Comunicat de presă. Ședința publică a CNA din 11.09.2018

11.09.2018


envoyer l'article par mail title=

Întrunit în ședință publică, Consiliul Național al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare întocmite de direcția de specialitate și, constatând încălcări ale legislației audiovizualului, a decis să sancționeze postul Realitatea TV cu amendă de 10.000 de lei, deoarece în emisiunea „Acasă la oamenii realității”, edițiile din 08 și 22.07.2018, nu au fost respectate dispozițiile art. 57 alin. (1) și nici cele ale art. 40 alin. (2) din Codul de reglementare a conţinutului audiovizual.

De asemenea, analizând solicitările de modificare a licențelor audiovizuale, Consiliul a sancționat cu câte o somație publică societățile R TV NEAMȚ SRL din Piatra Neamț (Tele M Neamț) și FRESH FM SRL Slobozia Fresh FM din Slobozia, Urziceni, Târgovişte și Olteniţa pentru încălcarea prevederilor art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, potrivit cărora : „Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să solicite Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în documentele şi în datele declarate, prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. b) şi e)”.

CNA a decis să aplice câte o somație publică societăților REGAL SRL (Vâlcea 2 din Horezu) și PAGINA CIUDATULUI SRL (NCN din Cluj-Napoca), deoarece nu au ținut cont de prevederi ale art. 12 alin. (2) din Decizia CNA Nr. 277 / 2013.

În aceeași ședință, s-a aprobat solicitarea de licență audiovizuală prin satelit a societății CEE BROADCASTING C.O. SRL București pentru Jocky TV.

Biroul Comunicare și Relații cu Publicul

Prevederile legislației audiovizualului la care facem referire :

Decizia CNA nr. 220 /2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, text în vigoare începând cu data de 26.03.2017

Art. 40 (2) În cazul în care acuzaţiile prevăzute la alin. (1) sunt aduse de furnizorul de servicii media audiovizuale, acesta trebuie să respecte principiul audiatur et altera pars ; respectarea acestui principiu presupune condiţii nediscriminatorii de exprimare până la finalul aceluiaşi program în cadrul căruia s-au făcut acuzaţiile. În situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere, trebuie precizat acest fapt.
Art. 57 - (1) Dreptul la replică va fi difuzat gratuit, fără comentarii ale radiodifuzorului, în termen de maximum 3 zile de la data aprobării cererii, în aceleaşi condiţii în care drepturile sau interesele legitime ale persoanei au fost lezate : în cadrul aceluiaşi interval orar, al aceleiaşi emisiuni, în limitele aceleiaşi durate şi cu precizarea emisiunii în care s-a produs lezarea.

Decizia CNA Nr. 277 / 2013 privind procedura de acordare, de modificare, de prelungire a valabilităţii şi de cedare a licenţei şi a deciziei de autorizare audiovizuală, cu excepţia celor pentru difuzare în sistem digital terestru, precum şi condiţiile privind difuzarea de programe locale, retransmiterea sau preluarea de programe ale altor radiodifuzori

Art. 12 (2) Titularul licenţei audiovizuale are obligaţia să solicite CNA eliberarea/modificarea deciziei de autorizare, conform formularului-tip prevăzut în anexa nr. 1, în următoarele condiţii : a) în termen de maximum 60 de zile de la obţinerea autorizaţiei tehnice de funcţionare acordate de ANCOM, în cazul difuzării pe cale radioelectrică terestră ; b) cu cel puţin 30 de zile înainte de data împlinirii termenului de retragere a licenţei prevăzut la art. 57 alin. (1) lit. a) din Legea audiovizualului, în cazul difuzării prin reţele de comunicaţii electronice.