Comunicat de presă. Ședința publică a CNA din 09.05.2019

09.05.2019


envoyer l'article par mail title=

Întrunit în ședința publică din data de 09.05.2019, Consiliul Național al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare întocmite de Direcția Control și Digitalizare pentru posturile din teritoriu, atât ca urmare a modului de reflectare a campaniei electorale de către radiodifuzori în perioada 27.04-03.05.2019, cât și a sesizărilor primite.

Constatând încălcări ale prevederilor art. 35 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002 cu modificările și completările ulterioare, conform cărora „Proporţia de spoturi publicitare televizate şi spoturi de teleshopping dintr-un interval de o oră nu poate depăşi 20%, respectiv 12 minute.”, Consiliul a decis să aplice următoarele sancțiuni :

amendă de 10.000 de lei postului TV Plus Regional Suceava ;

somație publică postului TV Info Moinești Bacău.

De asemenea, CNA a decis să aplice câte o somație publică următoarelor posturi/ societăți :

SC TV Sat 2002 SRL/Est TV/ Râmnicu Sărat/ Buzău pentru nerespectarea dispozițiilor art. 11 din Decizia CNA nr.308/ 26 martie 2019 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European, precum și pentru încălcarea prevederilor art. 2 și 2^1 din Decizia CNA 412/ 10 mai 2007 privind obligatiile ce revin radiodifuzorilor la inregistrarea programelor de radio si de televiziune ;

Sc Nova Force Tehnic SRL/ TV Giurgiu pentru nerespectarea prevederilor art. 40 alin. (1), (2) și (4) din Codul de reglementare a conținutului audiovizual la difuzarea emisiunii „Cronica Giurgiuveană” din data de 05.04.2019 ;

Intersat/ TV-C 669/ Dotto TV/ Constanța pentru încălcarea dispozițiilor art. 1 și 2 din Decizia 412/10 mai 2007 privind obligatiile ce revin radiodifuzorilor la inregistrarea programelor de radio si de televiziune ;

S.C. Media Sud SRL/ Media Sud/ Alexandria pentru nerespectarea prevederilor art. 74 alin. (1) și (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002 cu modificările și completările ulterioare.

Biroul Comunicare și Relații cu Publicul


Prevederile legislației audiovizualului la care facem referire :

Legea audiovizualului nr. 504/2002 cu modificările și completările ulterioare

Art. 74 - (1) Retransmisia de servicii de programe de către distribuitorii de servicii se va face numai pe baza avizului eliberat de Consiliu.

(3) Distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.

Decizia CNA nr. 220 /2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările și completările ulterioare

Art. 40 - (1) În virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care în programele audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate trebuie contactate şi invitate să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere. În situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere sau nu a putut fi contactată prin încercări repetate, trebuie precizat acest fapt.

(2) În cazul în care acuzaţiile prevăzute la alin. (1) sunt aduse de furnizorul de servicii media audiovizuale, acesta trebuie să respecte principiul audiatur et altera pars ; respectarea acestui principiu presupune condiţii nediscriminatorii de exprimare până la finalul aceluiaşi program în cadrul căruia s-au făcut acuzaţiile. În situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere, trebuie precizat acest fapt.

(4) Moderatorii programelor au obligaţia să solicite ferm interlocutorilor să probeze afirmaţiile acuzatoare, pentru a permite publicului să evalueze cât de justificate sunt acestea.

DECIZIE nr. 308 din 26 martie 2019 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European

Art. 11 - Emisiunile de promovare electorală vor fi identificate ca atare, în cazul posturilor de radio, şi, respectiv, semnalate prin marcajul « promovare electorală », afişat în mod vizibil pe toată durata difuzării, în cazul posturilor de televiziune.

DECIZIE Nr. 412 din 10 mai 2007 privind obligaţiile ce revin radiodifuzorilor la înregistrarea programelor de radio şi de televiziune

Art. 1 - (1) Radiodifuzorii au obligatia de a asigura înregistrarea programelor/emisiunilor de radio sau de televiziune pe care le difuzeaza, în timp real, integral si simultan cu transmisia lor.

(2) Înregistrarile programelor/emisiunilor vor fi pastrate timp de 30 de zile dupa data difuzarii.

(3) Fac exceptie de la prevederile alin. (2) înregistrarile continând programe/emisiuni dupa a caror difuzare posturile de radiodifuziune sonora sau de televiziune au primit solicitari privind acordarea dreptului la replica sau a rectificarii, situatie în care înregistrarile vor fi pastrate timp de 45 de zile dupa data difuzarii.

Art. 2 - Radiodifuzorii sunt obligaţi să pună la dispoziţia Consiliului Naţional al Audiovizualului, la cerere, înregistrările programelor de televiziune şi/sau de radio solicitate, într-un format digital uzual, cum ar fi : video -.avi, .wmv, .mp4, .asf/rezoluţie minimă 360p şi audio -.wma, .mp3/calitate minimă 64 kbps, după caz, astfel : a) pe suport CD/DVD/HDD extern, memory stick USB ; b) prin transfer pe Internet, cu accesarea unui server FTP pus la dispoziţie de radiodifuzor.

Art. 2^1 - (1) Termenul de transmitere a înregistrărilor programelor de televiziune şi/sau de radio este de maximum 5 zile calendaristice de la data primirii de către radiodifuzor a solicitării de la Consiliul Naţional al Audiovizualului.

(2) În situaţia în care înregistrările programelor de televiziune şi/sau de radio sunt necesare pentru soluţionarea unei solicitări a dreptului la replică sau rectificare, termenul de transmitere este de maximum 48 de ore de la data primirii de către radiodifuzor a solicitării de la Consiliul Naţional al Audiovizualului.