Comunicat de presă. Ședința publică a CNA din 01.06.2016

01.06.2016


envoyer l'article par mail title=

Întrunit în şedinţă publică, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat rapoartele întocmite de Direcția Monitorizare cu privire la modul de desfășurare în spațiul audiovizual a celei de a treia săptămâni din campania electorală pentru alegerile locale din acest an. Rapoartele de monitorizare au cuprins 16 posturi de televiziune și 5 posturi de radio centrale.

Constatând abateri de la prevederile legale în vigoare, Consiliul a hotărât să aplice următoarele sancțiuni :

- amendă în cuantum de 7.500 de lei postului B1 TV pentru că la difuzarea unei emisiunii în data de 19.05.2016, având marcajul „dezbatere electorală”, radiodifuzorul a încălcat dispozițiile art. 40 alin. (1) din Codul de reglementare a conținutului audiovizual ;

- câte o somație publică posturilor eSTRADA TV – Televiziunea zonei metropolitane București și Nașul TV pentru încălcarea dispozițiilor art. 3 din Decizia CNA nr. 244 din 12 aprilie 2016 privind regulile de desfășurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerile locale din anul 2016 (perioada monitorizată 6 – 26 mai 2016) ;

- somație publică postului Antena 3 pentru că, în perioada 20 – 26 mai 2016, la difuzarea unor emisiuni informative și de dezbatere electorală, nu a ținut seama de prevederile art. 5 alin. (1) lit. c) și nici de cele ale art. 8 alin. (3) din Decizia nr. 244/2016 ;

- somație publică postului Realitatea TV pentru că în emisiunea „Ora primarului”, moderată de Denise Rifai (marcată ca emisiune electorală), nu au fost respectate prevederile art. 8 alin. (1) din Decizia nr. 244/2016 raportate la dispozițiile art. 72 lit. c) și d) din Legea nr. 115 din 19 mai 2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.
Sancțiunea a fost aplicată de CNA în temeiul art. 78 din aceeași lege, potrivit căruia „(1) Nerespectarea dispoziţiilor art. 66 - 77 atrage aplicarea sancţiunilor prevăzute de Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Faptele se constată şi sancţiunile se aplică de Consiliul Naţional al Audiovizualului, care se autosesizează sau poate fi sesizat de către cei interesaţi”.

Biroul Comunicare și Relații cu Publicul


Prevederile legislației audiovizualului la care facem referire :

Legea nr. 115 din 19 mai 2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale

Art. 72 Realizatorii şi moderatorii emisiunilor şi dezbaterilor electorale au următoarele obligaţii : (...) c) să formuleze clar întrebările, fără a fi tendenţioase sau părtinitoare ; d) să asigure menţinerea dezbaterii în sfera de interes a campaniei electorale şi a tematicii stabilite.

Decizia CNA nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conținutului audiovizual

Art. 40 (1) În virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care în programele audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate au dreptul să intervină pentru a- şi exprima punctul de vedere ; dacă acuzaţiile sunt aduse de furnizorul de servicii media audiovizuale, acesta trebuie să respecte principiul audiatur et altera pars ; în situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere, trebuie să se precizeze acest fapt.

Decizia CNA nr. 244 din 12 aprilie 2016 privind regulile de desfășurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerile locale din anul 2016

Art. 3 Radiodifuzorii publici şi privaţi sunt obligaţi să asigure desfăşurarea unei campanii electorale echitabile, echilibrate şi corecte pentru toţi competitorii electorali, respectând următoarele principii :
a) echitate - toţi candidaţii trebuie să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului ;
b) echilibru în prezentarea activităţilor de campanie ale competitorilor electorali ;
c) corectitudine - toţi competitorii electorali să beneficieze de un tratament obiectiv şi echidistant.

Art. 5. - (1) Pentru reflectarea campaniei electorale, radiodifuzorii pot realiza și difuza numai următoarele tipuri de emisiuni cu caracter electoral : (…)
c) de dezbatere electorală, prevăzute la art. 67 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 115/2015, în care radiodifuzorii pun în discuție programele electorale și temele de interes public legate de campania electorală, cu participarea a cel puțin doi candidați sau reprezentanții lor ; în cazul neparticipării unui candidat sau al unui reprezentant al acestuia, acest fapt este menționat ; emisiunile vor fi identificate ca atare la începutul emisiunii, în cazul posturilor de radio, și, respectiv, vor fi semnalate prin marcajul „emisiune de dezbatere electorală”, afișat în mod vizibil pe toată durata difuzării, în cazul posturilor de televiziune ; emisiunile de dezbateri electorale pot fi difuzate în zilele de luni până duminică.

Art. 8 (1) Emisiunile electorale şi cele de dezbateri electorale pot fi difuzate numai cu respectarea condiţiilor prevăzute de art. 71 şi 72 din Legea nr. 115/2015 ; radiodifuzorii trebuie să asigure tuturor competitorilor electorali condiţii echitabile în ceea ce priveşte libertatea de exprimare, pluralismul opiniilor şi echidistanţa.