Comunicat de presă. Ședința publică a CNA din 16.05.2019

16.05.2019


envoyer l'article par mail title=

Întrunit în ședința publică din data de 16.05.2019, Consiliul Național al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare întocmite de direcția de specialitate pentru posturile centrale, atât ca urmare a modului de reflectare a campaniei electorale de către radiodifuzori în perioada 04-10.05.2019, cât și a sesizărilor primite. Constatând încălcări ale legislației audiovizualului, CNA a decis să aplice câte o somație publică următorilor radiodifuzori :

B1 TV pentru nerespectarea dispozițiilor art. 40 alin. (1) și (4) din Codul de reglementare a conținutului audiovizual în ediția emisiunii „Controverse” difuzată în data de 05.05.2019 (intervalul orar 16:00-17:44) și moderată de Andrei Bădin ;

Realitatea TV pentru încălcarea prevederilor art. 64 alin. (1) lit. b din Codul CNA în ediția emisiunii „Lupta pentru România” difuzată în data de 09.05.2019 (începând cu ora 17:00) și moderată de Nicoleta Cone ;

Realitatea TV pentru nerespectarea dispozițiilor art. 11 și art. 15 alin. (1) din Decizia CNA nr.308/ 26 martie 2019 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European. Raportul a inclus emisiuni difuzate în zilele de 05.05.2019 și 09.05.2019.

De asemenea, CNA a analizat rapoartele de monitorizare întocmite de Direcția Control și Digitalizare pentru posturile din teritoriu, atât ca urmare a modului de reflectare a campaniei electorale de către radiodifuzori în perioada 06-12.05.2019, cât și a sesizărilor primite și a decis să aplice o somație publică S.C. TELE3 MEDIA SRL/ Tg. Jiu pentru nerespectarea dispozițiilor art. 13 lit. c din Decizia CNA nr.308/ 26 martie 2019 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European.

Biroul Comunicare și Relații cu Publicul


Prevederile legislației audiovizualului la care facem referire :

Decizia CNA nr. 220 /2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările și completările ulterioare

Art. 40 - (1) În virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care în programele audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate trebuie contactate şi invitate să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere. În situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere sau nu a putut fi contactată prin încercări repetate, trebuie precizat acest fapt.

(4) Moderatorii programelor au obligaţia să solicite ferm interlocutorilor să probeze afirmaţiile acuzatoare, pentru a permite publicului să evalueze cât de justificate sunt acestea.

Art. 64 - (1) În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii : (...) b) informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă.

DECIZIE nr. 308 din 26 martie 2019 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European

Art. 11 - Emisiunile de promovare electorală vor fi identificate ca atare, în cazul posturilor de radio, şi, respectiv, semnalate prin marcajul « promovare electorală », afişat în mod vizibil pe toată durata difuzării, în cazul posturilor de televiziune.

Art. 13 - Radiodifuzorii au obligaţia să se asigure că în cadrul emisiunilor de promovare electorală, precum şi în conţinutul spoturilor şi al celorlalte materiale audiovizuale puse la dispoziţia acestora de către competitorii electorali sunt respectate următoarele condiţii : (...) c) nu conţin acuzaţii cu incidenţă penală sau morală la adresa altor candidaţi ori competitori electorali, fără a fi însoţite de dovezi pertinente prezentate în mod explicit.

Art. 15 - (1) Radiodifuzorii publici şi privaţi pot difuza spoturi electorale numai în cadrul emisiunilor electorale prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. a) şi b), cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 13.