Comunicat de presă. Ședința publică a CNA din 02.07.2019

02.07.2019


envoyer l'article par mail title=


Întrunit în ședința publică din data de 02.07.2019, Consiliul Național al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare întocmite de direcția de specialitate pentru emisiuni difuzate de posturile centrale în perioada 16-31.05.2019 și a decis să sancționeze postul Antena Stars cu somație publică pentru încălcarea prevederilor art. 18 alin. (1) lit. b) din Codul de reglementare a conținutului audiovizual, la difuzarea ediției din 22.05.2019 a emisiunii „Dragoste fără secrete”.

De asemenea, postul Pro TV a fost sancționat cu amendă de 2.500 de lei pentru nerespectarea dispozițiilor art. 93^1 alin. (1) și (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, conform cărora : „(1) Radiodifuzorul căruia i s-a aplicat o sancţiune sau i s-a adresat o somaţie de intrare în legalitate de către Consiliu are obligaţia de a comunica publicului motivele şi obiectul sancţiunii sau ale somaţiei, în formularea transmisă de Consiliu ; (2) În cazul serviciilor de programe de televiziune, textul somaţiei sau al sancţiunii se difuzează în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18,00 - 22,00, din care o dată în principala emisiune de ştiri.”

În aceeași ședință publică, postul Estrada TV a fost sancționat cu somație publică, deoarece nu a ținut cont de prevederile art. 2 și art. 2^1 din Decizia CNA nr. 412/2007 privind obligaţiile ce revin radiodifuzorilor la înregistrarea programelor de radio şi de televiziune.

CNA a hotărât să emită decizii de intrare în legalitate în privința spoturilor publicitare aferente campaniilor de promovare a următoarelor produse :
- „Supramax” , pentru nerespectarea dispozițiilor art. 93 alin. (1) din Codul audiovizualului, perioada monitorizată 13-19.05.2019 ;
- „ProstaGood” , pentru încălcarea dispozițiilor art. 120 alin. (1) din Cod, perioada monitorizată 06-12.05.2019 ;
- „FicatON” , pentru nerespectarea dispozițiilor art. 29 alin. (1) lit. f) din Legea audiovizualului : „Art. 29 - (1) Comunicările comerciale audiovizuale difuzate de furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele condiţii (...) f) să nu stimuleze comportamente dăunătoare sănătăţii sau siguranţei populaţiei”, perioada monitorizată 06-12.05.2019.

Analizând situația licenței audiovizuale acordate S.C. ECO RINO SRL pentru serviciul de programe EURO TV din Bacău, Consiliul a stabilit sancționarea societății cu somație publică pentru încălcarea dispozițiilor art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului : „Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să solicite Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în documentele şi în datele declarate, prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. b) şi e)”.

Biroul Comunicare și Relații cu Publicul


Prevederile legislației audiovizualului la care facem referire :

Decizia CNA nr. 220 /2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările și completările ulterioare
Art. 18 - (1) Nu pot fi difuzate în intervalul orar 6,00 - 23,00 producţii care prezintă : (…) b) scene de sex, limbaj sau comportament trivial, vulgar sau obscen ;
Art. 93 - (1) Comunicările comerciale audiovizuale trebuie să respecte, indiferent de formă şi de durată, principiile de protecţie a minorului, de informare corectă a publicului, de respectare a demnităţii umane, de asigurare a unei concurenţe loiale şi să nu utilizeze practici comerciale incorecte, înşelătoare sau agresive, aşa cum ele sunt definite de Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 120 - (1) Sub rezerva derogărilor prevăzute de legislaţia comunitară şi naţională aplicabile produselor şi suplimentelor alimentare şi apelor minerale naturale, informaţiile prezentate nu trebuie să le atribuie proprietăţi de prevenire, de tratament şi de vindecare a unei boli umane şi nu trebuie să sugereze astfel de proprietăţi.

DECIZIE Nr. 412*)din 10 mai 2007 privind obligaţiile ce revin radiodifuzorilor la înregistrarea programelor de radio şi de televiziune
Art. 2 - Radiodifuzorii sunt obligaţi să pună la dispoziţia Consiliului Naţional al Audiovizualului, la cerere, înregistrările programelor de televiziune şi/sau de radio solicitate, într-un format digital uzual, cum ar fi : video -.avi, .wmv, .mp4, .asf/rezoluţie minimă 360p şi audio -.wma, .mp3/calitate minimă 64 kbps, după caz, astfel :
a) pe suport CD/DVD/HDD extern, memory stick USB ; b) prin transfer pe Internet, cu accesarea unui server FTP pus la dispoziţie de radiodifuzor.
Art. 2^1*) - (1) Termenul de transmitere a înregistrărilor programelor de televiziune şi/sau de radio este de maximum 5 zile calendaristice de la data primirii de către radiodifuzor a solicitării de la Consiliul Naţional al Audiovizualului. (2) În situaţia în care înregistrările programelor de televiziune şi/sau de radio sunt necesare pentru soluţionarea unei solicitări a dreptului la replică sau rectificare, termenul de transmitere este de maximum 48 de ore de la data primirii de către radiodifuzor a solicitării de la Consiliul Naţional al Audiovizualului.