Comunicat de presă. Ședința publică a CNA din 04.08.2016

04.08.2016


envoyer l'article par mail title=

Întrunit în şedinţă publică, după analiza rapoartelor prezentate de Biroul Licențe-Autorizări, constatând abateri de la prevederile legale, Consiliul Național al Audiovizualului a decis sancționarea cu somație publică a societății TRANSPOLL MARKET NETWORK SERVICII S.R.L. Sfântu Gheorghe (postul Slager Radio din Sfântu Gheorghe), deoarece au fost încălcate prevederile art. 12 alin. (2) lit. a din Decizia CNA nr. 277/2013.

Biroul Comunicare și Relații cu Publicul

Prevederile legislației audiovizualului la care facem referire :

Decizia CNA nr. 277/2013 privind procedura de acordare, de modificare, de prelungire a valabilităţii şi de cedare a licenţei şi a deciziei de autorizare audiovizuală, cu excepţia celor pentru difuzare în sistem digital terestru, precum şi condiţiile privind difuzarea de programe locale, retransmiterea sau preluarea de programe ale altor radiodifuzori

ART. 12

(2) Titularul licenţei audiovizuale are obligaţia să solicite CNA eliberarea/modificarea deciziei de autorizare, conform formularului-tip prevăzut în anexa nr. 1, în următoarele condiţii : a) în termen de maximum 60 de zile de la obţinerea autorizaţiei tehnice de funcţionare acordate de ANCOM, în cazul difuzării pe cale radioelectrică terestră (…).