Comunicat de presă. Ședința publică a CNA din 12.02.2019

12.02.2019


envoyer l'article par mail title=

Întrunit în ședință publică, ca urmare a analizării rapoartelor întocmite de Direcția Control și Digitalizare pentru posturile din teritoriu, Consiliul Național al Audiovizualului a decis să aplice câte o somație publică următorilor radiodifuzori :

Radioteleviziunea Severin pentru nerespectarea prevederilor art. 7^1 alin. (1) din Codul de reglementare a conținutului audiovizual, potrivit cărora : „Ştirile sau relatările referitoare la acte de violenţă sau de natură sexuală din instituţiile de învăţământ vor fi difuzate numai împreună cu punctul de vedere al conducerii şcolii şi cu acordul părinţilor ori al reprezentanţilor legali ai minorului ; face excepţie situaţia în care radiodifuzorul acţionează în interesul superior al minorului, fără să fie afectată imaginea publică a acestuia sau dreptul lui la viaţă intimă, privată şi familială. Raportul a cuprins ediția emisiunii „Știrile RTS” din data de 21.01.2019 ;

TV Sud din Târgu Jiu pentru că, la difuzarea ediției emisiunii „Ora adevărului” din data de 29.01.2019, s-au încălcat dispozițiile art. 40 alin. (1) din Codul de reglementare a conținutului audiovizual, conform cărora : „ În virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care în programele audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate trebuie contactate şi invitate să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere. În situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere sau nu a putut fi contactată prin încercări repetate, trebuie precizat acest fapt” ;

Euro TV Bacău deoarece la difuzarea emisiunii „Puterea de a fi altfel”, ediția din data de 05.12.2018, nu s-au respectat prevederile art. 29 alin. (1) lit. a din Legea audiovizualului nr. 504/2002 [„Comunicările comerciale audiovizuale difuzate de furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele condiţii : a) să poată fi uşor identificate ca atare, comunicările audiovizuale cu conţinut comercial mascat fiind interzise”]. La stabilirea sancțiunii, CNA a reținut și încălcarea art. 1 alin. (1) și art. 2 din Decizia nr.412 din 10 mai 2007 privind obligatiile ce revin radiodifuzorilor la inregistrarea programelor de radio si de televiziune [„Art. 1 - (1) Radiodifuzorii au obligatia de a asigura înregistrarea programelor/emisiunilor de radio sau de televiziune pe care le difuzeaza, în timp real, integral si simultan cu transmisia lor. (…) Art. 2 - Radiodifuzorii sunt obligati sa puna la dispozitie Consiliului National al Audiovizualului, la cerere, înregistrarile în urmatoarele formate : a) pentru programele de televiziune , înregistrare analogica pe casete VHS, cu viteza normala sau „longplay”, sau înregistrare digitala pe suport CD/DVD, într-un format uzual cum ar fi AVI, MPEG-2, MPEG-4 ; b) pentru programele de radio , înregistrare analogica pe casete audio standard sau înregistrare digitala pe suport CD”].

De asemenea, constatând încălcarea dispoziţiilor art. 74 alin. (3) din Legea Audiovizualului (care prevede că „Distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului”), CNA a sancționat cu somație publică societatea UPC Romania SRL/ UPC Deva/ Hunedoara.

Biroul Comunicare și Relații cu Publicul