Comunicat de presă. Ședința publică a CNA din 15.12.2016

15.12.2016


envoyer l'article par mail title=

Întrunit în şedinţă publică, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare întocmite de Direcția Control și Digitalizare, Serviciul Inspectie pentru modul în care a fost reflectată campania electorală pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului la posturile din teritoriu și, constatând abateri de la prevederile legale, a decis să aplice următoarele sancțiuni :

- amendă în cuantum de 10.000 lei postului Bucovina Tv din Suceava, pentru edițiile din 21.11, 03.12, 05.12.2016 ale unor emisiuni informative, la difuzarea cărora au fost încălcate dispozițiile art. 3 alin. (2) din Legea Audiovizualului 504/2002 și cele ale art. 40 alin. (1), art. 64 alin. (1) lit. a) și art. 65 lit. a) din Codul de reglementare a conţinutului audiovizual ;

- somație publică postului Kapital TV din Petroșani (județul Hunedoara), pentru că la difuzarea mai multor ediții ale emisiunii „Pamflet electoral” nu au fost respectate prevederilor art. 67 alin. (1) din Legea 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente ;

- somație publică postului Radio Campus din Slobozia (județul Ialomița), pentru emisiunea „Alegeri parlamentare 2016”, edițiile din 02 și 07.12.2016. Radiodifuzorul nu a respectat prevederile art. 5 alin. (1) lit. c) din Decizia CNA nr. 592/2016 privind regulile de desfășurare în audiovizual a campaniei electorale din anul 2016 pentru alegera Camerei Deputaților și a Senatului ;

- somație publică postului Nova TV Mediaș (județul Sibiu), pentru că la difuzarea pe crawl a unei știri electorale, radiodifuzorul nu a ținut cont de dispozițiile art. 67 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 208/2015 ;

- somație publică postului Media TV din Medgidia (jud. Constanța), deoarece emisiunea „Audiența TV”, ediția din 30.11.2016, a fost transmisă cu încălcarea prevederilor art. 67 alin. (1) din Legea 208/2015.

În aceeași ședintă, constatând încălcarea dispozițiilor art. 12 alin. (2) lit. a) din Decizia 277/2011, Consiliul a decis să aplice câte o somație publică societăților REC PROMOVARE MEDIA SRL din Făgăraș pentru postul Radio Super FM și Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia pentru postul Radio Reîntregirea.

Biroul Comunicare și Relații cu Publicul


Prevederi ale legislației audiovizualului la care facem referire :

Legea audiovizualului nr. 504/2002 cu modificările și completările ulterioare

Art. 3 (2) Toţi furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să asigure informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze libera formare a opiniilor.

DECIZIE Nr. 220 din 24 februarie 2011privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual

ART. 40 (1) În virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care în programele audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate au dreptul să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere ; dacă acuzaţiile sunt aduse de furnizorul de servicii media audiovizuale, acesta trebuie să respecte principiul audiatur et altera pars ; în situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere, trebuie să se precizeze acest fapt.

ART. 64(1) În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii : a) asigurarea unei distincţii clare între fapte şi opinii ;

ART. 65 În emisiunile de ştiri şi dezbateri, radiodifuzorii trebuie să respecte următoarele reguli : a) rigoare şi acurateţe în redactarea şi prezentarea ştirilor ;

LEGE Nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente

ART. 67 (1) În timpul campaniei electorale, informaţiile privind sistemul electoral, tehnica votării, calendarul campaniei electorale, programele politice, opiniile şi mesajele cu conţinut electoral trebuie să fie prezentate exclusiv în următoarele tipuri de emisiuni :
a) emisiuni informative - în care pot fi difuzate informaţii privind sistemul electoral, tehnica votării şi activităţile de campanie ale candidaţilor ; în acest scop durata programată a emisiunii informative poate fi mărită cu cel mult 15 minute ;
b) emisiuni electorale - în care candidaţii îşi pot prezenta programele politice şi activităţile de campanie electorală ;
c) dezbateri electorale - în care candidaţii, jurnaliştii, analiştii şi alţi invitaţi pun în discuţie programele electorale şi temele de interes public.

Decizia CNA nr. 592/2016 privind regulile de desfășurare în audiovizual a campaniei electorale din anul 2016 pentru alegera Camerei Deputaților și a Senatului

ART. 5 (1) Pentru reflectarea campaniei electorale, radiodifuzorii pot realiza şi difuza numai următoarele tipuri de emisiuni cu caracter electoral : (…)
c) de dezbatere electorală, prevăzute la art. 67 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare, în care radiodifuzorii pun în discuţie programele electorale şi temele de interes public legate de campania electorală, cu participarea a cel puţin 2 candidaţi sau reprezentanţii lor ; în cazul neparticipării unui candidat sau a unui reprezentant al acestuia, acest fapt este menţionat ; emisiunile vor fi identificate ca atare la începutul emisiunii, în cazul posturilor de radio, şi, respectiv, vor fi semnalate prin marcajul « emisiune de dezbatere electorală », afişat în mod vizibil pe toată durata difuzării, în cazul posturilor de televiziune ; emisiunile de dezbateri electorale pot fi difuzate în zilele de luni până duminică.

Decizia CNA nr. 277 / 2011 privind procedura de acordare, de modificare, de prelungire a valabilităţii şi de cedare a licenţei şi a deciziei de autorizare audiovizuală, cu excepţia celor pentru difuzare în sistem digital terestru, precum şi condiţiile privind difuzarea de programe locale, retransmiterea sau preluarea de programe ale altor radiodifuzori

ART. 12 (2) Titularul licenţei audiovizuale are obligaţia să solicite CNA eliberarea/modificarea deciziei de autorizare, conform formularului-tip prevăzut în anexa nr. 1, în următoarele condiţii : a) în termen de maximum 60 de zile de la obţinerea autorizaţiei tehnice de funcţionare acordate de ANCOM, în cazul difuzării pe cale radioelectrică terestră.