Comunicat de presă. Ședința publică a CNA din 14.03.2019

14.03.2019


envoyer l'article par mail title=

Întrunit în ședința publică din data de 14 martie 2019, Consiliul Național al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare întocmite de direcția de specialitate ca urmare a sesizărilor primite și a decis aplicarea următoarelor sancțiuni :
- amendă de 10.000 de lei postului Pro TV pentru 3 ediții ale emisiunii „Ferma”, la difuzarea cărora nu au fost respectate prevederile art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504 / 2002 și nici cele ale art. 18 alin. (1) lit. a (edițiile din 17 și 19.02.2019) și, respectiv, lit. b (ediția din 27.02.2019) din Codul de reglementare a conținutului audiovizual.
- somație publică postului Realitatea TV pentru încălcarea dispozițiilor art. 40 alin. (2) din Codul audiovizualului, în cadrul emisiunii „Jocuri de Putere” din data de 22.01.2019 ;
- somație publică postului Antena Stars pentru nerespectarea prevederilor art. 18 alin. (1) lit. b din Cod, la difuzarea emisiunii „Star Matinal” din 01.02.2019.

De asemenea, membrii Consiliului au hotărât să emită decizii de intrare în legalitate în privința spoturilor de teleshopping aferente campaniilor de promovare a produselor Ormus și, respectiv, Milena, la difuzarea cărora nu s-a ținut cont de prevederile art. 120 alin. (1) din Codul audiovizualului.

În aceeași ședință, după analizarea rapoartelor întocmite de Direcția Control și Digitalizare, Consiliul a sancționat cu câte o somație publică următoarele societăți :
- Entire Broadcasting System SRL (EBS Radio) pentru încălcarea prevederilor art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului ;
- Tele 3 Media SRL (Tele 3) pentru nerespectarea dispozițiilor art. 35 alin. (1) din Lege ;
- Proton Production SRL (Ploiești TV) pentru încălcarea prevederilor art. 29 alin. (2) din Codul audiovizualului ;
- Direct Global Media SRL (Radio Arena) pentru nerespectarea dispozițiilor art. 93^1 alin. (3) din Lege.

Biroul Comunicare și Relații cu Publicul


Prevederile legislației audiovizualului la care facem referire :

Legea audiovizualului Nr. 504 din 11 iulie 2002 :

Art. 35 - (1) Proporţia de spoturi publicitare televizate şi spoturi de teleshopping dintr-un interval de o oră nu poate depăşi 20%, respectiv 12 minute ; în cazul televiziunii publice durata acestora nu poate depăşi 8 minute din timpul oricărei ore date ;
Art. 39 - (2) Difuzarea în serviciile de televiziune şi de radiodifuziune a programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare, prin codare sau ca efect al altor sisteme de acces condiţionat, se asigură faptul că minorii din zona de transmisie, în situaţii normale, nu pot auzi sau vedea emisiunile respective
Art. 54 - (2) Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să solicite Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în documentele şi în datele declarate, prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. b) şi e) ;
Art. 93 ^1 - (3) În cazul serviciilor de programe de radiodifuziune sonoră, textul somaţiei sau al sancţiunii se difuzează în următoarele 24 de ore de la comunicare, de cel puţin 3 ori, în intervalul 6,00 - 14,00, din care o dată în principala emisiune de ştiri.

Decizia CNA nr. 220 /2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările și completările ulterioare

Art. 18 (1) Nu pot fi difuzate în intervalul orar 6,00 - 23,00 producţii care prezintă : a) violenţă fizică, psihică sau de limbaj, în mod repetat sau cu un grad mare de intensitate sau gravitate ; b) scene de sex, limbaj sau comportament trivial, vulgar sau obscen ;
Art. 29 - (2) Înainte de difuzarea unor imagini şocante, a unor scene de violenţă sau cu impact emoţional negativ care pot impresiona în mod neplăcut telespectatorii, aceştia vor fi avertizaţi verbal : « Atenţie ! Imagini care vă pot afecta emoţional. », menţiune ce va fi şi afişată static şi lizibil ; radiodifuzorii nu pot prezenta scene de violenţă în mod repetat în cadrul aceleiaşi producţii audiovizuale ;
Art. 120 (1) Sub rezerva derogărilor prevăzute de legislaţia comunitară şi naţională aplicabile produselor şi suplimentelor alimentare şi apelor minerale naturale, informaţiile prezentate nu trebuie să le atribuie proprietăţi de prevenire, de tratament şi de vindecare a unei boli umane şi nu trebuie să sugereze astfel de proprietăţi.