Comunicat de presă. Ședința publică a CNA din 12.03.2019

12.03.2019


envoyer l'article par mail title=

Întrunit în ședințe publice în zilele de 5, 7 și 12 martie 2019, Consiliul Național al Audiovizualului a analizat o serie de rapoarte de monitorizare întocmite de direcția de specialitate ca urmare a sesizărilor primite. Constatând încălcări ale prevederilor Codului de reglementare a conținutului audiovizual, CNA a decis în ședința din 12.03.2019 să aplice câte o somație publică următoarelor posturi :
- Antena 3 - pentru nerespectarea prevederilor art. 40 alin. (3) și art. 33. alin. (3) la difuzarea emisiunilor „Sinteza Zilei”* (ediția din 17.01.2019) și „Exces de Putere” (din 18.01 și 08.02.2019) ;
* la stabilirea sancțiunii s-a avut în vedere și ediția din 23.01.2019
- Pro TV - pentru încălcarea dispozițiilor art. 18 lit. b în cadrul emisiunii „Ferma” din data de 30.01.2019 ;
- Realitatea TV - pentru emisiuni de știri și dezbateri difuzate în perioada 12 – 16.01.2019, în cadrul cărora nu s-a ținut cont de prevederile art. 40 alin. (1) și (2), art. 64 alin. (1) lit. a) și b), art. 29 și art. 66 ;
- România TV - deoarece, la difuzarea emisiunii „Punctul culminant” (edițiile din 17 și 23.01.2019) nu au fost respectate prevederile art. 40 alin. (3) și art. 33 alin. (3) ;
- Radio Guerrilla - pentru încălcarea prevederilor art. 18 alin (1) lit. b) în emisiunea „Guerrilla LogOut” din 29.01.2019.

În aceeași ședință, Consiliul a decis să aplice o amendă de 20.000 de lei societății Lidas Prod SRL Zimnicea, pentru încălcarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Legea audiovizualului, conform cărora „retransmisia de servicii de programe de către distribuitorii de servicii se va face numai pe baza avizului eliberat de Consiliu”.

Biroul Comunicare și Relații cu Publicul


Prevederile legislației audiovizualului la care facem referire :

Decizia CNA nr. 220 /2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările și completările ulterioare
Art. 18 - (1) Nu pot fi difuzate în intervalul orar 6,00 - 23,00 producţii care prezintă : (...) b) scene de sex, limbaj sau comportament trivial, vulgar sau obscen ;
Art. 29 - (1) Programele de ştiri şi de actualităţi se supun cerinţelor de protecţie a minorilor şi vizionării în familie. (2) Înainte de difuzarea unor imagini şocante, a unor scene de violenţă sau cu impact emoţional negativ care pot impresiona în mod neplăcut telespectatorii, aceştia vor fi avertizaţi verbal : « Atenţie ! Imagini care vă pot afecta emoţional. », menţiune ce va fi şi afişată static şi lizibil ; radiodifuzorii nu pot prezenta scene de violenţă în mod repetat în cadrul aceleiaşi producţii audiovizuale. (3) Imaginile care prezintă execuţii, oameni ucişi sau voluntari ai morţii, indiferent de motivaţia acestora, se difuzează numai în cazuri temeinic justificate.
Art. 33 – (…) (3) Este interzisă difuzarea de ştiri, dezbateri, anchete sau de reportaje audiovizuale care constituie imixtiuni în viaţa privată şi de familie a persoanei, fără acordul acesteia.
Art. 40 (1) În virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care în programele audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate trebuie contactate şi invitate să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere. În situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere sau nu a putut fi contactată prin încercări repetate, trebuie precizat acest fapt. (2) În cazul în care acuzaţiile prevăzute la alin. (1) sunt aduse de furnizorul de servicii media audiovizuale, acesta trebuie să respecte principiul audiatur et altera pars ; respectarea acestui principiu presupune condiţii nediscriminatorii de exprimare până la finalul aceluiaşi program în cadrul căruia s-au făcut acuzaţiile. În situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere, trebuie precizat acest fapt. (3) Orice material înregistrat în care se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale trebuie să conţină şi opinia acesteia. În situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere sau nu a putut fi contactată prin încercări repetate, trebuie precizat acest fapt.
Art. 64 - (1) În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii : a) asigurarea unei distincţii clare între fapte şi opinii ; b) informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă.
Art. 66 - În programele de ştiri şi dezbateri informarea în probleme de interes public, de natură politică, economică, socială sau culturală, trebuie asigurate imparţialitatea şi echilibrul şi să fie favorizată libera formare a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, în perioada în care problemele sunt în dezbatere publică.