Comunicat de presă. Ședința publică a CNA din 11.06.2019

11.06.2019


envoyer l'article par mail title=

Întrunit în ședința publică din data de 11.06.2019, Consiliul Național al Audiovizualului a analizat, ca urmare a sesizărilor primite, rapoartele de monitorizare întocmite de direcția de specialitate și a decis să aplice o somație publică postului de televiziune Pro TV pentru nerespectarea dispozițiilor art. 40 alin. (5) din Codul de reglementare a conținutului audiovizual la difuzarea emisiunii „Ferma” (edițiile 12.05.2019 și 14.05.2019), precum și cele ale art. 47 alin (1) (ediția din 14.05.2019).

Totodată, ca urmare a analizării rapoartelor întocmite de Direcția Control și Digitalizare pentru posturile din teritoriu, Consiliul a decis să sancționeze cu o somație publică S.C. Expertnet SRL/ Oltenița/ Călărași pentru încălcarea prevederilor art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002 cu modificările și completările ulterioare.

De asemenea, în urma analizării rapoartelor întocmite de către Serviciul Licențe Autorizări, membrii Consiliului au decis să aplice câte o somație publică următorilor radiodifuzori/ societăți :

SC VAN BERRY BROADCASTING SRL/ Muntenia FM din Piteşti pentru nerespectarea dispozițiilor art. 54 alin. (2) din Legea nr. 504/2002 cu modificările și completările ulterioare ;

SC SUCEAVA CULTURAL MEDIA SRL / Tradițional TV din Dumbrăveni, jud. Suceava pentru încălcarea prevederilor art. 17 alin. (1) și (2) din Decizia CNA Nr. 277/6 iunie 2013 ;

SC AG Radio Holding SRL/ Kiss FM pentru nerespectarea dispozițiilor art. 12 alin. (2) lit. a din Decizia CNA Nr. 277/6 iunie 2013 ;

SC AG Radio Holding SRL/ Magic FM pentru încălcarea prevederilor art. 12 alin. (2) lit. a din Decizia CNA Nr. 277/6 iunie 2013 ;

SC Canet Radio SRL/ Rock FM pentru nerespectarea dispozițiilor art. 12 alin. (2) lit. a din Decizia CNA Nr. 277/6 iunie 2013.

Biroul Comunicare și Relații cu Publicul


Prevederile legislației audiovizualului la care facem referire :

Legea audiovizualului nr. 504/2002 cu modificările și completările ulterioare

Art. 54 (2) Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să solicite Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în documentele şi în datele declarate, prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. b) şi e).

Art. 74 - (3) Distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.

Decizia CNA nr. 220 /2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările și completările ulterioare

Art. 40 - (5) Moderatorii, prezentatorii şi realizatorii programelor au obligaţia să nu folosească şi să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios sau să instige la violenţă.

Art. 47 - (1) Este interzisă difuzarea în programele audiovizuale a oricăror forme de incitare la ură naţională, rasială sau religioasă, la discriminare şi la săvârşirea de infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război.

Decizie Nr. 277 din 6 iunie 2013 privind procedura de acordare, de modificare, de prelungire a valabilităţii şi de cedare a licenţei şi a deciziei de autorizare audiovizuală, cu excepţia celor pentru difuzare în sistem digital terestru, precum şi condiţiile privind difuzarea de programe locale, retransmiterea sau preluarea de programe ale altor radiodifuzori

Art. 12 (2) Titularul licenţei audiovizuale are obligaţia să solicite CNA eliberarea/modificarea deciziei de autorizare, conform formularului-tip prevăzut în anexa nr. 1, în următoarele condiţii : a) în termen de maximum 60 de zile de la obţinerea autorizaţiei tehnice de funcţionare acordate de ANCOM, în cazul difuzării pe cale radioelectrică terestră.

Art. 17 (1) Radiodifuzorii au obligaţia să aducă la cunoştinţa CNA, în scris, orice modificare apărută în datele cuprinse în licenţa audiovizuală şi în decizia de autorizare audiovizuală.

(2) Modificarea datelor prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. b) şi e) din Legea audiovizualului implică solicitarea acordului CNA cu cel puţin 30 de zile înainte de modificare. În situaţia modificărilor datelor prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. e) din Legea audiovizualului se va depune grila de program pentru un interval de o săptămână, clasificarea emisiunilor pe tipuri de program şi procentele alocate acestora.