Comunicat de presă. Ședința publică a CNA din 30.01.2019

30.01.2019


envoyer l'article par mail title=

Întrunit în ședință publică, Consiliul Național al Audiovizualului a analizat o serie de rapoarte de monitorizare întocmite de inspectorii Direcției Control și Digitalizare pentru numeroase posturi de televiziune și radio locale. Membrii Consiliului au constatat încălcări ale prevederilor legislației audiovizuale vizând, după caz : respectarea structurii de programe și a programului de emisie [art. 54 (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002 și/sau art. 81 din Codul audiovizualului], regimul de difuzare a publicității (art. 35 din Legea 504/2002 și/sau art. 106 din Cod) sau obligatiile ce le revin radiodifuzorilor în privința înregistrării programelor de radio și televiziune [Decizia CNA 412/2007, art (1-2)]. Consiliul a decis sancționarea cu somații publice a următorilor radiodifuzori :
- Best FM Ploiești-Prahova, Csiki TV Miercurea Ciuc, Impuls Bistrița, Kapital FM Petroșani, Kapital TV Alba Iulia, Radio 1 Tecuci, Radio Impact Roșiorii de Vede, Radio Jurnal Spiritual Rădăuți (inclusiv art. 81 din Cod), Radio Terra (Cernavoda și Medgigia), Slager Radio Sf. Gheorghe - Covasna, Speranța TV Voluntari, Super TV Câmpulung (inclusiv art. 106 din Cod), WYL FM (Ploiești, Câmpina, Târgoviște), Len Belt TV (Lăzarea – Harghita) (inclusiv art. (1-2) din Decizia 412/2007), Sighet FM (Sighetu Marmației), Rock FM Bistrița (Bistrița-Năsăud) – s-a reținut încălcarea art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului în cazul acestor societăți.
- Antena 1 Ploiești, Mix TV Brașov (art. 81 din Codul audiovizualului)
- Gyergyo TV Gheorgheni - Harghita (art 35 alin (1) din Lege)
- Kiss FM Suceava (art 106 alin (1) din Cod)
- Radio Campus (Urziceni, Slobozia - Ialomița) (art (1 - 2) din Decizia 412/2007)
- Bege CATV Ciumani - Harghita (art (1 - 2) din Decizia 412/2007)

De asemenea, Consiliul a sancționat cu amendă de 10.000 de lei SC BMC SEC-TEL SRL / BMC CATV Vănătorii Mari, Găiseni - Giurgiu, pentru nerespectarea dispozițiilor art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului.

În aceeași ședință, în urma analizării deciziilor de autorizare, Consiliul a decis să aplice câte o somație publică posturilor Radio T Constanța si Național FM Campia Turzii. În cazul acestora, Consiliul a constatat încălcarea dispozițiilor art. 12 alin. 2 lit (a) și, respectiv, ale art 20 alin. (2) din Decizia CNA 277 / 2013.

Biroul Comunicare și Relații cu Publicul


Prevederile legislației audiovizualului la care facem referire :

Legea audiovizualului nr. 504/2002 cu modificările și completările ulterioare

ART. 35 (1) Proporţia de spoturi publicitare televizate şi spoturi de teleshopping dintr-un interval de o oră nu poate depăşi 20%, respectiv 12 minute ; în cazul televiziunii publice durata acestora nu poate depăşi 8 minute din timpul oricărei ore date.

Art. 54 (2) Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să solicite Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în documentele şi în datele declarate, prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. b) şi e).

ART. 74 (3) Distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.

Decizia CNA nr. 220 /2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările și completările ulterioare ART. 81 Radiodifuzorii au obligaţia de a respecta programul anunţat ; fac excepţie situaţiile de forţă majoră.

ART. 106 (1) Calupurile publicitare trebuie separate clar, sonor şi vizual, de programele audiovizuale, prin coperte neutre.

Decizia nr.412 din 10 mai 2007 privind obligatiile ce revin radiodifuzorilor la inregistrarea programelor de radio si de televiziune

ART. 1 - (1) Radiodifuzorii au obligatia de a asigura înregistrarea programelor/emisiunilor de radio sau de televiziune pe care le difuzeaza, în timp real, integral si simultan cu transmisia lor.
(2) Înregistrarile programelor/emisiunilor vor fi pastrate timp de 30 de zile dupa data difuzarii.
(3) Fac exceptie de la prevederile alin. (2) înregistrarile continând programe/emisiuni dupa a caror difuzare posturile de radiodifuziune sonora sau de televiziune au primit solicitari privind acordarea dreptului la replica sau a rectificarii, situatie în care înregistrarile vor fi pastrate timp de 45 de zile dupa data difuzarii.

ART. 2 - Radiodifuzorii sunt obligati sa puna la dispozitie Consiliului National al Audiovizualului, la cerere, înregistrarile în urmatoarele formate :
a) pentru programele de televiziune , înregistrare analogica pe casete VHS, cu viteza normala sau „longplay”, sau înregistrare digitala pe suport CD/DVD, într-un format uzual cum ar fi AVI, MPEG-2, MPEG-4 ;
b) pentru programele de radio , înregistrare analogica pe casete audio standard sau înregistrare digitala pe suport CD.

Decizie Nr. 277 din 6 iunie 2013 privind procedura de acordare, de modificare, de prelungire a valabilităţii şi de cedare a licenţei şi a deciziei de autorizare audiovizuală, cu excepţia celor pentru difuzare în sistem digital terestru, precum şi condiţiile privind difuzarea de programe locale, retransmiterea sau preluarea de programe ale altor radiodifuzori

ART.12 (2) Titularul licenţei audiovizuale are obligaţia să solicite CNA eliberarea/modificarea deciziei de autorizare, conform formularului-tip prevăzut în anexa nr. 1, în următoarele condiţii :
a) în termen de maximum 60 de zile de la obţinerea autorizaţiei tehnice de funcţionare acordate de ANCOM, în cazul difuzării pe cale radioelectrică terestră ;

ART. 20 (2) Cererea de prelungire, conform formularului-tip prevăzut în anexa nr. 1, se va depune la CNA cu cel mult 60 de zile înainte de expirarea duratei de valabilitate a licenţei, dar nu mai târziu de 30 de zile înainte de expirarea acesteia, şi va fi însoţită de următoarele documente :
a) licenţa audiovizuală, în original ;
b) decizia de autorizare, în original ;
c) documentele prevăzute la art. 4 alin. (2) - (4), după caz, în funcţie de statutul juridic al solicitantului, precum şi documentele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b), e) şi k).