Comunicat de presă. Ședința publică a CNA din 07.11.2017

07.11.2017


envoyer l'article par mail title=

Întrunit în ședință publică, Consiliul Național al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare întocmite de direcția de specialitate ca urmare a autosesizării și a reclamațiilor primite și a decis să aplice următoarele sancțiuni :
- Realitatea TV - amendă de 85.000 de lei pentru emisiunea „Jocuri de putere” , ediția din 28.09.2017, difuzată cu încălcarea prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002 și a dispozițiilor art. 30 din Codul de reglementare a conținutului audiovizual ;
- Antena 1 - amendă de 30.000 de lei pentru că, la difuzarea emisiunii „Insula iubirii”, radiodifuzorul nu a respectat prevederile art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului, conform cărora „Difuzarea în serviciile de televiziune şi de radiodifuziune a programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare, prin codare sau ca efect al altor sisteme de acces condiţionat, se asigură faptul că minorii din zona de transmisie, în situaţii normale, nu pot auzi sau vedea emisiunile respective”. Rapoartele de monitorizare au cuprins edițiile din : 8, 9, 15, 22, 29 mai ; 5, 12, 26 iunie și 24 iulie 2017.

De asemenea, CNA a decis să aplice câte o somație publică societăților Transilvania LBM SRL (Radio Transilvania din Carei) și Agotika Invest SRL (Friss FM din Baraolt), pentru nerespectarea dispozițiilor art. 20 alin. (5) din Decizia CNA nr. 277/2013.
S.C. Semnal Media SRL Alexandria (Radio Semnal) a fost sancționată cu somație publică pentru încălcarea prevederilor art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului.

În aceeași ședință, CNA a hotărât modificarea Deciziei nr. 562 / 26.09.2017 privind amendarea cu 50.000 de lei a S.C. Impact FM SRL pentru postul de radio Impact FM, în sensul reducerii cuantumului amenzii la 10.000 de lei.

Biroul Comunicare și Relații cu Publicul


Prevederile legislației audiovizualului la care facem referire :

Legea audiovizualului nr. 504/2002 cu modificările și completările ulterioare
ART. 3 (2) Toţi furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să asigure informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze libera formare a opiniilor.
ART. 54 (2) Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să solicite Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în documentele şi în datele declarate, prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. b) şi e).

DECIZIE Nr. 220/2011 din 24 februarie 2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual

ART. 30 Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, viaţa privată, onoarea şi reputaţia, precum şi dreptul la propria imagine.

Decizia CNA nr. 277 /2013 privind procedura de acordare, de modificare, de prelungire a valabilităţii şi de cedare a licenţei şi a deciziei de autorizare audiovizuală, cu excepţia celor pentru difuzare în sistem digital terestru, precum şi condiţiile privind difuzarea de programe locale, retransmiterea sau preluarea de programe ale altor radiodifuzori
ART. 20 (...) (5) În cazul serviciilor de programe cu difuzare terestră, decizia de autorizare audiovizuală va fi eliberată în termen de 30 de zile de la data depunerii la CNA a documentelor de autorizare modificate corespunzător de către ANCOM. Radiodifuzorul are obligaţia de a depune la CNA documentele modificate de ANCOM, în maximum 30 de zile de la data eliberării acestora.