Comunicat de presă. Ședința publică a CNA din 07.02.2019

07.02.2019


envoyer l'article par mail title=

Întrunit în ședințe publice, în zilele de 05 și 07.02.2019, Consiliul Național al Audiovizualului a analizat o serie de rapoarte de monitorizare întocmite de direcția de specialitate ca urmare a sesizărilor primite la CNA pentru emisiuni difuzate de posturi de televiziune în perioada 1 ianuarie – 31 septembrie 2018. Constatând încălcări ale prevederilor legislației audiovizualului în ceea ce privește protecția minorilor, în ședința publică din 07.02.2019, Consiliul a decis să aplice următoarele sancțiuni :

amendă de 50.000 de lei postului Antena 1, pentru nerespectarea prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002 la difuzarea emisiunilor :

  • „Prietenii de la 11”, edițiile din 18.04. și 04.05.2018 ;
  • „Acces direct”, edițiile din 19.02., 23.05 și 11.06.2018. La difuzarea ediției din 19.02.2018 s-a constatat și încălcarea art. 18 alin. (1) lit. b) din Codul de reglementare a conținutului audiovizual ;
  • emisiunea „În puii mei”, edițiile din 24.02.2018 [inclusiv încălcarea art. 18 alin. (1) lit. a) și b) din Cod], 03 și 10.03.2018 [inclusiv art. 18 alin. (1) lit. a) din Cod] și ediția din 18.03.2018 [art. 18 alin. (1) lit. b) din Cod] ;
  • emisiunea „Băieți de oraș”, edițiile din 21 și 24.06.2018, la difuzarea cărora s-au constatat și încălcarea dispozițiilor art. 18 alin. (1) lit. a) și b) din Cod ;
  • emisiunea „Poftiți în vacanță”, difuzată, în premieră și în reluare, în data de 03.01.2018, cu încălcarea și a art. 18 alin. (1) lit. a) și b) din Cod ;
  • emisiunea „Poftiți la Nea Mărin”. La difuzarea ediției din 27.08.2018 s-a constatat și încălcarea art. 18 alin. (1) lit. a) din Cod ;

somație publică postului Pro X pentru că în cadrul emisiunii „1000 de întâmplări mortale” din 29.09.2018, radiodifuzorul nu a ținut cont de dispozițiile art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002 ;

somație publică postului Antena Stars pentru încălcarea dispozițiilor art. 93 alin. (1) din Cod la difuzarea în data de 13.08.2018 a emisiunii de teleshopping „Vreau azi de la ALO SHOP” ;

somație publică postului Etno TV. La difuzarea emisiunii „Câștigați acum” în zilele de 15.07, 17.08, 01.09 și 03.11.2018, radiodifuzorul nu a respectat dispoziile art. 91 alin. (1) din Codul audiovizualului ;

somație publică postului Antena 3 pentru încălcarea dispozițiilor art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea audiovizualului, la difuzarea emisiunii „Adevăruri ascunse”, edițiile din 29.09 și 20.10.2018.

De asemenea, membrii Consilului au hotărât să emită decizii de intrare în legalitate în privința următoarelor spoturi publicitare/emisiuni sau spoturi de teleshopping, difuzate de posturi de televiziune, aferente unor campanii de promovare a produselor :

„Livington Air Cooler” (teleshopping), pentru nerespectarea dispozițiilor art. 93 alin. (1), art. 101 și art. 105 alin. (1) din Codul audiovizualului (monitorizare mai și septembrie 2018) ;

„Therabee” (spot de teleshopping) pentru încălcarea dispozițiilor art. 93 alin. (1) din Cod (monitorizare mai 2018) ;

„Premium Caviar Serum” (spot de teleshopping) pentru încălcarea dispozițiilor art. 93 alin. (1) din Cod (monitorizare 20.02.2018) ;

„Kretaloe Juice” (spotul de teleshopping) pentru încălcarea dispozițiilor art. 120 alin. (1) din Cod (monitorizare 20.02.2018) ;

„Biostem Prostata” (teleshopping) pentru încălcarea dispozițiilor art. 93 alin. (1) și art. 120 alin. (1) din Cod (monitorizare aprilie 2018) ;

„BCR” (spot publicitar) difuzat cu încălcarea art. 29 alin. (2) lit. d) din Legea audiovizualului (monitorizare 10-16 septembrie 2018) ;

„Urinal” (spotul publicitar) pentru încălcarea dispozițiilor art. 120 alin. (1) din Cod (monitorizare mai 2018) ;

Totodată, Consiliul a hotărât să emită o decizie de intrare în legalitate în privința spotului publicitar „Urinal acut”, difuzat de posturile de radio, la difuzarea căruia nu au fost respectate dispozițiile art. 93 alin. (1) din Codul audiovizualului (monitorizare 20 și 22.06.2018).

În aceeași ședință publică, constatând încălcarea prevederilor art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, CNA a decis să sancționeze cu somație publică societatea Global Radio SRL (Suceava).

Biroul Comunicare și Relații cu Publicul

Prevederile legislației audiovizualului la care facem referire :

Legea audiovizualului nr. 504/2002 cu modificările și completările ulterioare

Art. 29 (1) Comunicările comerciale audiovizuale difuzate de furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele condiţii : a) să poată fi uşor identificate ca atare, comunicările audiovizuale cu conţinut comercial mascat fiind interzise ; (...) (2) Comunicările comerciale audiovizuale trebuie să nu provoace nicio daună morală, fizică sau mentală minorilor şi, în special : (...) d) să nu prezinte în mod nejustificat minori în situaţii periculoase.

Art. 39 - (...) (2) Difuzarea în serviciile de televiziune şi de radiodifuziune a programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare, prin codare sau ca efect al altor sisteme de acces condiţionat, se asigură faptul că minorii din zona de transmisie, în situaţii normale, nu pot auzi sau vedea emisiunile respective.

Art. 54 - (...) (2) Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să solicite Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în documentele şi în datele declarate, prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. b) şi e).

Decizia CNA nr. 220 /2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările și completările ulterioare

Art. 18 - (1) Nu pot fi difuzate în intervalul orar 6,00 - 23,00 producţii care prezintă : a) violenţă fizică, psihică sau de limbaj, în mod repetat sau cu un grad mare de intensitate sau gravitate ; b) scene de sex, limbaj sau comportament trivial, vulgar sau obscen ;

Art. 91 - (1) Concursurile interactive pot fi difuzate în cadrul programelor audiovizuale numai dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii : a) au drept scop exclusiv fidelizarea, divertismentul sau educarea publicului ; b) sunt inserate numai în programe educative şi de divertisment sau sunt difuzate ca emisiuni-concurs ; c) nu presupun taxă de participare directă sau disimulată, cum ar fi suprataxa percepută de serviciile de telefonie cu valoare adăugată ; d) respectă regulile informării corecte ; e) câştigurile sau premiile sunt atribuite în baza unui regulament adus la cunoştinţa publicului.

Art. 93 - (1) Comunicările comerciale audiovizuale trebuie să respecte, indiferent de formă şi de durată, principiile de protecţie a minorului, de informare corectă a publicului, de respectare a demnităţii umane, de asigurare a unei concurenţe loiale şi să nu utilizeze practici comerciale incorecte, înşelătoare sau agresive, aşa cum ele sunt definite de Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 101 - Este interzisă orice formă de promovare a unor produse sau a unor servicii care sugerează publicului ori îl instigă să renunţe la alte produse sau servicii similare ori asemănătoare identificabile.

Art. 105 - (1) Publicitatea sau teleshoppingul care se referă la o ofertă specială trebuie să indice, în mod clar şi neechivoc, perioada de valabilitate a ofertei în care se aplică preţul special sau alte condiţii specifice ori, dacă este cazul, faptul că oferta specială se referă la stocul de bunuri sau pachetul de servicii disponibil.

Art. 120 - (1) Sub rezerva derogărilor prevăzute de legislaţia comunitară şi naţională aplicabile produselor şi suplimentelor alimentare şi apelor minerale naturale, informaţiile prezentate nu trebuie să le atribuie proprietăţi de prevenire, de tratament şi de vindecare a unei boli umane şi nu trebuie să sugereze astfel de proprietăţi.