Comunicat de presă. Ședința publică a CNA din 18.07.2019

18.07.2019


envoyer l'article par mail title=

Întrunit în ședința publică din data de 18.07.2019, Consiliul Național al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare întocmite de direcția de specialitate și a decis aplicarea următoarelor sancțiuni :
- amendă de 10.000 de lei postului eSTRADA TV. Radiodifuzorul a încălcat dispozițiile art. 2 si 2^1 din Decizia CNA 412/2007 și pe cele ale art. 93^1 alin. (1) și (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002 ;
- amendă de 5.000 de lei postului Realitatea TV, pentru nerespectarea prevederilor art. 40 alin. (4) din Codul de reglementare a conținutului audiovizual, la difuzarea emisiunii „Realitatea românească” din 29.06.2019 ;
- somație publică postului România TV pentru o știre referitoare la Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, difuzată în cadrul buletinului informativ din 20.06.2019, ora 14, fără a se ține cont de dispozițiile art. 64 alin. (1) lit. b) din Codul audiovizualului.

În aceeași ședință, Consiliul a hotărât să emită o decizie de intrare în legalitate în privința spotului „McDonald’s, zâmbete, muzeu” (perioadă monitorizată : 17 – 23.06.2019) difuzat cu încălcarea art. 29 alin. (1) lit h din Legea audiovizualului.

Biroul Comunicare și Relații cu Publicul


Prevederile legislației audiovizualului la care facem referire :

Legea audiovizualului nr. 504/2002 cu modificările și completările ulterioare
Art. 29 - (1) Comunicările comerciale audiovizuale difuzate de furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele condiţii : (…) h) să nu stimuleze comportamente indecente sau imorale ;
Art. 93^1 - (1) Radiodifuzorul căruia i s-a aplicat o sancţiune sau i s-a adresat o somaţie de intrare în legalitate de către Consiliu are obligaţia de a comunica publicului motivele şi obiectul sancţiunii sau ale somaţiei, în formularea transmisă de Consiliu. (2) În cazul serviciilor de programe de televiziune, textul somaţiei sau al sancţiunii se difuzează în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18,00 - 22,00, din care o dată în principala emisiune de ştiri.

Decizia CNA nr. 220 /2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările și completările ulterioare
Art. 40 - (4) Moderatorii programelor au obligaţia să solicite ferm interlocutorilor să probeze afirmaţiile acuzatoare, pentru a permite publicului să evalueze cât de justificate sunt acestea.
Art. 64 - (1) În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii : (…) b) informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă.

Decizia nr. 412 din 10 mai 2007 privind obligatiile ce revin radiodifuzorilor la inregistrarea programelor de radio si de televiziune
Art. 2 - Radiodifuzorii sunt obligaţi să pună la dispoziţia Consiliului Naţional al Audiovizualului, la cerere, înregistrările programelor de televiziune şi/sau de radio solicitate, într-un format digital uzual, cum ar fi : video -.avi, .wmv, .mp4, .asf/rezoluţie minimă 360p şi audio -.wma, .mp3/calitate minimă 64 kbps, după caz, astfel : a) pe suport CD/DVD/HDD extern, memory stick USB ; b) prin transfer pe Internet, cu accesarea unui server FTP pus la dispoziţie de radiodifuzor. _ Art. 2^1 - (1) Termenul de transmitere a înregistrărilor programelor de televiziune şi/sau de radio este de maximum 5 zile calendaristice de la data primirii de către radiodifuzor a solicitării de la Consiliul Naţional al Audiovizualului. (2) În situaţia în care înregistrările programelor de televiziune şi/sau de radio sunt necesare pentru soluţionarea unei solicitări a dreptului la replică sau rectificare, termenul de transmitere este de maximum 48 de ore de la data primirii de către radiodifuzor a solicitării de la Consiliul Naţional al Audiovizualului.