Comunicat de presă. Ședința publică a CNA din 13.09.2016

13.09.2016


envoyer l'article par mail title=

Întrunit în şedinţă publică, Consiliul Naţional al Audiovizualului a decis aplicarea următoarelor sancțiuni :

- somație publică postului Tele 1 Bacău pentru încălcarea prevederilor art. 58 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504 / 2002 ;

- somație publică postului Kapital FM din Petroșani pentru nerespectarea prevederilor art. 12 alin. 2 din Decizia CNA nr. 277 / 2011 ;

- somație publică postului Big-FM din Deva, deoarece nu a respectat dispozițiile art. 20 alin. 5 din Decizia CNA nr. 277 / 2011.

De asemenea, Consiliul a aprobat solicitările de licențe audiovizuale prin rețele de comunicații electronice ale societăților DIGITAL CABLE SYSTEMS SA pentru CINEMARATON din Câmpulung-jud. Argeş, DC FIBER HOME SRL Grămeşti-jud. Suceava pentru DC FIBER HOME (exclusiv videotext) din Grămeşti-jud. Suceava și ZANOTI COM SRL Piatra Neamţ pentru ZANOTI INFO CHANNEL (exclusiv videotext) din Urecheni-jud. Neamţ.

Biroul Comunicare și Relații cu Publicul


Prevederile legislației audiovizualului la care facem referire :

Legea audiovizualului nr. 504/2002 cu modificările și completările ulterioare

Art. 58 (1) Difuzarea serviciului de programe poate începe după obţinerea deciziei de autorizare audiovizuală.

Decizia CNA nr. 277 / 2011 privind procedura de acordare, de modificare, de prelungire a valabilităţii şi de cedare a licenţei şi a deciziei de autorizare audiovizuală, cu excepţia celor pentru difuzare în sistem digital terestru, precum şi condiţiile privind difuzarea de programe locale, retransmiterea sau preluarea de programe ale altor radiodifuzori

ART. 12 (2) Titularul licenţei audiovizuale are obligaţia să solicite CNA eliberarea/modificarea deciziei de autorizare, conform formularului-tip prevăzut în anexa nr. 1, în următoarele condiţii : a) în termen de maximum 60 de zile de la obţinerea autorizaţiei tehnice de funcţionare acordate de ANCOM, în cazul difuzării pe cale radioelectrică terestră ; b) cu cel puţin 30 de zile înainte de data împlinirii termenului de retragere a licenţei prevăzut la art. 57 alin. (1) lit. a) din Legea audiovizualului, în cazul difuzării prin reţele de comunicaţii electronice.

Art. 20 (5) În cazul serviciilor de programe cu difuzare terestră, decizia de autorizare audiovizuală va fi eliberată în termen de 30 de zile de la data depunerii la CNA a documentelor de autorizare modificate corespunzător de către ANCOM. Radiodifuzorul are obligaţia de a depune la CNA documentele modificate de ANCOM, în maximum 30 de zile de la data eliberării acestora.