Comunicat de presă. Ședința publică a CNA din 16.04.2019

16.04.2019


envoyer l'article par mail title=


Întrunit în ședință publică, Consiliul Național al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare întocmite de direcția de specialitate, ca urmare a sesizărilor primite, pentru emisiuni difuzate de postul Antena 3 în perioada 1-15 martie 2019. Constatând încălcări ale dispozițiilor Codului de reglementare a conținutului audiovizual, CNA a decis să sancționeze postul Antena 3 cu amendă de 5.000 de lei pentru nerespectarea prevederilor art. 40 alin. (5) la difuzarea emisiunii „În gura presei”, ediția din 08.03.2019, art. 40 alin. (1) și (2) în emisiunea „Ediție specială” din 10.03.2019, precum și pentru încălcarea prevederilor art. 40 alin. (4) în cadrul edițiilor din 06 și 11.03.2019 ale emisiunii „Sinteza zilei”.
De asemenea, Consiliul a decis să aplice câte o somație publică următorilor radiodifuzori :
- SC Banat Media SRL (Banat FM din Reșița) și SC Sud-Est Press SRL (Doina FM din Cernavodă) pentru nerespectarea prevederilor art. 20 alin. (5) din Decizia CNA Nr. 277/2013 ;
- Nord Est Media Image SRL (TELE’M din Botoșani) pentru încălcarea dispoziţiilor art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002 cu modificările și completările ulterioare.
În aceeași ședință, membrii Consiliului au aprobat solicitarea SC Clever Media Network SRL de licență audiovizuală prin satelit şi reţele de comunicaţii electronice a serviciilor de programe LOOKSPORT 1, LOOKSPORT 2 şi LOOKSPORT 3 din Cluj-Napoca (variantele SD și HD).

Biroul Comunicare și Relații cu Publicul


Prevederile legislației audiovizualului la care facem referire : Legea audiovizualului nr. 504/2002 cu modificările și completările ulterioare
Art. 54 (2) Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să solicite Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în documentele şi în datele declarate, prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. b) şi e).

Decizia CNA nr. 220 /2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările și completările ulterioare
Art. 40 - (1) În virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care în programele audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate trebuie contactate şi invitate să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere. În situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere sau nu a putut fi contactată prin încercări repetate, trebuie precizat acest fapt.
(2) În cazul în care acuzaţiile prevăzute la alin. (1) sunt aduse de furnizorul de servicii media audiovizuale, acesta trebuie să respecte principiul audiatur et altera pars ; respectarea acestui principiu presupune condiţii nediscriminatorii de exprimare până la finalul aceluiaşi program în cadrul căruia s-au făcut acuzaţiile. În situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere, trebuie precizat acest fapt.(...) _ (4) Moderatorii programelor au obligaţia să solicite ferm interlocutorilor să probeze afirmaţiile acuzatoare, pentru a permite publicului să evalueze cât de justificate sunt acestea.
(5) Moderatorii, prezentatorii şi realizatorii programelor au obligaţia să nu folosească şi să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios sau să instige la violenţă.

DECIZIE Nr. 277 din 6 iunie 2013 privind procedura de acordare, de modificare, de prelungire a valabilităţii şi de cedare a licenţei şi a deciziei de autorizare audiovizuală, cu excepţia celor pentru difuzare în sistem digital terestru, precum şi condiţiile privind difuzarea de programe locale, retransmiterea sau preluarea de programe ale altor radiodifuzori

Art. 20 (5) În cazul serviciilor de programe cu difuzare terestră, decizia de autorizare audiovizuală va fi eliberată în termen de 30 de zile de la data depunerii la CNA a documentelor de autorizare modificate corespunzător de către ANCOM. Radiodifuzorul are obligaţia de a depune la CNA documentele modificate de ANCOM, în maximum 30 de zile de la data eliberării acestora.