Comunicat de presă. Ședința publică a CNA din 23.05.2019

23.05.2019


envoyer l'article par mail title=

Întrunit în ședința publică din data de 23.05.2019, Consiliul Național al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare întocmite de direcția de specialitate pentru posturile centrale ca urmare a sesizărilor primite. Constatând încălcări ale legislației audiovizualului, CNA a decis să aplice următoarele sancțiuni :
- amendă de 5.000 de lei postului Antena 3 pentru încălcarea unor prevederi din Codul de reglementare a conținutului audiovizual, după cum urmează : art. 64 alin. (1) lit. b în „Ediția specială” din 3 aprilie 2019 ; art. 40 alin. (2) în „Sinteza Zilei” din 3 aprilie ; art. 40 alin. (1) și (4) în ediția din 3 aprilie a emisiunii „Punctul de întâlnire” ; art. 40 alin. (1) în emisiunea „Esențial” din 12 aprilie ;
- amendă de 5.000 de lei postului Realitatea TV pentru „Legile Puterii” (03.04.2019) și „Realitatea Românească” (14.04.2019), ediții difuzate fără a se ține cont de prevederile art. 40 alin. (1), (2) și (4) și, respectiv, ale art. 40 alin. (2) ;
- somație publică postului Realitatea TV pentru încălcarea prevederilor art. 64 alin. (1) lit. b din Cod în emisiunea „Legile Puterii” din data de 29.04.2019 ;
- somație publică postului B1 TV pentru nerespectarea dispozițiilor art. 40 alin. (5) din Codul audiovizualului, în ediția din 7 aprilie a emisiunii „Lumea lui Banciu” ;
- somație publică postului Kanal D pentru nerespectarea dispozițiilor art. 40 alin. (5) din Codul audiovizualului la difuzarea emisiunii „Puterea dragostei” din 1 aprilie a.c. ;
- somație publică postului TVR 1 pentru încălcarea prevederilor art. 66 din Cod în emisiunea „Pulsul Zilei” din data de 03.04.2019 ;
- somație publică postului Pro TV, deoarece emisiunea „Românii au talent” din 05.04.2019 a fost difuzată fără a se ține cont de dispozițiile art. 18 alin. (1) lit. b) din Codul audiovizualului.

De asemenea, CNA a analizat rapoartele întocmite de Direcția Control și Digitalizare pentru posturile din teritoriu, atât ca urmare a modului de reflectare a campaniei electorale de către radiodifuzori în perioada 11-17.05.2019, cât și a sesizărilor primite și a decis să aplice câte o somație publică societăților TONIGHT SRL (Radio Someș), pentru încălcarea prevederilor art. 15 alin. (1) din Decizia CNA nr. 308/2019 și SMART BUSINESS COM SRL (Radio Orion), pentru nerespectarea dispozițiilor art. 2 și 2^1 din Decizia CNA nr. 412/ 2007.

În aceeași ședință, membrii Consiliului au hotărât să emită o decizie de intrare în legalitate pentru un spot publicitar care promova serviciile SC Cronos Nico Service SRL, difuzat de postul regional Best FM din Ploiești fără a se ține cont de prevederile art. 93 alin. (1) din Codul audiovizualului.

Biroul Comunicare și Relații cu Publicul


Prevederile legislației audiovizualului la care facem referire :

Decizia CNA nr. 220 /2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările și completările ulterioare

ART. 18 (1) Nu pot fi difuzate în intervalul orar 6,00 - 23,00 producţii care prezintă : (…) b) scene de sex, limbaj sau comportament trivial, vulgar sau obscen ;

ART. 40 (1) În virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care în programele audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate trebuie contactate şi invitate să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere. În situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere sau nu a putut fi contactată prin încercări repetate, trebuie precizat acest fapt ;
(2) În cazul în care acuzaţiile prevăzute la alin. (1) sunt aduse de furnizorul de servicii media audiovizuale, acesta trebuie să respecte principiul audiatur et altera pars ; respectarea acestui principiu presupune condiţii nediscriminatorii de exprimare până la finalul aceluiaşi program în cadrul căruia s-au făcut acuzaţiile. În situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere, trebuie precizat acest fapt ;
(4) Moderatorii programelor au obligaţia să solicite ferm interlocutorilor să probeze afirmaţiile acuzatoare, pentru a permite publicului să evalueze cât de justificate sunt acestea ;
(5) Moderatorii, prezentatorii şi realizatorii programelor au obligaţia să nu folosească şi să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios sau să instige la violenţă ;

ART. 64 - (1) În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii : (...) b) informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă ;

ART. 66 În programele de ştiri şi dezbateri informarea în probleme de interes public, de natură politică, economică, socială sau culturală, trebuie asigurate imparţialitatea şi echilibrul şi să fie favorizată libera formare a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, în perioada în care problemele sunt în dezbatere publică ;

ART. 93 (1) Comunicările comerciale audiovizuale trebuie să respecte, indiferent de formă şi de durată, principiile de protecţie a minorului, de informare corectă a publicului, de respectare a demnităţii umane, de asigurare a unei concurenţe loiale şi să nu utilizeze practici comerciale incorecte, înşelătoare sau agresive, aşa cum ele sunt definite de Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor, cu modificările şi completările ulterioare ;

DECIZIE nr. 308 din 26 martie 2019 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European
Art. 15 - (1) Radiodifuzorii publici şi privaţi pot difuza spoturi electorale numai în cadrul emisiunilor electorale prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. a) şi b), cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 13.

DECIZIE Nr. 412 din 10 mai 2007 privind obligaţiile ce revin radiodifuzorilor la înregistrarea programelor de radio şi de televiziune

Art. 2 - Radiodifuzorii sunt obligaţi să pună la dispoziţia Consiliului Naţional al Audiovizualului, la cerere, înregistrările programelor de televiziune şi/sau de radio solicitate, într-un format digital uzual, cum ar fi : video -.avi, .wmv, .mp4, .asf/rezoluţie minimă 360p şi audio -.wma, .mp3/calitate minimă 64 kbps, după caz, astfel : a) pe suport CD/DVD/HDD extern, memory stick USB ; b) prin transfer pe Internet, cu accesarea unui server FTP pus la dispoziţie de radiodifuzor.

Art. 2^ (1) Termenul de transmitere a înregistrărilor programelor de televiziune şi/sau de radio este de maximum 5 zile calendaristice de la data primirii de către radiodifuzor a solicitării de la Consiliul Naţional al Audiovizualului.
(2) În situaţia în care înregistrările programelor de televiziune şi/sau de radio sunt necesare pentru soluţionarea unei solicitări a dreptului la replică sau rectificare, termenul de transmitere este de maximum 48 de ore de la data primirii de către radiodifuzor a solicitării de la Consiliul Naţional al Audiovizualului.