Comunicat de presă. Ședința publică a CNA din 02.06.2016

02.06.2016


envoyer l'article par mail title=

Întrunit în şedinţă publică, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat rapoartele întocmite de Direcția Control și Digitalizare cu privire la modul de desfășurare în spațiul audiovizual a campaniei electorale pentru alegerile locale din acest an. Rapoartele de monitorizare au cuprins 81 de posturi din teritoriu, dintre care 71 de televiziune și 10 de radio.

Constatând abateri de la prevederile legale în vigoare, Consiliul a hotărât să aplice următoarele sancțiuni :

  • amendă în cuantum de 5.000 de lei postului TV Buzău, pentru încălcarea prevederilor art. 72 lit. a), c), d) și e) din Legea nr. 115 din 19 mai 2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale la difuzarea emisiunii „Cu cărțile pe față” (ediția din 16 mai 2016). Sancțiunea a fost aplicată de CNA în temeiul art. 78 din aceeași lege [„(1) Nerespectarea dispoziţiilor art. 66 - 77 atrage aplicarea sancţiunilor prevăzute de Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Faptele se constată şi sancţiunile se aplică de Consiliul Naţional al Audiovizualului, care se autosesizează sau poate fi sesizat de către cei interesaţi”] ;
  • amendă în cuantum de 5.000 de lei postului Bucovina TV din Suceava pentru emisiunea „Bucovina activ”, la difuzarea căreia nu au fost respectate dispozițiile art. 40 alin. (1) și (3), art. 64 alin. (1) lit. a) și b) și art. 66 alin. (1) lit. a) din Codul de reglementare a conținutului audiovizual, și nici cele ale art. 3 și art. 7 din Decizia CNA nr. 244 din 12 aprilie 2016 privind regulile de desfășurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerile locale din anul 2016. Raportul de monitorizare a cuprins ediții ale emisiunii din perioada 27.04 – 19.05.2016 ;
  • somație publică postului Tele’M Botoșani, pentru că la difuzarea emisiunii „Dosarul zilei”, ediția din 12.05.2016, radiodifuzorul nu a ținut seama de dispozițiile art. 40 alin. (1) din Codul audiovizualului ;
  • somație publică postului Olt TV din Slatina pentru că la difuzarea emisiunii „Imperativ” (ediția din 05.05.2016, reluată în 06.05.2016) a încălcat dispozițiile art. 6 din Decizia nr. 244/2016, precum și pe cele ale art. 139 din Codul audiovizualului ;
  • somație publică postului Media TV din Medgidia pentru că la difuzarea emisiunii „Retrospectiva știri” din data de 1 mai 2016, radiodifuzorul nu a ținut cont de dispozițiile art. 139 din Codul audiovizualului.

Biroul Comunicare și Relații cu Publicul


Prevederile legislației audiovizualului la care facem referire :

Legea nr. 115 din 19 mai 2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale

Art. 72 Realizatorii şi moderatorii emisiunilor şi dezbaterilor electorale au următoarele obligaţii : a) să fie imparţiali ; (...) c) să formuleze clar întrebările, fără a fi tendenţioase sau părtinitoare ; d) să asigure menţinerea dezbaterii în sfera de interes a campaniei electorale şi a tematicii stabilite ; e) să intervină atunci când, prin comportamente sau exprimări, invitaţii încalcă dispoziţiile art. 71 alin. (2) ; în cazul în care invitaţii nu se conformează solicitărilor, moderatorul poate decide întreruperea microfonului acestuia sau oprirea emisiunii, după caz.

Decizia CNA nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conținutului audiovizual

Art. 40 (1) În virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care în programele audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate au dreptul să intervină pentru a- şi exprima punctul de vedere ; dacă acuzaţiile sunt aduse de furnizorul de servicii media audiovizuale, acesta trebuie să respecte principiul audiatur et altera pars ; în situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere, trebuie să se precizeze acest fapt. (3) Moderatorii, prezentatorii şi realizatorii programelor au obligaţia să nu folosească şi să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios sau să instige la violenţă.

Art. 64 (1) În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii : a) asigurarea unei distincţii clare între fapte şi opinii ; b) informarea cu privire la un fapt sau un eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă.

Art. 66 (1) În programele de ştiri şi dezbateri informarea în probleme de interes public, de natură politică, economică, socială sau culturală, trebuie să respecte următoarele principii : a) asigurarea imparţialităţii, echilibrului şi favorizarea liberei formări a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, în perioada în care problemele sunt în dezbatere publică.

Art. 139 Publicitatea, pozitivă sau negativă, în legătură cu partide politice, oameni politici, mesaje politice este interzisă, cu excepţia perioadelor de campanie electorală.

Decizia CNA nr. 244 din 12 aprilie 2016 privind regulile de desfășurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerile locale din anul 2016

Art. 3 Radiodifuzorii publici şi privaţi sunt obligaţi să asigure desfăşurarea unei campanii electorale echitabile, echilibrate şi corecte pentru toţi competitorii electorali, respectând următoarele principii : a) echitate - toţi candidaţii trebuie să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului ; b) echilibru în prezentarea activităţilor de campanie ale competitorilor electorali ; c) corectitudine - toţi competitorii electorali să beneficieze de un tratament obiectiv şi echidistant.

Art. 6 (1) În perioada campaniei electorale candidaţii şi reprezentanţii competitorilor electorali au acces numai în emisiunile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b) şi c) difuzate de posturile de radio şi televiziune, publice şi private, inclusiv la cele prin cablu, implicate în campania electorală. (2) În perioada campaniei electorale, radiodifuzorii nu pot difuza emisiuni produse, realizate sau moderate de candidaţi şi de reprezentanţi declaraţi ai competitorilor electorali.

Art. 7 (1) Emisiunile informative se supun obligaţiei de obiectivitate, echitate şi de informare corectă a publicului. (2) În emisiunile informative, prezentarea activităţilor de campanie va fi realizată exclusiv de către radiodifuzori. Sunt interzise difuzarea de materiale în legătură cu activităţile de campanie, realizate sau puse la dispoziţia radiodifuzorilor de către competitorii electorali, precum şi difuzarea de interviuri acordate de către candidaţi sau reprezentanţi ai competitorilor electorali. (3) Candidaţii care deţin funcţii publice pot apărea în emisiunile informative numai în probleme legate de exercitarea funcţiei lor ; în aceste situaţii radiodifuzorii au obligaţia să asigure echidistanţa şi pluralismul de opinii. (4) Difuzarea unor informaţii privind sistemul electoral şi tehnica votării care nu corespund realităţii este interzisă.