Comunicat de presă. Ședința publică a CNA din 08.01.2019

08.01.2019


envoyer l'article par mail title=

Întrunit în ședință publică, ca urmare a analizării rapoartelor de monitorizare întocmite de Direcția Control și Digitalizare, Consiliul Național al Audiovizualului a decis să aplice câte o somație publică următorilor radiodifuzori :

Electron M Bit Pașcani pentru nerespectarea prevederilor art. 64 alin. (1) lit. b din Codul audiovizualului, potrivit cărora : „În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii : (...) b) informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă.” Raportul a cuprins ediția emisiunii „Știrile Infobit” din data de 13.11.2018 ;

Radio Someș pentru că, la difuzarea ediției emisiunii „Politica la Negru” din data de 19.10.2018, s-au încălcat dispozițiile art. 40 alin. (5) din Codul de reglementare a conținutului audiovizual, conform cărora : „Moderatorii, prezentatorii şi realizatorii programelor au obligaţia să nu folosească şi să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios sau să instige la violenţă” ;

Tele 3 Tg. Jiu pentru că, în ediția emisiunii „A patra putere” din data de 17.10.2018, nu s-au respectat prevederile art. 40 alin. (1) din Codul de reglementare a conținutului audiovizual [„În virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care în programele audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate trebuie contactate şi invitate să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere. În situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere sau nu a putut fi contactată prin încercări repetate, trebuie precizat acest fapt”] ;

Acces TV Tg. Jiu și Radio Omega Tg. Jiu pentru încălcarea dispozițiilor art. 2, lit. a din Decizia nr.412 din 10 mai 2007 privind obligatiile ce revin radiodifuzorilor la inregistrarea programelor de radio si de televiziune, potrivit cărora „Radiodifuzorii sunt obligaţi să pună la dispoziţia Consiliului Naţional al Audiovizualului, la cerere, înregistrările programelor de televiziune şi/sau de radio solicitate, într-un format digital uzual, cum ar fi : video -.avi, .wmv, .mp4, .asf/rezoluţie minimă 360p şi audio -.wma, .mp3/calitate minimă 64 kbps, după caz, astfel : a) pe suport CD/DVD/HDD extern, memory stick USB”.

De asemenea, membrii Consilului au hotărât să emită decizie de intrare în legalitate în privința spotului referitor la oferta educațională a Universității Danubius Galați, deoarece clipul publicitar conținea sintagma „cei mai buni profesori”. Astfel, nu s-au respectat dispozițiile art. 93 alin. (1) din Codul audiovizualului [„Comunicările comerciale audiovizuale trebuie să respecte, indiferent de formă şi de durată, principiile de protecţie a minorului, de informare corectă a publicului, de respectare a demnităţii umane, de asigurare a unei concurenţe loiale şi să nu utilizeze practici comerciale incorecte, înşelătoare sau agresive, aşa cum ele sunt definite de Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor, cu modificările şi completările ulterioare.”]. Potrivit raportului întocmit de Serviciul Inspecție, spotul a fost difuzat de Radio ZU Bacău în zilele de 26 și 27.09.2018.

În aceeași ședință, Consiliul a decis să aprobe solicitarea privind acordarea licenței audiovizuale prin rețele de comunicații electronice a S.C. Servicii Publice Podari SRL (Podari, jud. Dolj) pentru Podari TV.

Biroul Comunicare și Relații cu Publicul