Comunicat de presă. Ședința publică a CNA din 13.09.2018

13.09.2018


envoyer l'article par mail title=


Întrunit în ședință publică, Consiliul Național al Audiovizualului a analizat solicitările de modificare a deciziilor de autorizare audiovizuală și, constatând încălcarea dispozițiilor art. 12 alin. (2) lit. a) din Decizia CNA Nr. 277/2013, a decis să sancționeze cu câte o somație publică următoarele societăți :
TRANSYLVANIA LIVE ADVERTISING SRL pentru Radio Turda din Turda ;
EUROMEDIA TV SRL pentru Radio Unu din Piatra Neamț ;
ARHIEPISCOPIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ ALBA IULIA pentru Radio Reîntregirea din Alba Iulia, Târgu Mureș și Zlatna (3 somații publice).

În aceeași ședință, Consiliul a sancționat cu somație publică societatea MEDIA GRUP SRL/Sălăjanul (Zalău) pentru nerespectarea prevederilor art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, potrivit cărora : „Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să solicite Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în documentele şi în datele declarate, prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. b) şi e)” (cu termen de intrare în legalitate 15 zile).

Biroul Comunicare și Relații cu Publicul

Prevederile legislației audiovizualului la care facem referire :

Decizia CNA Nr. 277 / 2013 privind procedura de acordare, de modificare, de prelungire a valabilităţii şi de cedare a licenţei şi a deciziei de autorizare audiovizuală, cu excepţia celor pentru difuzare în sistem digital terestru, precum şi condiţiile privind difuzarea de programe locale, retransmiterea sau preluarea de programe ale altor radiodifuzori

Art. 12 (2) Titularul licenţei audiovizuale are obligaţia să solicite CNA eliberarea/modificarea deciziei de autorizare, conform formularului-tip prevăzut în anexa nr. 1, în următoarele condiţii : a) în termen de maximum 60 de zile de la obţinerea autorizaţiei tehnice de funcţionare acordate de ANCOM, în cazul difuzării pe cale radioelectrică terestră.