Comunicat de presă. Ședința publică a CNA din 18.04.2019

18.04.2019


envoyer l'article par mail title=

Întrunit în ședința publică din data de 18.04.2019, Consiliul Național al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare întocmite de direcția de specialitate ca urmare a sesizărilor primite și a decis să sancționeze postul B1 TV cu amendă de 10.000 de lei pentru nerespectarea dispozițiilor art. (3) alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002 și ale art. 64 alin. (1) lit. a) și art. 47 alin. (3) din Codul de reglementare a conținutului audiovizual, în cadrul emisiunii „Lumea lui Banciu” din data de 05.02.2019.

În aceeași ședință, membrii Consiliului au analizat rapoartele întocmite de Direcția Control și Digitalizare și au decis să sancționeze cu câte o somație publică societățile Dream Radio SRL (Radio Zu) și Radio Campus SRL (Radio Campus) pentru încălcarea prevederilor art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului. De asemenea, Consiliul a hotărât să emită o decizie de intrare în legalitate în privința spotului publicitar aferent campaniei de promovare a clinicilor Unident din Tulcea și Galați. Spotul a fost difuzat pe postul Radio Delta, fără a se ține cont de prevederile art. 126 alin. (2) din Codul audiovizualului (perioada monitorizată : 11 – 17.03.2019).

În urma analizării solicitărilor privind deciziile de autorizare, CNA a sancționat cu somație publică societatea TONIGHT SRL (Radio Someș) pentru nerespectarea dispozițiilor art. 20 alin. 5 din Decizia CNA nr. 277 / 2013.

Biroul Comunicare și Relații cu Publicul


Legea audiovizualului nr. 504 din 11 iulie 2002
Art. 3 (2) Toţi furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să asigure informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze libera formare a opiniilor.
Art. 54 (2) Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să solicite Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în documentele şi în datele declarate, prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. b) şi e).

DECIZIE Nr. 220*) din 24 februarie 2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual
Art. 47 - (3) Sunt interzise în programele audiovizuale afirmaţii defăimătoare generalizatoare la adresa unui grup/comunităţi definit(e) de gen, vârstă, rasă, etnie, naţionalitate, cetăţenie, credinţe religioase, orientare sexuală, nivel de educaţie, categorie socială, afecţiuni medicale sau caracteristici fizice
Art. 64 - (1) În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii : a) asigurarea unei distincţii clare între fapte şi opinii ;
Art. 126 (2) Este interzisă difuzarea de publicitate şi teleshopping în care personal medical sau farmacişti recomandă ori avizează produse alimentare destinate minorilor, produse şi tratamente medicale sau suplimente alimentare.

Decizie Nr. 277 din 6 iunie 2013 privind procedura de acordare, de modificare, de prelungire a valabilităţii şi de cedare a licenţei şi a deciziei de autorizare audiovizuală, cu excepţia celor pentru difuzare în sistem digital terestru, precum şi condiţiile privind difuzarea de programe locale, retransmiterea sau preluarea de programe ale altor radiodifuzori

Art 20 (5) În cazul serviciilor de programe cu difuzare terestră, decizia de autorizare audiovizuală va fi eliberată în termen de 30 de zile de la data depunerii la CNA a documentelor de autorizare modificate corespunzător de către ANCOM. Radiodifuzorul are obligaţia de a depune la CNA documentele modificate de ANCOM, în maximum 30 de zile de la data eliberării acestora.