Comunicat de presă. Ședința publică a CNA din 16.01.2019

16.01.2019


envoyer l'article par mail title=

Întrunit în ședință publică, ca urmare a analizării rapoartelor de monitorizare întocmite de Direcția Control și Digitalizare, Consiliul Național al Audiovizualului a decis să aplice câte o somație publică următorilor radiodifuzori :

TL+Maramureș pentru nerespectarea prevederilor art. 40 alin. (3) lit. b din Codul audiovizualului, potrivit cărora : „ Orice material înregistrat în care se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale trebuie să conţină şi opinia acesteia. În situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere sau nu a putut fi contactată prin încercări repetate, trebuie precizat acest fapt.” Raportul a cuprins edițiile emisiunii „Știrile TL+” din zilele de 08.10.2018 și 12.11.2018 ;

Focus TV Buzău pentru că, la difuzarea ediției emisiunii „Toc Șou” din data de 21.11.2018, s-au încălcat dispozițiile art. 40 alin. (5) din Codul de reglementare a conținutului audiovizual, conform cărora : „Moderatorii, prezentatorii şi realizatorii programelor au obligaţia să nu folosească şi să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios sau să instige la violenţă”.

De asemenea, membrii Consilului au analizat rapoartele întocmite de Biroul Licențe Autorizări și au hotărât să sancționeze cu somație publică S.C. Vocea Evangheliei SRL Oradea, deoarece nu a respectat prevederile art. 12 alin. (2), lit. a și b din Capitolul III, Procedura de eliberare/modificare a deciziei de autorizare audiovizuală din Decizia Nr. 277 din 6 iunie 2013 privind procedura de acordare, de modificare, de prelungire a valabilităţii şi de cedare a licenţei şi a deciziei de autorizare audiovizuală, cu excepţia celor pentru difuzare în sistem digital terestru, precum şi condiţiile privind difuzarea de programe locale, retransmiterea sau preluarea de programe ale altor radiodifuzori [„art. 12 (2) Titularul licenţei audiovizuale are obligaţia să solicite CNA eliberarea/modificarea deciziei de autorizare, conform formularului-tip prevăzut în anexa nr. 1, în următoarele condiţii : a) în termen de maximum 60 de zile de la obţinerea autorizaţiei tehnice de funcţionare acordate de ANCOM, în cazul difuzării pe cale radioelectrică terestră ; b) cu cel puţin 30 de zile înainte de data împlinirii termenului de retragere a licenţei prevăzut la art. 57 alin. (1) lit. a) din Legea audiovizualului, în cazul difuzării prin reţele de comunicaţii electronice”].

Biroul Comunicare și Relații cu Publicul