Comunicat de presă. Ședința publică a CNA din 21.06.2016

21.06.2016


envoyer l'article par mail title=

Întrunit în şedinţă publică, după analiza situațiilor prezentate de Biroul Licențe Autorizări, constatând abateri de la prevederile legale, Consiliul Național al Audiovizualului a decis sancționarea cu somații publice a următoarelor societăți :

  • S.C. TOP BBB VIDEO S.R.L. din Târgu Jiu (postul Accent TV), pentru nerespectarea dispozițiilor art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002 ;
  • S.C. TROPHEN IMPEX S.R.L. din Târgu Jiu (postul Radio Omega), pentru nerespectarea dispozițiilor art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002 ;
  • S.C. MULTIRADIX S.R.L. - postul Agnus din Cluj Napoca, deoarece au fost încălcate prevederile art. 58 alin. (1) din Legea audiovizualului, precum și cele ale art. 20 alin. (5) din Decizia CNA nr. 277/2013 ;
  • S.C. RADIO M PLUS S.R.L. - postul Radio M Plus din Târgu Neamț, pentru nerespectarea prevederilor art. 20 alin. (5) din Decizia CNA nr. 277/2013.

Biroul Comunicare și Relații cu Publicul

.................................................................................................................

Prevederile legislației audiovizualului la care facem referire :

Legea audiovizualului nr. 504/2002 cu modificările și completările ulterioare

Art. 54 (2) Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să solicite Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în documentele şi în datele declarate, prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. b) şi e).

ART. 54 (1) Licenţa audiovizuală analogică sau digitală cuprinde : (…) b) datele de identificare a titularului acesteia, precum şi structura acţionariatului până la nivel de persoană fizică şi juridică, asociat sau acţionar care deţine o cotă mai mare de 20% din capitalul social ori drepturile de vot ale unei societăţi titulare de licenţă audiovizuală ; (…) e) formatul de principiu al serviciului de programe şi structura programelor ;(…)

ART. 58 (1) Difuzarea serviciului de programe poate începe după obţinerea deciziei de autorizare audiovizuală.

Decizia CNA nr. 277/2013 privind procedura de acordare, de modificare, de prelungire a valabilităţii şi de cedare a licenţei şi a deciziei de autorizare audiovizuală, cu excepţia celor pentru difuzare în sistem digital terestru, precum şi condiţiile privind difuzarea de programe locale, retransmiterea sau preluarea de programe ale altor radiodifuzori

Art. 20 (5) În cazul serviciilor de programe cu difuzare terestră, decizia de autorizare audiovizuală va fi eliberată în termen de 30 de zile de la data depunerii la CNA a documentelor de autorizare modificate corespunzător de către ANCOM. Radiodifuzorul are obligaţia de a depune la CNA documentele modificate de ANCOM, în maximum 30 de zile de la data eliberării acestora.