Comunicat de presă. Ședința publică a CNA din 07.05.2019

07.05.2019


envoyer l'article par mail title=

Întrunit în ședința publică din data de 07.05.2019, Consiliul Național al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare întocmite de direcția de specialitate ca urmare a sesizărilor primite și a decis să aplice următoarele sancțiuni :
- amendă de 15.000 de lei postului România TV pentru emisiunea „Punctul Culminant”, din data de 11.03.2019, moderată de Victor Ciutacu. Potrivit raportului de monitorizare, în emisiune a intervenit telefonic și dl. Sebastian Ghiță, care a făcut diverse afirmații prin care instiga la violență, fără ca moderatorul să intervină, fiind astfel încălcate prevederile art. 40 alin. (5) din Codul de reglementare a conținutului audiovizual, potrivit cărora „Moderatorii, prezentatorii şi realizatorii programelor au obligaţia să nu folosească şi să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios sau să instige la violenţă” ;
- câte o amendă de 2500 de lei posturilor eStrada TV și Nașul TV pentru încălcarea dispozițiilor art. 93 alin (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002 („Radiodifuzorul căruia i s-a aplicat o sancţiune sau i s-a adresat o somaţie de intrare în legalitate de către Consiliu are obligaţia de a comunica publicului motivele şi obiectul sancţiunii sau ale somaţiei, în formularea transmisă de Consiliu”) ;
- somație publică postului Antena 3 pentru edițiile emisiunii „Sinteza zilei” din 13.03.2019 (art. 66 din Codul audiovizualului) și 26.03.2019 (art. 40 alin. (5) din Cod). La aplicarea sancțiunii s-au avut în vedere și edițiile emisiunii „Punctul de întâlnire”, difuzate în zilele de 27.02.2019 (art. 64 alin. 1) lit (b) din Cod) și 21.03.2019 (art. 71 din Cod). Emisiunea „Punctul de întâlnire” din 21 martie a fost monitorizată ca urmare a reclamațiilor primite pentru o serie de emisiuni de știri și dezbateri difuzate de postul Antena 3 în data de 21.03.2019, interval orar 15.00 – 24.00.

În urma analizării solicitărilor privind deciziile de autorizare, CNA a sancționat cu somație publică societatea RADIO 94 FM SRL (Profi Radio) pentru nerespectarea dispozițiilor art. 12 alin. (2) lit. a) din Decizia CNA nr. 277 / 2013.

Biroul Comunicare și Relații cu Publicul


DECIZIE Nr. 220*) din 24 februarie 2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual
Art. 66 - În programele de ştiri şi dezbateri informarea în probleme de interes public, de natură politică, economică, socială sau culturală, trebuie asigurate imparţialitatea şi echilibrul şi să fie favorizată libera formare a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, în perioada în care problemele sunt în dezbatere publică ;
Art. 71 - Prezentarea sondajelor de opinie va fi însoţită în mod obligatoriu de următoarele informaţii : a) denumirea celor care au solicitat şi a celor care au realizat sondajul ; b) perioada în care a fost efectuat sondajul şi metodologia utilizată ; c) dimensiunea eşantionului şi marja maximă de eroare.
ART. 64 (1) În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii : (…) b) informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă.

Decizie Nr. 277 din 6 iunie 2013 privind procedura de acordare, de modificare, de prelungire a valabilităţii şi de cedare a licenţei şi a deciziei de autorizare audiovizuală, cu excepţia celor pentru difuzare în sistem digital terestru, precum şi condiţiile privind difuzarea de programe locale, retransmiterea sau preluarea de programe ale altor radiodifuzori
ART. 12 (2) Titularul licenţei audiovizuale are obligaţia să solicite CNA eliberarea/modificarea deciziei de autorizare, conform formularului-tip prevăzut în anexa nr. 1, în următoarele condiţii : a) în termen de maximum 60 de zile de la obţinerea autorizaţiei tehnice de funcţionare acordate de ANCOM, în cazul difuzării pe cale radioelectrică terestră.