Comunicat de presă. Ședința publică a CNA din 05.03.2019

05.03.2019


envoyer l'article par mail title=


Întrunit în ședință publică, Consiliul Național al Audiovizualului a analizat raportul de monitorizare întocmit de direcția de specialitate referitor la publicitatea pentru jocuri de noroc online, difuzată în data de 26.01.2019 la mai multe posturi de televiziune. Constatând încălcarea dispozițiilor art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, Consiliul a decis să aplice o amendă de 10.000 de lei postului Pro X și câte o somație publică posturilor Kanal D, Digi Sport 1, Digi Sport 2, Digi Sport 3, Digi Sport 4.

De asemenea, membrii Consiliului au hotărât să emită decizii de intrare în legalitate în privința :
• spotului publicitar de televiziune aferent campaniei de promovare pentru produsul „AspiVita”, la difuzarea căruia nu au fost respectate prevederile art. 93 alin. (1) și nici cele ale art. 120 alin. (1) din Codul de reglementare a conținutului audiovizual (perioadă monitorizată : 21 – 27 ianuarie 2019) ;
• materialului de promovare pentru produsul „Renarthro”, difuzat atât în grupaje de publicitate, cât și în emisiuni de teleshopping cu încălcarea dispozițiilor art. 93 alin. (1) și ale art. 117 lit. (c ) din Codul audiovizualului (perioadă monitorizată – ianuarie 2019).

Biroul Comunicare și Relații cu Publicul

Prevederile legislației audiovizualului la care facem referire :
Legea audiovizualului nr. 504/2002 cu modificările și completările ulterioare
Art. 39 - (...) (2) Difuzarea în serviciile de televiziune şi de radiodifuziune a programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare, prin codare sau ca efect al altor sisteme de acces condiţionat, se asigură faptul că minorii din zona de transmisie, în situaţii normale, nu pot auzi sau vedea emisiunile respective.

Decizia CNA nr. 220 /2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările și completările ulterioare
ART. 93 (1) Comunicările comerciale audiovizuale trebuie să respecte, indiferent de formă şi de durată, principiile de protecţie a minorului, de informare corectă a publicului, de respectare a demnităţii umane, de asigurare a unei concurenţe loiale şi să nu utilizeze practici comerciale incorecte, înşelătoare sau agresive, aşa cum ele sunt definite de Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor, cu modificările şi completările ulterioare.
ART. 117 Publicitatea la produsele alimentare trebuie să respecte următoarele condiţii : (…) c) să respecte dispoziţiile Regulamentului (CE) nr. 1.924/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind menţiunile nutriţionale şi de sănătate înscrise pe produsele alimentare, precum şi dispoziţiile legislaţiei naţionale în vigoare referitoare la aceste produse.
ART. 120 (1) Sub rezerva derogărilor prevăzute de legislaţia comunitară şi naţională aplicabile produselor şi suplimentelor alimentare şi apelor minerale naturale, informaţiile prezentate nu trebuie să le atribuie proprietăţi de prevenire, de tratament şi de vindecare a unei boli umane şi nu trebuie să sugereze astfel de proprietăţi.