Comunicat de presă. Ședința publică a CNA din 04.04.2019

04.04.2019


envoyer l'article par mail title=

Întrunit în ședința publică din data de 4 aprilie 2019, Consiliul Național al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare întocmite de direcția de specialitate ca urmare a sesizărilor primite. Constatând încălcări ale prevederilor din Codul de reglementare a conținutului audiovizual, CNA a decis aplicarea următoarelor sancțiuni :
- amendă de 20.000 de lei postului Realitatea TV pentru emisiunile : Jocuri de putere din 04.02 – art. 40, alin. (2), (5) ; Jocuri de putere din 05.02 – art. 64 alin. (1) lit. a), art. 70 ; Jocuri de putere din 12.02 – art. 40, alin. (2), art. 64 alin. (1) lit. a), art. 70 ; Jocuri de putere din 13.02 – art. 40, alin. (5), art. 70 ; Jocuri de putere din 17.02 – art. 40, alin. (4), art. 64 alin. (1) lit. a) ; Jocuri de putere din 19.02 – art. 40, alin. (2) și (5) ; Jocuri de putere din 20 -24.02 – art. 40 alin. (5), art. 64 alin. (1) lit. a), b) și art. 70 ; Jocuri de putere din 25.02 – art. 40 alin. (5), art. 64 alin. (1) lit. a), b), art. art. 66, art. 70 ; România 2019 din 08.02 - art. 64 alin. (1) lit. a), art. 40, alin. (1), (3) ; România 2019 din 14.02 - art. 40, alin. (1), (4) ; Realitatea Românească din 23.02 - art. 66, art. 70.
- amendă de 15.000 de lei postului B1 TV pentru emisiunile : Se întâmplă acum din 18.02 – art. 64 alin. (1) lit. a) și b), art. 40, alin. (5) din Cod și art. (3) alin. (2) din Legea Audiovizualului ; Lumea lui Banciu din 24.02 - art. 64 alin. (1) lit. a), art. 40 alin. (2) ; Dosar de politician din 03.02 - art. 40 alin. (2), art. 64 alin. (1) lit. a), art. 66, art. 70.
- amendă de 10.000 de lei postului Antena 3 pentru emisiunile : În gura presei din 07.02 - art. 64 alin. (1) lit. a) ; Obiectiv din 13 si 27. 02 - art. 40, alin. (1), respectiv art. 40 alin. (5) ; Exces de Putere din 15.02 - art. 64 alin. (1) lit. b) ; Descoperiți din 16.02 - art. 64 alin. (1) lit. a), b) ; Sinteza Zilei din 28.02 - art. 40, alin. (1).
- amendă de 10.000 de lei postului România TV pentru : România exclusiv din 02.02 - art. 64 alin. (1) lit. a), art. 78 alin. (4) ; Punctul Culminant din 04.02 - art. 64 alin. (1) lit. a), b) ; Punctul Culminant din 12.02 - art. 64 alin. (1) lit. b) ; Știri din 25.02 - art. 64 alin. (1) lit. b) ; Știri și dezbateri din 26.02 - art. 64 alin. (1) lit. b) din Cod și art. 3 alin. (2) din Lege.
- amendă de 5.000 de lei postului Nașul TV deoarece, la difuzarea emisiunii Nu renunța ! din 01.02, 12 și 13.03 nu au fost respectate prevederile art. 73.

De asemenea, Consiliul a sancționat cu somație publică postul Mozi+, pentru încălcarea prevederilor art. 23 și, respectiv, art. 24, raportate la dispozițiile art. 19 din Codul audiovizualului la difuzarea filmelor „Pachetul” și „Jucătorul” din 30.01.2019.

În urma analizării solicitărilor privind deciziile de autorizare, CNA a decis să sancționeze cu somație publică societatea Atlas SRL pentru încălcarea dispozițiilor art. 20 alin. 5 din Decizia CNA 277 / 2013 privind procedura de acordare, de modificare, de prelungire a valabilităţii şi de cedare a licenţei şi a deciziei de autorizare audiovizuală, cu excepţia celor pentru difuzare în sistem digital terestru, precum şi condiţiile privind difuzarea de programe locale, retransmiterea sau preluarea de programe ale altor radiodifuzori [„În cazul serviciilor de programe cu difuzare terestră, decizia de autorizare audiovizuală va fi eliberată în termen de 30 de zile de la data depunerii la CNA a documentelor de autorizare modificate corespunzător de către ANCOM. Radiodifuzorul are obligaţia de a depune la CNA documentele modificate de ANCOM, în maximum 30 de zile de la data eliberării acestora.”].

În aceeași ședință, membrii Consiliului au aprobat solicitarea de licență audiovizuală prin rețele de comunicații electronice a societății Expertnet SRL Oltenița pentru Expert TV din Oltenița (exclusiv videotext).

Biroul Comunicare și Relații cu Publicul


Legea audiovizualului*) Nr. 504 din 11 iulie 2002
Art. 3 (2) Toţi furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să asigure informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze libera formare a opiniilor.

DECIZIE Nr. 220*) din 24 februarie 2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual
Art. 23 (1) Programele 12 se difuzează numai după ora 20,00 şi vor fi însoţite permanent de un semn de avertizare reprezentând un cerc de culoare albă, iar în interiorul acestuia, pe fond transparent, numărul 12 de culoare albă. (2) Dimensiunea semnului de avertizare va fi de minimum 30 de puncte în format SD, definiţie standard, respectiv 60 în format HD, înaltă definiţie.
Art. 24 (1) Programele 15 se difuzează numai în intervalul orar 23,00 - 6,00 şi vor fi însoţite permanent de un semn de avertizare reprezentând un cerc de culoare albă, iar în interiorul acestuia, pe fond transparent, numărul 15 de culoare albă ; fac excepţie de la intervalul orar filmele artistice, serialele şi cele documentare clasificate 15, în cazul cărora intervalul permis de difuzare este 22,00 - 6,00. #B (2) Dimensiunea semnului de avertizare va fi de minimum 30 de puncte în format SD, definiţie standard, respectiv 60 în format HD, înaltă definiţie.
Art. 19 (1) Criteriile în funcţie de care se clasifică programele difuzate au drept scop asigurarea protecţiei minorului şi informarea publicului cu privire la conţinutul acestora. (2) Responsabilitatea clasificării programelor revine radiodifuzorilor şi furnizorilor de servicii media la cerere, în conformitate cu următoarele criterii : a) numărul şi natura scenelor violente, precum şi caracterul gratuit sau indispensabil al acestora, raportat la genul şi subiectul programului ; b) utilizarea violenţei şi rolul acesteia în rezolvarea problemelor ; c) modalitatea de tratare prin imagini a scenelor de violenţă, tipul de plan utilizat, realismul reprezentării, rolul coloanei sonore în a genera frică ori angoasă ; d) contextul în care este prezentat consumul de droguri şi alcool ; e) numărul şi natura scenelor de nuditate, reprezentarea actului sexual ; f) psihologia personajelor şi reperele morale pe care acestea le oferă copiilor sau adolescenţilor ; g) tipologia eroilor, scopul acţiunii acestora, gradul de recurgere la violenţă ; h) prezenţa şi rolul minorilor în scene de violenţă ; i) prezentarea femeii în ipostaze degradante ; j) numărul şi intensitatea scenelor de violenţă casnică ; k) calitatea şi tipologia limbajului ; l) genul sau tema programului.
Art. 40 - (1) În virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care în programele audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate trebuie contactate şi invitate să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere. În situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere sau nu a putut fi contactată prin încercări repetate, trebuie precizat acest fapt. (2) În cazul în care acuzaţiile prevăzute la alin. (1) sunt aduse de furnizorul de servicii media audiovizuale, acesta trebuie să respecte principiul audiatur et altera pars ; respectarea acestui principiu presupune condiţii nediscriminatorii de exprimare până la finalul aceluiaşi program în cadrul căruia s-au făcut acuzaţiile. În situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere, trebuie precizat acest fapt. (…) (4) Moderatorii programelor au obligaţia să solicite ferm interlocutorilor să probeze afirmaţiile acuzatoare, pentru a permite publicului să evalueze cât de justificate sunt acestea. (5) Moderatorii, prezentatorii şi realizatorii programelor au obligaţia să nu folosească şi să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios sau să instige la violenţă.
Art. 64 - (1) În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii : a) asigurarea unei distincţii clare între fapte şi opinii ; b) informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă.
Art. 66 - În programele de ştiri şi dezbateri informarea în probleme de interes public, de natură politică, economică, socială sau culturală, trebuie asigurate imparţialitatea şi echilibrul şi să fie favorizată libera formare a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, în perioada în care problemele sunt în dezbatere publică.
Art. 70 - În cadrul programelor de ştiri şi dezbateri care abordează probleme de interes public privind minorităţile etnice, religioase sau sexuale se va prezenta şi un punct de vedere al acestora.
Art. 73 - Este interzisă difuzarea de producţii audiovizuale în care sunt promovate cazuri de vindecare a unor boli grave cu ajutorul tratamentelor convenţionale sau neconvenţionale, dacă diagnosticul şi actele medicale care îl atestă nu au fost certificate de Colegiul Medicilor din România ori de instituţii similare din străinătate.
Art. 78 (4) La difuzarea unor imagini şi/sau înregistrări sonore de arhivă se va face datarea acestora ori menţiunea « Arhivă ».