Comunicat de presă. Ședința publică a CNA din 07.07.2016

07.07.2016


envoyer l'article par mail title=

Realitatea TV – amendă 50.000 de lei

B1 TV - amendă 5.000 de lei

Întrunit în şedinţă publică, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare, întocmite de direcția de specialitate ca urmare a autosesizării Consiliului și a reclamațiilor primite, și a decis să aplice următoarele sancțiuni :

  • amendă în cuantum de 50.000 de lei postului de televiziune Realitatea TV pentru emisiunea “Jocuri de putere”, moderată de Rareș Bogdan. În edițiile din 23.02 și 17.03.2016, radiodifuzorul nu a respectat prevederile art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului și nici dispozițiile art. 30, art. 34 alin. (1), art. 40 alin. (1, 2, 3), art. 64 alin. (1) lit. a) și b), art. 66 alin. (1) lit. a) și art. 67 din Codul de reglementare a conținutului audiovizual. Subiectele abordate în cele două emisiuni au fost legate de cazul Vintilă Horia, respectiv scrisoarea de protest a unor intelectuali împotriva numirii jurnalistei Oana Stănciulescu în consiliul de administrație al postului public de televiziune ;
  • amendă în cuantum de 5.000 de lei postului de televiziune B1 TV pentru emisiunea „Xpress”, moderată de Sabin Orcan, ediția din 31.01.2016, la care a participat în calitate de invitat doamna Monica Macovei, europarlamentar, iar discuțiile s-au axat pe alegerile locale din 2016 și sistemul judiciar din România, făcându-se referire și la activitatea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). La difuzarea acestei emisiuni, radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 40 alin. (2), precum și pe cele ale art. 66 alin. (1) lit. a) din Codul audiovizualului.

Biroul Comunicare și Relații cu Publicul

..................................................................................................................

Prevederile legislației audiovizualului la care facem referire :

Legea audiovizualului nr. 504/2002 cu modificările și completările ulterioare

Art. 3 (2) Toţi furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să asigure informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze libera formare a opiniilor.

Decizia CNA nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conținutului audiovizual

Art.30 Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, viaţa privată, onoarea şi reputaţia, precum şi dreptul la propria imagine.

Art. 34 (1) Orice persoană are dreptul la propria imagine.

Art. 40 (1) În virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care în programele audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate au dreptul să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere ; dacă acuzaţiile sunt aduse de furnizorul de servicii media audiovizuale, acesta trebuie să respecte principiul audiatur et altera pars ; în situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere, trebuie să se precizeze acest fapt.

(2) Moderatorii programelor au obligaţia să solicite ferm interlocutorilor să probeze afirmaţiile acuzatoare sau să indice, cel puţin, probele care le susţin, pentru a permite publicului să evalueze cât de justificate sunt acuzaţiile.

(3) Moderatorii, prezentatorii şi realizatorii programelor au obligaţia să nu folosească şi să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios sau să instige la violenţă.

Art. 64 (1) În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii : (…) b) informarea cu privire la un fapt sau un eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă.

Art. 66 (1) În programele de ştiri şi dezbateri informarea în probleme de interes public, de natură politică, economică, socială sau culturală, trebuie să respecte următoarele principii :

a) asigurarea imparţialităţii, echilibrului şi favorizarea liberei formări a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, în perioada în care problemele sunt în dezbatere publică ;

ART. 67 În exercitarea dreptului lor de a-şi exprima opinii sau puncte de vedere în legătură cu subiecte de interes public, prezentatorii şi moderatorii trebuie să asigure o separare clară a opiniilor de fapte şi nu trebuie să profite de apariţia lor constantă în programe într-un mod care să contravină exigenţelor de asigurare a imparţialităţii.