Comunicat de presă. Ședința publică a CNA din 04.09.2018

04.09.2018


envoyer l'article par mail title=

Întrunit în ședință publică, Consiliul Național al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare întocmite de direcția de specialitate și a decis să sancționeze postul de televiziune Pro TV cu somație publică, deoarece în cadrul emisiunii „Ferma vedetelor” (edițiile din 06 și 07.03.2018) s-a difuzat un spot publicitar izolat fără a se ține cont de prevederile art. 112 alin. (1) din Codul de reglementare a conținutului audiovizual [„(1) În mod excepţional, în cadrul serviciilor de programe de televiziune se poate difuza, în intervalul orar 20,00 - 6,00, în alte situaţii decât cele precizate la art. 110, un spot publicitar izolat, cu respectarea regulilor de inserare a publicităţii.”]

Ca urmare a analizării rapoartelor întocmite de Serviciul Inspecție, Consiliul a decis aplicarea unei somații publice postului de televiziune Digital 3 TV Odorheiu Secuiesc pentru nerespectarea prevederilor art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, potrivit cărora : „Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să solicite Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în documentele şi în datele declarate, prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. b) şi e)”.

De asemenea, membrii Consilului au decis să aplice câte o somație publică societăților Mass Media România de Mâine SRL pentru Radio Seven din București și Pagina Ciudatului SRL pentru NCN pentru nerespectarea dispozițiilor art. 12 alin. (2) lit. a) din Decizia CNA nr. 277/2013 [„Titularul licenţei audiovizuale are obligaţia să solicite CNA eliberarea/modificarea deciziei de autorizare, conform formularului-tip prevăzut în anexa nr. 1, în următoarele condiţii : a) în termen de maximum 60 de zile de la obţinerea autorizaţiei tehnice de funcţionare acordate de ANCOM, în cazul difuzării pe cale radioelectrică terestră”].

În aceeași ședință, Consiliul a decis să aprobe solicitările privind acordarea licenței audiovizuale societăților :

  • SC LOCAL MEDIA FACTORY SRL Bacău - pentru difuzarea prin reţele de comunicaţii electronice a serviciului de programe Plus TV Bacău ;
  • SC TV SAT SRL Aninoasa-jud. Gorj - pentru difuzarea prin reţele de comunicaţii electronice a serviciului de programe TV Sat din Aninoasa-jud. Gorj (exclusiv videotext).

Biroul Comunicare și Relații cu Publicul