Comunicat de presă. Ședința publică a CNA din 14.02.2019

14.02.2019


envoyer l'article par mail title=

Întrunit în ședință publică, Consiliul Național al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare întocmite de direcția de specialitate ca urmare a sesizărilor primite. Constatând încălcări ale legislației audiovizualului, la difuzarea unor emisiuni de știri și dezbateri din zilele de 26 și/sau 27.01.2019 (după caz), Consiliul a decis să aplice câte o somație publică posturilor Realitatea TV [pentru încălcarea dispozițiilor art. 40 alin. (1) din Codul de reglementare a conținutului audiovizual] și România TV [pentru nerespectarea prevederilor art. 40 alin. (1) și art. 64 alin. (1) lit. a) și b) din Cod].

CNA a analizat, de asemenea, rapoartele de monitorizare privind duratele orare ale inserțiilor de publicitate transmise în perioada 01.08 – 31.12.2018 de 10 posturi de televiziune. Constatând încălcarea dispozițiilor art. 35 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002 cu modificările și completările ulterioare, conform cărora „Proporţia de spoturi publicitare televizate şi spoturi de teleshopping dintr-un interval de o oră nu poate depăşi 20%, respectiv 12 minute ; în cazul televiziunii publice durata acestora nu poate depăşi 8 minute din timpul oricărei ore date”, Consiliul a decis sancționarea postului Antena 1 cu somație publică.

În aceeași ședință publică, ca urmare a analizării rapoartelor de monitorizare întocmite de Direcția Control și Digitalizare, CNA a decis să aplice următoarele sancțiuni :

amendă de 50.000 de lei societății LIDAS PROD SRL pentru încălcarea prevederilor art. 50 și art. 58 din Legea audiovizualului nr. 504/2002. De asemenea, constatând nerespectarea dispozițiilor art. 74 alin. (4) din aceeași Lege „[Consiliul retrage avizul prevăzut la alin. (1) în cazul în care un distribuitor de servicii retransmite fără drept un serviciu de programe”], Consiliul a decis retragerea avizului de retransmisie al societății LIDAS PROD SRL / LIDAS PROD / Zimnicea / Teleorman ;

amendă de 20.000 de lei pentru Radio Arena din Călărași pentru nerespectarea prevederilor art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului.

Biroul Comunicare și Relații cu Publicul


Prevederile legislației audiovizualului la care facem referire :

Legea audiovizualului nr. 504/2002 cu modificările și completările ulterioare

Art. 50 - (1) Furnizarea unui serviciu de programe în sistem analogic de un radiodifuzor aflat în jurisdicţia României se poate face numai în baza licenţei audiovizuale analogice şi, după caz, a licenţei de emisie. (2) Furnizarea unui serviciu de programe în sistem digital terestru prin intermediul unui operator de multiplex de radiodifuziune/televiziune aflat în jurisdicţia României se poate face numai în baza licenţei de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru, în beneficiul titularilor licenţelor audiovizuale digitale.

Art. 54 (...) (2) Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să solicite Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în documentele şi în datele declarate, prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. b) şi e).

Art. 58 - (1) Difuzarea serviciului de programe poate începe după obţinerea deciziei de autorizare audiovizuală.
(2) Decizia de autorizare audiovizuală se acordă de Consiliu, în termen de 30 de zile de la data obţinerii de către titularul de licenţă audiovizuală a documentului de autorizare corespunzător, emis de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii.

Decizia CNA nr. 220 /2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările și completările ulterioare

Art. 40 - (1) În virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care în programele audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate trebuie contactate şi invitate să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere. În situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere sau nu a putut fi contactată prin încercări repetate, trebuie precizat acest fapt.

Art. 64 - (1) În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii : a) asigurarea unei distincţii clare între fapte şi opinii ; b) informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă.