Comunicat de presă. Ședința publică a CNA din 29.01.2019

29.01.2019


envoyer l'article par mail title=

Întrunit în ședințe publice, în zilele de 17, 22 și 29.01.2019, Consiliul Național al Audiovizualului a analizat o serie de rapoarte de monitorizare întocmite de direcția de specialitate ca urmare a sesizărilor primite la CNA pentru emisiuni difuzate de posturi de televiziune în perioada 1 ianuarie – 31 septembrie 2018. Constatând încălcări ale prevederilor legislației audiovizualului în ceea ce privește protecția demnității umane și a dreptului la propria imagine, în ședința publică din 29.01.2019, Consiliul a decis să aplice următoarele sancțiuni :

amendă de 35.000 de lei postului Antena 3, pentru nerespectarea prevederilor art. 40 alin. (1)-(6) din Codul de reglementare a conținutului audiovizual. La stabilirea sancțiunii s-au avut în vedere ediții ale emisiunilor „Sinteza zilei” (22.02, 04.06, 06.06, 10.06, 11.06, 28.06, 19.07, 10.09, 11.09, 12.09.2018), „În gura presei” (17.04, 06.06, 12.07, 11, 13, 14, 18 și 19.09.2018), „Esențial” ( 11.05, 05.06.2018), „Descoperiți” (15.09.2018), „Exces de putere” (05.03.2018), „Ediții informative” (13.09.2018) și „Ediție specială” (05.08.2018) ;

amendă 15.000 de lei postului Realitatea TV pentru încălcarea dispozițiilor art. 40 alin. (1), (2), (4), (5) și (6), art. 64 alin. (1) lit. a) și b) și art. 70 din Codul audiovizualului la difuzarea unor ediții ale emisiunilor „Jocuri de Putere” (21, 23.01, 22.04, 04 și 12.06, 10.07, 21.08.2018), „Realitatea Românească” (15.06.2018), „Acasă la Oamenii Realității” (12.08.2018), „Talk News” (30.07.2018) și „Știri” (23.06.2018) ;

amendă 10.000 de lei postului România TV, deoarece nu a respectat prevederile art. 40 alin. (1) la difuzarea emisiunii „Ediție de seară” din 11.02.2018 și nici pe cele ale art. 40 alin. (3) în emisiunile „Newsline” din 16.05.2018 și „Știrile România TV” din 13.09.2018. De asemenea, la difuzarea emisiunii „România la raport” din 26.09.2018 nu au fost respectate prevederile art. 40 alin. (1) și (3) din Codul audiovizualului ;

somație publică postului Pro X pentru că în cadrul emisiunii „Ora exactă în sport” din 08.08.2018, radiodifuzorul nu a ținut cont de dispozițiile art. 40 alin. (1) din Cod.

Biroul Comunicare și Relații cu Publicul


Prevederile legislației audiovizualului la care facem referire :

Decizia CNA nr. 220 /2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările și completările ulterioare

Art. 40 - (1) În virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care în programele audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate trebuie contactate şi invitate să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere. În situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere sau nu a putut fi contactată prin încercări repetate, trebuie precizat acest fapt.

(2) În cazul în care acuzaţiile prevăzute la alin. (1) sunt aduse de furnizorul de servicii media audiovizuale, acesta trebuie să respecte principiul audiatur et altera pars ; respectarea acestui principiu presupune condiţii nediscriminatorii de exprimare până la finalul aceluiaşi program în cadrul căruia s-au făcut acuzaţiile. În situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere, trebuie precizat acest fapt.

(3) Orice material înregistrat în care se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale trebuie să conţină şi opinia acesteia. În situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere sau nu a putut fi contactată prin încercări repetate, trebuie precizat acest fapt.

(4) Moderatorii programelor au obligaţia să solicite ferm interlocutorilor să probeze afirmaţiile acuzatoare, pentru a permite publicului să evalueze cât de justificate sunt acestea.

(5) Moderatorii, prezentatorii şi realizatorii programelor au obligaţia să nu folosească şi să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios sau să instige la violenţă.

(6) Este interzisă utilizarea cu rea-credinţă a numelui, imaginii, vocii sau asemănării cu o altă persoană în programele audiovizuale.

Art. 64 (1) În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii :
a) asigurarea unei distincţii clare între fapte şi opinii ;
b) informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă.

Art. 70 - În cadrul programelor de ştiri şi dezbateri care abordează probleme de interes public privind minorităţile etnice, religioase sau sexuale se va prezenta şi un punct de vedere al acestora.