale și temele de interes public legate de campania electorală, cu participarea a cel puțin doi candidați sau reprezentanții lor ; în cazul neparticipării unui candidat sau al unui reprezentant al acestuia, acest fapt este menționat ; emisiunile vor fi identificate ca atare la începutul emisiunii, în cazul posturilor de radio, și, respectiv, vor fi semnalate prin marcajul „emisiune de dezbatere electorală”, afișat în mod vizibil pe toată durata difuzării, în cazul posturilor de televiziune ; emisiunile de dezbateri electorale pot fi difuzate în zilele de luni până duminică.

Art. 6 - (2) În perioada campaniei electorale, radiodifuzorii nu pot difuza emisiuni produse, realizate sau moderate de candidați și de reprezentanți declarați ai competitorilor electorali.

Art. 8 (3) Radiodifuzorii sunt obligați să precizeze calitatea în care se exprimă persoanele invitate în emisiuni, cum ar fi cea de candidat sau de reprezentant al acestuia ; în cazul posturilor de televiziune numele și calitatea persoanelor invitate vor fi vizibile pe ecran la momentul intervenției acestora.