Comunicat de presă. Ședința publică a CNA din 09.04.2019

09.04.2019


envoyer l'article par mail title=

Întrunit în ședință publică, Consiliul Național al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare întocmite de direcția de specialitate ca urmare a sesizărilor primite și a decis să sancționeze următoarele posturi :

eStrada TV cu amendă de 40.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 73, art 120 alin (1) și 130 alin (1) din Codul de reglementare a conținutului audiovizual. Raportul a cuprins două ediții ale emisiunii „Fabrica de sănătate” difuzate în data de 21.03.2019 ;

Realitatea TV cu amendă de 10.000 lei pentru ediția emisiunii „Jocuri de putere” din 12.03.2019, la difuzarea căreia radiodifuzorul nu a respectat dispozițiile art. 40 alin. (2) și (5), art. 64 alin. (1) lit. a și b și art. 65 lit. c din Codul audiovizualului ;

Kanal D cu somație publică pentru încălcarea prevederilor art. 18 alin. (1) lit. a din Codul audiovizualului în edițiile emisiunii „Puterea dragostei” din zilele de 28 și 30.03.2019, precum și pe cele ale art. 40 alin. (5) din Cod în ediția aceleiași emisiuni din data de 29.03.2019 ;

Pro TV cu somație publică pentru încălcarea prevederilor art. 18 alin. (1) lit. a din Codul audiovizualului în edițiile emisiunii „Ferma” din zilele de 05, 07, 27 și 31.03.2019, precum și pe cele ale art. 18 alin. (1) lit. b din Cod în ediția emisiunii „Românii au talent” din 22.03.2019,

TVR 1 cu somație publică, deoarece la difuzarea emisiunii „#România 9” din data de 01.11.2018, postul nu a ținut cont de dispozițiile art. 66 din Cod.

Ca urmare a analizării rapoartelor întocmite de Direcția Control și Digitalizare pentru posturile din teritoriu, constatând încălcări ale dispozițiilor Legii audiovizualului nr. 504/2002, CNA a decis să aplice câte o somație publică următorilor radiodifuzori :

Fresh FM Târgoviște și Wyl FM Ploiești pentru nerespectarea prevederilor art. 54 alin. (2) ;

Olt TV Slatina, deoarece nu a respectat dispozițiile art. 35 alin. (1).

De asemenea, CNA a sancționat cu somație publică societatea Digital Cable Systems SA/ AKTA/Câmpulung/ Argeș pentru încălcarea dispoziţiilor art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului.

Biroul Comunicare și Relații cu Publicul


Prevederile legislației audiovizualului la care facem referire :

Legea audiovizualului nr. 504/2002 cu modificările și completările ulterioare

ART. 35 (1) Proporţia de spoturi publicitare televizate şi spoturi de teleshopping dintr-un interval de o oră nu poate depăşi 20%, respectiv 12 minute ; în cazul televiziunii publice durata acestora nu poate depăşi 8 minute din timpul oricărei ore date.

Art. 54 (2) Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să solicite Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în documentele şi în datele declarate, prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. b) şi e). ART. 74 (3) Distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.

Decizia CNA nr. 220 /2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările și completările ulterioare

Art. 18 - (1) Nu pot fi difuzate în intervalul orar 6,00 - 23,00 producţii care prezintă : a) violenţă fizică, psihică sau de limbaj, în mod repetat sau cu un grad mare de intensitate sau gravitate ; b) scene de sex, limbaj sau comportament trivial, vulgar sau obscen ;

Art. 40 - ((2) În cazul în care acuzaţiile prevăzute la alin. (1) sunt aduse de furnizorul de servicii media audiovizuale, acesta trebuie să respecte principiul audiatur et altera pars ; respectarea acestui principiu presupune condiţii nediscriminatorii de exprimare până la finalul aceluiaşi program în cadrul căruia s-au făcut acuzaţiile. În situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere, trebuie precizat acest fapt.

(5) Moderatorii, prezentatorii şi realizatorii programelor au obligaţia să nu folosească şi să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios sau să instige la violenţă.

Art. 64 - (1) În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii : a) asigurarea unei distincţii clare între fapte şi opinii ; b) informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă.

Art. 65 - În emisiunile de ştiri şi dezbateri, radiodifuzorii trebuie să respecte următoarele reguli : c) titlul afişat pe ecran să reflecte cât mai fidel esenţa faptelor şi datelor prezentate în acel moment.

Art. 66 - În programele de ştiri şi dezbateri informarea în probleme de interes public, de natură politică, economică, socială sau culturală, trebuie asigurate imparţialitatea şi echilibrul şi să fie favorizată libera formare a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, în perioada în care problemele sunt în dezbatere publică.

Art. 73 - Este interzisă difuzarea de producţii audiovizuale în care sunt promovate cazuri de vindecare a unor boli grave cu ajutorul tratamentelor convenţionale sau neconvenţionale, dacă diagnosticul şi actele medicale care îl atestă nu au fost certificate de Colegiul Medicilor din România ori de instituţii similare din străinătate.

Art. 120 - (1) Sub rezerva derogărilor prevăzute de legislaţia comunitară şi naţională aplicabile produselor şi suplimentelor alimentare şi apelor minerale naturale, informaţiile prezentate nu trebuie să le atribuie proprietăţi de prevenire, de tratament şi de vindecare a unei boli umane şi nu trebuie să sugereze astfel de proprietăţi.

Art. 130 - (1) Este interzisă difuzarea de publicitate şi teleshopping la produse şi tratamente naturiste, care, după caz, nu sunt însoţite de avertizarea, sonoră şi scrisă : a) « Produs neatestat medical » ; b) « Metodă neatestată medical ».