Comunicat de presă. Ședința publică a CNA din 04.07.2019

04.07.2019


envoyer l'article par mail title=

Întrunit în ședința publică din data de 04.07.2019, Consiliul Național al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare întocmite de direcția de specialitate ca urmare a reclamațiilor primite. Constatând încălcări ale dispozițiilor Codului de reglementare a conținutului audiovizual, CNA a decis a decis aplicarea următoarelor sancțiuni :
- amendă de 20.000 de lei postului B1 TV pentru trei ediții ale emisiunii „Lumea lui Banciu”, în cadrul cărora s-au încălcat prevederile art. 64 alin. (1) lit b) (în ediția din 15 mai 2019), ale art. 64 alin. (1) lit b), art 47 alin. (2) și (3) și ale art. 67 (în ediția din 19 mai 2019), precum și cele ale art. 40 alin. (5) (în ediția din 27 mai 2019). La stabilirea sancțiunii s-a ținut cont și de încălcarea dispozițiilor art. 34 alin. (1) ;
- amendă de 5.000 de lei postului Kanal D pentru nerespectarea prevederilor art. 33 alin. (3), în cadrul emisiunii „Teo Show” din 06.06.2019 ;
- somație publică postului Antena 3, care nu a ținut cont de dispozițiile art. 18 alin. 1 lit. b), la difuzarea emisiunii „Sinteza Zilei” din data de 27.05.2019.

În aceeași ședință, ca urmare a analizării rapoartelor întocmite de Direcția Control Digitalizare, Consiliul a decis următoarele sancțiuni :
- amendă de 20.000 de lei SC BMC SEC-TEL SRL Găiseni și Vânătorii Mari (Giurgiu) pentru încălcarea prevederilor art. 74 alin. (3) și 82 alin. (1) din Legea audiovizualului ;
- somație publică Radioteleviziunii Transilvania SRL (RTT Brașov) pentru nerespectarea dispozițiilor art. 97 alin. (2) și (7) din Codul audiovizualului în emisiunea „Sănătos tun” din data de 28.05.2019 ;
- somație publică Romconsult SRL (Info HD Deva, Hunedoara) pentru încălcarea prevederilor art. 40 alin. (2) din Codul audiovizualului în emisiunea „În lumina adevarului”, difuzată în data de 11.06.2019 ;
- somație publică SC Digital Cable Systems SA (DCS, Popești, Argeș) pentru că nu a ținut cont de dispozițiile art. 4 alin. (2) și art. 5 alin. (1) din Decizia CNA nr. 72/2012 ;
- câte o somație publică societăților : Digital Cable Systems SA (DCS, Ștefănești, Argeș), Marco Ben Company (CATV, Marco Ben Tibana, Iași), Elko Electronic SRL (Elko, TVC Joseni, Harghita), Lidas Prod SRL (Lidas Prod Huși, Vaslui) pentru încălcarea prevederilor art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului ;
- câte o somație publică societăților BEGE-TRADE SRL (Bege CATV, Ciumani, Harghita) și Len-Bett SRL (CATV, Lăzarea, Harghita), care nu au ținut cont de dispozițiile art. 74 alin. (3) și ale art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului.

Biroul Comunicare și Relații cu Publicul


Prevederile legislației audiovizualului la care facem referire :

Legea audiovizualului nr. 504/2002 cu modificările și completările ulterioare

Art. 74 - (3) Distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.
Art. 82 - (1) Orice distribuitor care retransmite servicii de programe prin reţele de comunicaţii electronice, cu excepţia celor care utilizează exclusiv spectrul radio, are obligaţia să includă în oferta sa serviciile de programe ale Societăţii Române de Televiziune destinate publicului din România, precum şi alte servicii de programe, libere la retransmisie şi fără condiţionări tehnice sau financiare, ale radiodifuzorilor privaţi, aflaţi sub jurisdicţia României, în limita a 25% din numărul total de servicii de programe distribuite prin reţeaua respectivă, precum şi serviciile de televiziune a căror obligativitate de retransmitere este stabilită prin acorduri internaţionale la care România este parte. Criteriul de departajare pentru radiodifuzorii privaţi este ordinea descrescătoare a indicelui anual de audienţă.

Decizia CNA nr. 220 /2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările și completările ulterioare

Art. 18 (1) Nu pot fi difuzate în intervalul orar 6,00 - 23,00 producţii care prezintă : b) scene de sex, limbaj sau comportament trivial, vulgar sau obscen.
Art. 33 (3) Este interzisă difuzarea de ştiri, dezbateri, anchete sau de reportaje audiovizuale care constituie imixtiuni în viaţa privată şi de familie a persoanei, fără acordul acesteia.
Art. 34 (1) Orice persoană are dreptul la propria imagine.
Art. 40 (2) În cazul în care acuzaţiile prevăzute la alin. (1) sunt aduse de furnizorul de servicii media audiovizuale, acesta trebuie să respecte principiul audiatur et altera pars ; respectarea acestui principiu presupune condiţii nediscriminatorii de exprimare până la finalul aceluiaşi program în cadrul căruia s-au făcut acuzaţiile. În situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere, trebuie precizat acest fapt (…) (5) Moderatorii, prezentatorii şi realizatorii programelor au obligaţia să nu folosească şi să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios sau să instige la violenţă.
Art. 47 (2) Este interzisă difuzarea în programele audiovizuale a oricăror forme de manifestări rasiste, antisemite sau xenofobe. (3) Sunt interzise în programele audiovizuale afirmaţii defăimătoare generalizatoare la adresa unui grup/comunităţi definit(e) de gen, vârstă, rasă, etnie, naţionalitate, cetăţenie, credinţe religioase, orientare sexuală, nivel de educaţie, categorie socială, afecţiuni medicale sau caracteristici fizice.
Art. 64 (1) În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii : (…) b) informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă.
Art. 67 În exercitarea dreptului lor de a-şi exprima opinii sau puncte de vedere în legătură cu subiecte de interes public, prezentatorii şi moderatorii trebuie să asigure o separare clară a opiniilor de fapte şi nu trebuie să profite de apariţia lor constantă în programe într-un mod care să contravină exigenţelor de asigurare a imparţialităţii.
Art. 97 - (2) Anunţurile de sponsorizare, prin care se menţionează existenţa acordului de sponsorizare a unui program audiovizual, trebuie să fie în mod clar separate de publicitate, să prezinte numai numele, marca, imaginea, activitatea sau produsele sponsorului şi să nu încurajeze în mod direct cumpărarea sau închirierea de produse ori servicii, mai ales prin menţiuni exprese cu caracter promoţional la produsele sau serviciile sponsorului sau ale unui terţ. (…) (7) În situaţia prezenţei în programul audiovizual sponsorizat a reprezentanţilor sponsorilor, referirile la sponsori nu trebuie să depăşească 30 de secunde pentru fiecare sponsor.

DECIZIE Nr. 72 din 2 februarie 2012 privind condiţiile de eliberare şi modificare a avizului de retransmisie

Art. 4 - (2) Alocarea în frecvenţă a serviciilor de programe se face cu respectarea următoarelor cerinţe : a) serviciile de programe de televiziune se grupează în funcţie de categoria lor tematică ; b) serviciile de programe de radio se alocă în frecvenţă după serviciile de programe de televiziune.
Art. 5 - (1) Distribuitorii de servicii de programe au obligaţia să aducă la cunoştinţa CNA orice modificare în documentele şi datele declarate, altele decât cele prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. c), în termen de 30 de zile de la data apariţiei modificării.