Comunicat de presă. Ședința publică a CNA din 26.03.2019

26.03.2019


envoyer l'article par mail title=


Întrunit în ședința publică din data de 26 martie 2019, Consiliul Național al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare întocmite de direcția de specialitate ca urmare a sesizărilor primite și a decis aplicarea următoarelor sancțiuni :
- amendă de 25.000 de lei postului Antena 1 pentru edițiile din 06, 13 și 25.02.2019 ale emisiunii „Acces direct”, la difuzarea cărora nu au fost respectate prevederile art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002 și art. 18 alin. (1) lit. b din Codul de reglementare a conținutului audiovizual ;
- somație publică postului Antena 1 pentru încălcarea dispozițiilor art. 40 alin. (1), (3) și (4) din Codul audiovizualului, în cadrul emisiunii „XNS XTRA NIGHT SHOW” din data de 04.02.2019 ;
- somație publică postului Pro TV pentru nerespectarea prevederilor art. 64 alin. (1) lit. b din Cod, la difuzarea în data de 23.02.2019, în mod repetat, a unui mesaj prin care telespectatorii erau informați că „începând cu data de 1 martie 2019 canalele Pro TV ar putea să nu mai fie disponibile în rețelele TELEKOM și NEXTGEN” ;
- somație publică postului de radio Europa FM, deoarece în emisiunea „Piața Victoriei” – Ediție specială, difuzată în 24.02.2019, nu au fost respectate dispozițiile art. 3 alin (2) din Lege.
În aceeași ședință, CNA a analizat rapoartele de monitorizare întocmite de direcția de specialitate pentru emisiuni matinale difuzate în luna ianuarie 2019 de șapte posturi centrale de radio : Gold FM, Radio Guerrilla, Kiss FM, Pro FM, Rock FM, Virgin Radio și Radio ZU. S-a urmărit respectarea dispozițiilor legislației audiovizualului privind protecția minorilor, protecţia demnităţii umane şi a dreptului la propria imagine, asigurarea informării corecte şi a pluralismului, respectiv comunicarea comercială audiovizuală. Constatând încălcări ale prevederilor legale, Consiliul a decis să aplice următoarele sancțiuni :
- amendă de 10.000 de lei postului Gold FM, deoarece la difuzarea edițiilor din 14, 15, 28 și 29.01.2019 nu au fost respectate dispozițiile art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului ;
- somație publică postului Kiss FM pentru nerespectarea art. 40 alin. (5) din Codul audiovizualului, la difuzarea ediție din 18.01.2019 ;
- somație publică postului Rock FM, deoarece la difuzarea edițiilor din 15 și 23.01.2019 au fost încălcate dispozițiile art. 18 alin. (1) lit. b) din Cod ;
- somație publică postului Radio ZU pentru emisiunea matinală din 08.01.2019 la difuzarea căreia s-a constatat nerespectarea art. 18 alin. (1) lit. b) din același Cod.

Biroul Comunicare și Relații cu Publicul


Prevederile legislației audiovizualului la care facem referire :

Legea audiovizualului Nr. 504 din 11 iulie 2002
Art. 3 – (…) (2) Toţi furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să asigure informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze libera formare a opiniilor.
Art. 39 - (2) Difuzarea în serviciile de televiziune şi de radiodifuziune a programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare, prin codare sau ca efect al altor sisteme de acces condiţionat, se asigură faptul că minorii din zona de transmisie, în situaţii normale, nu pot auzi sau vedea emisiunile respective

Decizia CNA nr. 220 /2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările și completările ulterioare
ART. 18 (1) Nu pot fi difuzate în intervalul orar 6,00 - 23,00 producţii care prezintă : a) violenţă fizică, psihică sau de limbaj, în mod repetat sau cu un grad mare de intensitate sau gravitate ; b) scene de sex, limbaj sau comportament trivial, vulgar sau obscen ;
Art. 40 - (1) În virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care în programele audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate trebuie contactate şi invitate să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere. În situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere sau nu a putut fi contactată prin încercări repetate, trebuie precizat acest fapt. (...) (3) Orice material înregistrat în care se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale trebuie să conţină şi opinia acesteia. În situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere sau nu a putut fi contactată prin încercări repetate, trebuie precizat acest fapt. (4) Moderatorii programelor au obligaţia să solicite ferm interlocutorilor să probeze afirmaţiile acuzatoare, pentru a permite publicului să evalueze cât de justificate sunt acestea. (5) Moderatorii, prezentatorii şi realizatorii programelor au obligaţia să nu folosească şi să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios sau să instige la violenţă.
Art. 64 - (1) În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii : (...) b) informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă.